Finansiell data per år och kvartal

Med detta verktyg kan SSABs finansiella data analyseras i grafer eller tabeller. Informationens kan också laddas ned i Excel, PDF eller JPEG-format.