Fossiilivapaan teräksen avulla kohti kestävää tulevaisuutta

Ilmastonmuutoksen nykytahdin pysäyttäminen ja suunnan kääntäminen on maailmanlaajuinen haaste, johon on vastattava kiireesti. Terästeollisuudella on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä tuotantovaiheessa että tukemalla nykyistä kierrätysastetta.

Fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöt ovat tunnetusti yksi merkittävimmistä ilmastonmuutoksen edistäjistä. Hiilidioksidi on muiden kasvihuonekaasujen – metaanin ja halogeenihiilivetyjen – ohella välttämätön maapallon lämpötilan säätelyssä, mutta liiallinen hiilidioksidin määrä voi muuttaa hiilikiertoa vakavasti. Ilman kasvihuonekaasuja maapallon lämpötila jäisi -18 asteeseen, ja jos niitä olisi liikaa, maapallo kärvistelisi jopa 400 asteen kuumuudessa, kuten Venus. Oikea määrä on siis ratkaisevan tärkeä.

Teräksen tulevaisuusl

Teräs on yhteiskunnan perushyödyke, jota käytetään kaiken sellaisen rakentamiseen, jonka on kestettävä kuormitusta pitkään – käyttökohteita ovat esimerkiksi pilvenpiirtäjät, sillat, raskaat koneet, ajoneuvot, lääkinnälliset laitteet, kodinkoneet, rautatiet, putket ja monet muut. Ilman teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä teräksen tuoma lisäarvo kuitenkin heikkenee huomattavasti.

Alan johtavana toimijana SSAB tietää, että fossiilivapaa teräs on elintärkeää kestävän tulevaisuuden kannalta. Vastauksena ympäristön tarpeisiin ja sidosryhmien – kuten asiakkaiden ja sijoittajien – kysyntään SSAB investoi kunnianhimoisiin innovaatioihin, jotta markkinoille saataisiin hiilidioksidipäästötöntä terästä vuonna 2026. Toimintojen hienosäädön sijaan SSAB on pyrkinyt aktiivisesti puuttumaan teräksenvalmistuksen hiilidioksidipäästöjen perimmäiseen syyhyn: masuunipäästöihin.

Ympäristö on käsissämme

Fossiilivapauden saavuttaminen on SSAB:n liiketoiminnan kannalta elintärkeää. Kasvihuonekaasujalanjäljen pienentäminen ei ole yksinkertainen tehtävä: suuren teollisuusyrityksen muutos vie aikaa. Näyttämällä suuntaa SSAB voi asettaa uuden standardin koko toimialalle. Science Based Targets initiative -järjestö on hyväksynyt yhtiömme kasvihuonekaasujen – mukaan lukien hiilidioksidi – päästötavoitteet.

SSAB:n Executive Vice President ja Head of Sustainability Christina Friborg sanoo:

”Teräksenvalmistuksen mullistaminen on meille strateginen tavoite – sekä kaupallisesta että kestävän kehityksen näkökulmasta. Uskomme, että kaupallinen menestys kulkee käsi kädessä kestävän kehityksen tavoitteidemme kanssa.”

”Innovatiiviset läpimurrot vauhdittavat teollisuudenalaamme ja kannustavat myös muita toimialoja, yrityksiä ja yksityishenkilöitä seuraamaan esimerkkiämme.”

Innovaatioita kaupallisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi

Myös muut terästeollisuuden toimijat investoivat parhaillaan teräksenvalmistusprosessin eri osa-alueisiin ja kehittävät innovatiivisia ratkaisuja. Nämä aloitteet edistävät tehokkaasti ”vihreän teräksen” kehitystä. SSAB:n edistyminen HYBRIT-tekniikan kehittämisessä pitää yhtiön kuitenkin kilpailun kärjessä. Korvaamalla perinteisen rautamalmin pelkistysprosessin fossiilivapaalla tekniikalla SSAB saa kaupallista lisäetua ja aseman kestävän kehityksen edelläkävijänä – tinkimättä lainkaan lopputuotteen laadusta ja ominaisuuksista suhteessa perinteiseen teräkseen.

SSAB tuo markkinoille maailman ensimmäisen fossiilivapaan teräksen vuonna 2026, mikä on vasta alkua merkittävälle kaupalliselle siirtymälle. Käyttämällä fossiilivapaata energiaa ja menetelmiä koko tuotantoprosessin ajan SSAB tarjoaa asiakkaille ja loppukäyttäjille mahdollisuuden olla osa fossiilivapaata arvoketjua, joka on tulevaisuudessa standardi kaikilla yrityksille.

SSAB:n visio on kunnianhimoinen, ja tavoitteena on ottaa muutokseen mukaan myös muut ydinliiketoiminnan osa-alueet. Christina Friborg toteaa:

”Premium-laatuisen teräksen tuottaminen ilman hiilidioksidipäästöjä on valtava harppaus kohti kestävyystavoitteidemme saavuttamista. Fossiilivapaasta teräksestä tulee hyvin pian alan standardi; se on edelleen myös kierrätettävissä ja edistää näin kiertotaloutta”

”SSAB:n kestävän kehityksen tavoitteet ulottuvat myös polttoaineisiin ja energiaan kaikissa toiminnoissamme, ja pyrimme fossiilivapauteen myös sisäisissä kuljetuksissamme. Kestävä kehitys ei ole pelkkä muotisana, vaan se on tulevaisuudessa menestyksekkään liiketoiminnan perusta."

Lisätietoa fossiilivapaasta teräksestä

SSAB employees

SSAB aikoo tuoda markkinoille maailman ensimmäisen fossiilivapaan teräksen vuonna 2026

Teräksentuotannon hiilidioksidipäästöjä on pystyttävä vähentämään, jos teollisuus haluaa siirtyä merkittävästä hiilidioksidipäästöjen aiheuttajasta kestäväksi, fossiilivapaaksi toimijaksi maailmanlaajuisessa arvoketjussa. SSAB on jo nykyään yksi maailman hiilidioksiditehokkaimmista teräsyhtiöistä, ja nyt sen uraauurtava lähestymistapa teräksen tuotantoon osoittaa, miten laadukasta terästä voidaan valmistaa ilman hiilidioksidipäästöjä.

steel plates

5 syytä valita fossiilivapaa teräs

Miksi hankkisit yrityksellesi fossiilivapaata terästä, kun sen hinta on korkeampi kuin perinteisen teräksen ja tämä voi heikentää yrityksesi tulosta? Investoiminen hiilidioksidipäästöttömään teräkseen tuo liiketoiminnallesi taloudellista ja ympäristöön liittyvää lisäarvoa, mutta tämä on vain yksi tekijä. Yrityksesi tänään tekemä investointi tarkoittaa myös sitoutumista huomisen ympäristön parantamiseen – kaikkien kannalta.