Thép hiệu suất Strenx
Thép hiệu suất Strenx

Strenx® 960 CR

Tải bảng dữ liệu

On this page

Thép kết cấu cường độ cao Strenx® 960 CR

Strenx® 960 CR là thép kết cấu cán nguội có giới hạn chảy tối thiểu là 960 MPa được sử dụng cho các ứng dụng kết cấu khỏe hơn và nhẹ hơn. Thép Strenx® 960 CR được bảo hành về độ phẳng, độ dày và đặc tính uốn của thép Strenx®, đảm bảo khả năng dự đoán được hiệu suất gia công. Thép được cung cấp sẵn dưới dạng thép lá mỏng hoặc thép cuộn với độ dày từ 0,8 đến 2,1 mm, chiều rộng lên đến 1500 mm và chiều dài lên đến 8500 mm.

Hiển thị đặc điểm kỹ thuật trong Metric Imperial

Nâng cấp để tăng độ bền thêm 15%

Với việc nâng cấp từ thép Strenx® 960 CR lên thép Strenx® 1100 CR, bạn sẽ đạt được giới hạn chảy cao hơn gần 15%. Độ bền tăng cường này có thể được sử dụng để sản xuất được nhiều hơn các thành phần và bộ phận có hiệu suất cao hoặc để giảm trọng lượng. Nếu bạn muốn thảo luận về việc nâng cấp, bạn luôn được chào đón khi liên hệ với các chuyên gia thép của chúng tôi tại bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật SSAB hoặc Trung tâm Dịch vụ Tri thức SSAB.

Biểu tượng nâng cấp Strenx