กรณีศึกษาของลูกค้า

ตุลาคม 30, 2018 6 min read

รายละเอียดกรณี

อุตสาหกรรม การจัดการวัตถุดิบ (Raw material handling)

รายละเอียดกรณี

อุตสาหกรรม การจัดการวัตถุดิบ (Raw material handling)

SSAB EcoUpgraded

SSAB ทํางานร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อปรับปรุงการออกแบบเหล็กและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง SSAB EcoUpgraded ช่วยลด CO2 ทั้งในการผลิตเหล็กและตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

ตั้งแต่ระยะเวลาคืนทุน CO2 เป็นต้นไป ในทุก ๆ ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

โลโก้ EcoUpgraded

ลด CO₂ ลง

บุ้งกี๋รถขุดสำหรับงานหนักในภาคการก่อสร้าง SSAB Hardox EcoUpgraded Construction
  การคํานวณข้อมูล
การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย 70 ลิตร/ชั่วโมง
การใช้งานเครื่องต่อปี 4 000 ชั่วโมงต่อปี
อายุการใช้งาน 5 ปี
ความสามารถในการรับน้ำหนักของบุ้งกี่ (ก่อนอัปเกรด) 4 500 กก.
ความจุของบุ้งกี๋ (หลังจากอัปเกรด) 5 419 กก.
น้ำหนักของบุ้งกี๋ (ก่อนอัปเกรด) 3 062 กก.
น้ำหนักของบุ้งกี๋ (หลังจากอัปเกรด) 2 143 กก.