Finansiell data per år och kvartal

Med detta verktyg kan SSABs finansiella data analyseras i grafer eller tabeller.

På denna sida

Årlig intäkter

Justerad EBIT

Justerad resultat per aktie

Sales per division quarterly

KPI quarterly

KPI yearly