Thép hiệu suất Strenx
Thép hiệu suất Strenx

Strenx® 960 E/F

Tải bảng dữ liệu

On this page
Hiển thị đặc điểm kỹ thuật trong Metric Imperial

Đã sẵn sàng nâng cấp?

Hãy tận dụng cơ hội cải thiện hiệu suất và giảm trọng lượng của thiết bị bằng cách nâng cấp từ thép Strenx® 960 E/F lên thép Strenx® 1100 E/F. Việc tăng giới hạn chảy lên 15% cho phép tăng tương đương khả năng chịu tải của thiết bị. Liên hệ với các chuyên gia về thép của chúng tôi tại Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật SSAB hoặc Trung tâm Dịch vụ Tri thức SSAB để biết thông tin cập nhật về việc nâng cấp.

Biểu tượng nâng cấp Strenx