SSAB aikoo tuoda markkinoille maailman ensimmäisen fossiilivapaan teräksen vuonna 2026

Teräksentuotannon hiilidioksidipäästöjä on pystyttävä vähentämään, jos teollisuus haluaa siirtyä merkittävästä hiilidioksidipäästöjen aiheuttajasta kestäväksi, fossiilivapaaksi toimijaksi maailmanlaajuisessa arvoketjussa. SSAB on jo nykyään yksi maailman hiilidioksiditehokkaimmista teräsyhtiöistä, ja nyt sen uraauurtava lähestymistapa teräksen tuotantoon osoittaa, miten laadukasta terästä voidaan valmistaa ilman hiilidioksidipäästöjä.

Maailman väestönkasvu, yhä korkeampi elintaso ja kaupungistuminen ovat trendejä, jotka lisäävät teräksen maailmanlaajuista kysyntää. Terästeollisuuden hiilijalanjälki on kuitenkin merkittävä niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa, ja teollisuudella on paine innovoida ja tuottaa terästä kestävästi nykyistä ja tulevaa kysyntää varten. Haaste on selvä: teräksen kierrätysaste on monissa osissa maailmaa vaikuttava, jopa 90 prosenttia, mutta käytettävissä oleva kierrätysteräs täyttää vain 25 prosenttia maailmanlaajuisesta kysynnästä.

Miten kestävän kehityksen mukaista fossiilivapaa teräs on?

SSAB:n panostus innovatiivisten ratkaisujen löytämiseen mullistaa koko toimialaa, ja yhtiö toivoo, että uudet standardit sekä kannustavat että pakottavat muita teräksen tuottajia seuraamaan mukana.

Sitoutuminen hiilidioksidipäästöttömään teräkseen ulottuu SSAB:n koko tuotantoprosessiin, joka alkaa rautamalmin hankinnasta fossiilivapailta kaivoksilta. Seuraavassa vaiheessa hiiltä ja koksia on perinteisesti käytetty masuunissa hapen poistamiseen rautamalmista raudan valmistamiseksi. HYBRIT-prosessissa SSAB pyrkii korvaamaan hiilen ja koksin vetykaasulla, joka on kestävä vaihtoehto.

Jo vedyn tuottamisessa veden elektrolyysin avulla käytetään fossiilivapaata sähköä. HYBRIT-prosessissa tuotetaan kiinteää rautaa (rautasientä), joka sulatetaan valokaariuunissa. On tärkeää huomata, että tässä vaiheessa sivutuotteena syntyy vettä, ei hiilidioksidia.

Ratkaisevaa on, että koko tuotantoprosessissa käytetään fossiilivapaata sähköä ja polttoaineita. Tulokseksi saadaan fossiilivapaata terästä. SSAB:n panostus fossiilivapaaseen HYBRIT-terästekniikkaan takaa, että fossiiliset polttoaineet jäävät maaperään.

Tarkoittaako vihreä fossiilivapautta?

Vihreää käytetään usein synonyyminä kestävän kehityksen mukaiselle. Vihreällä teräksellä ei kuitenkaan ole tunnustettua määritelmää, eikä vihreäksi luonnehdittu tuote yleensä täytä mitään ennalta määriteltyjä kriteerejä. SSAB:n tavoitteena on, että kaikki fossiilivapaa teräs dokumentoidaan kolmannen osapuolen tarkastamassa, tiukkojen eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien mukaisessa ympäristöselosteessa (EPD). Tämä menettely kattaa kaikki teräksentuotantoprosessin osa-alueet ja auttaa takaamaan fossiilivapaan arvoketjun asiakkaille ja loppukäyttäjille.

roads from above

Onko kestävän kehityksen mukainen vaihtoehto liiketoiminnallisesti järkevä?

Fossiilivapaasta teräksestä tulee premium-tuote, joka tarjoaa merkittävää asiakasarvoa. Liiketoimintapäätöksiä ohjaa usein se, mitä viivan alle jää, ja fossiilivapaan teräksen korkeammat kustannukset ovat haaste, jota ei tällä hetkellä voida välttää. Alkuvaiheen infrastruktuuri-investoinnit, joilla siirrytään hiilestä sähköön ja vetyyn, maakaasusta biokaasuun ja rautamalmipelleteistä HYBRIT-rautasieneen, aiheuttavat huomattavia kustannuksia. Tämä katsotaan kuitenkin lyhyen aikavälin esteeksi, joka kannattaa ylittää pitkän aikavälin hyötyjen vuoksi.

Nyt tehtävillä liiketoimintavalinnoilla on pitkäaikainen vaikutus tulevan liiketoiminnan menestykseen ja ympäristöön. Teollisuuteen, yrityksiin ja yksityishenkilöihin kohdistuu yhä suurempi paine edistää ja luoda kestäviä globaaleja arvoketjuja, ja muutosten aikaansaamiseksi ollaan jo säätämässä lakeja kautta koko poliittisen kentän.

Tuttu korkea laatu

Fossiilivapaassa teräksessä ei tingitä laadusta, ja sitä voidaan käyttää kaikilla teollisuudenaloilla. Teräksen ominaisuudet eivät muutu, vaan lopputuote on yhtä korkealaatuista terästä kuin ennenkin. SSAB:n fossiilivapaat teräkset valmistetaan nykyistä teräksenvalmistus- ja lämpökäsittelyprosessia noudattaen – erona entiseen on vain, että tuotannossa käytetään yksinomaan fossiilivapaata sähköä ja biopolttoaineita.

Jatkuvuus ja takuu teräksen laadusta ovat alalla välttämättömyys, johon SSAB suhtautuu vakavasti. Nykyisten laatustandardien säilyminen oli keskeinen tekijä kestävään kehitykseen tähtäävässä investointiohjelmassa, ja tulokset ovat nyt nähtävissä: fossiilivapaa teräs on todellisuutta.

Onko tulevaisuus jo täällä?

SSAB tuo fossiilivapaita tuotteita markkinoille asteittain vuodesta 2026 alkaen, ja järjestys riippuu asiakkaiden pyynnöistä. SSAB:n tavoitteena on, että sen kaikki terästuotantolaitokset pystyvät tuottamaan fossiilivapaata terästä vuoteen 2030 mennessä.

Olethan yhteydessä kontaktitietolomakkeella, jos et löydä tietoa SSAB:n verkkosivulta. Tai vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä SSAB:n myyntiorganisaatioon.

Lisätietoa fossiilivapaasta teräksestä

steel bridge over water

Fossiilivapaan teräksen avulla kohti kestävää tulevaisuutta

Ilmastonmuutoksen nykytahdin pysäyttäminen ja suunnan kääntäminen on maailmanlaajuinen haaste, johon on vastattava kiireesti. Terästeollisuudella on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä tuotantovaiheessa että tukemalla nykyistä kierrätysastetta.
steel plates

5 syytä valita fossiilivapaa teräs

Miksi hankkisit yrityksellesi fossiilivapaata terästä, kun sen hinta on korkeampi kuin perinteisen teräksen ja tämä voi heikentää yrityksesi tulosta? Investoiminen hiilidioksidipäästöttömään teräkseen tuo liiketoiminnallesi taloudellista ja ympäristöön liittyvää lisäarvoa, mutta tämä on vain yksi tekijä. Yrityksesi tänään tekemä investointi tarkoittaa myös sitoutumista huomisen ympäristön parantamiseen – kaikkien kannalta.