Grosime, planeitate, îndoire

Garanția in privinta grosimii

SSAB garantează o variație maximă a grosimii în placă și tablă, după cum se specifică în tabelele de mai jos.

Garanția grosimii oțelului Strenx® - placă

Toleranțele privind grosimea sunt în concordanță cu standardele SSAB și sunt mai stricte decât cele specificate în norma EN 10029, cu excepția grosimilor care depășesc 80 mm, pentru care intervalul de toleranță este conform standardului.

 Grosime nominală (mm) Toleranțe grosime (mm)
          Min            Max     În placă   
4,0 ≤ t < 5,0       -0,3       +0,3  0,4
 5,0 ≤ t < 8,0       -0,3       +0,4  0,5
 8,0 ≤- t < 15,0       -0,5       +0,4  0,6
 15,0 ≤ t < 25,0      -0,6       +0,4  0,6
 25,0 ≤ t < 40,0       -0,7       +0,8
 0,7
 40,0 ≤ t < 80,0      -0,9       +1,4  1,2
 80,0 ≤ t < 160,0      -1,1       +2,1  1,5

Alte toleranțe pot fi furnizate în baza unui acord special. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul
local de vânzări.

Garanția grosimii Strenx® - bandă laminată la cald

Toleranțele privind grosimea corespund garanției de grosime a firmei SSAB și sunt mai stricte decât cele specificate în EN 10051 pentru table. Toate valorile din tabel sunt conforme cu 1/2 EN, categoria D.

Grosime nominală    Toleranțe grosime pentru o lățime nominală w (mm)
(mm) w ≤ 1200 1200 < w ≤ 1500 1500 < w ≤ 1800
            t ≤ 2,00  ± 0,12  ± 0,13
 ± 0,14
2,00 < t ≤ 2,50  ± 0,12
 ± 0,14
 ± 0,16
2,50 < t ≤ 3,00  ± 0,14
 ± 0,15
 ± 0,17
 3,00 < t ≤ 4,00  ± 0,15
 ± 0,17
 ± 0,18
 4,00 < t ≤ 5,00  ± 0,17
 ± 0,18
 ± 0,19
5,00 < t ≤ 6,00
 ± 0,18
 ± 0,19
 ± 0,20
 6,00 < t ≤ 8,00
 ± 0,20
 ± 0,21
 ± 0,21
 8,00 < t ≤ 10,00
 ± 0,22
 ± 0,23
 ± 0,24
 10,00 < t ≤ 12,50
 ± 0,24
 ± 0,25
 ± 0,26
12,50 < t ≤ 15,00
 ± 0,26
 ± 0,26
 ± 0,28

Alte toleranțe pot fi furnizate în baza unui acord special. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul local
de vânzări.

Garanția grosimii Strenx® - tablă laminată la rece

Toleranțele privind grosimea corespund garanției de grosime a SSAB, care corespunde toleranțelor normale pentru produsele din tablă laminată la rece conform 3/4 EN 10131.

 Grosime nominală (mm) Toleranțe grosime pentru o lățime nominală w (mm)
    w ≤ 1200   1200 < w ≤ 1500 w > 1500  
 0,70 ≤ t ≤ 0,80
 ± 0,04
 ± 0,06
 ± 0,07
 0,80 < t ≤ 1,00
 ± 0,06
 ± 0,07
 ± 0,08
1,00 < t ≤ 1,20
 ± 0,07
 ± 0,08
 ± 0,09
1,20 < t ≤ 1,60
 ± 0,09
 ± 0,10
 ± 0,12
1,60 < t ≤ 2,00
 ± 0,12
 ± 0,12
 ± 0,14
2,00 < t ≤ 2,10
 ± 0,14
 ± 0,15
 ± 0,16

Alte toleranțe pot fi furnizate în baza unui acord special. Pentru mai multe informații contactați reprezentantul local de vânzări.

Toleranța de planeitate

SSAB deține patru clase de toleranțe la planeitate pentru Strenx®, în funcție de tipul de produs și de rezistența materialului. Toate clasele îndeplinesc sau depășesc specificațiile standardelor relevante. Toleranțele de planeitate pentru clasele C și D îndeplinesc cerințele din EN 10029, clasa A îndeplinește cerințele din EN 10051 și EN 10029, iar clasa B îndeplinește cerințele din EN 10131.

Clasa Produsul   Grosime nominală (mm)
 Planeitate (riglă mm/1 m)
Planeitate a oțelului
 A Strenx® 600MC D/E
Strenx® 650MC D/E
Strenx® 100 XF
Strenx® 110 XF
Strenx® 700MC D/E
Strenx® 700MC Plus
Strenx® 900MC
Strenx® 900 Plus
Strenx® 960MC
Strenx® 960 Plus
Strenx® 1100MC
Strenx® 1100 Plus
 1,5 ≤ t ≤ 12,7  3
 B Strenx® 700 CR
Strenx® 960 CR
Strenx® 1100 CR
 0,7 ≤ t ≤ 2,1  6
 C Strenx® 100
Strenx® 700 E/F
Strenx® 700 OME
Strenx® 900 E/F
Strenx® 960 E/F
 4,0 ≤ t < 5,0  5
 5,0 ≤ t < 8,0  4
 8,0 ≤ t < 40,0  3
 40,0 ≤ t ≤ 160,0  3
 D Strenx® 1100 E/F
Strenx® 1300 E/F
 4,0 ≤ t < 5,0  7
 5,0 ≤ t < 6,0  5
 6,0 ≤ t < 20,0  4
 20,0 ≤ t ≤ 40,0  3
 

Clasa A este mai strictă decât EN 10051 și EN 10029.
Clasa B este mai strictă decât clasa de toleranță specială EN 10131.
Clasele C și D sunt mai stricte decât oțelul de tip L EN 10029.
Unde scurte (300 - 1000 mm) conform EN 10029. În caz de discrepanțe, va prevala clasa dată de versiunea în limba engleză.

Garanția de îndoire

Garanția de îndoire a oțelurilor Strenx® - placă

SSAB are patru clase de garanție la îndoire pentru placa Strenx®, conform tabelului de mai jos. Garanţia de îndoire pentru placa de uzură Hardox® se bazează pe matrițe cu role şi frecare normală (fără lubrifiere).

Aceste garanţii de îndoire se bazează pe teste de îndoire într-un un pas la un unghi de 90°, după descărcare.
Toate clasele sunt conforme sau sunt mai stricte decât cerințele din EN 10025-6. Garanţia privind îndoirea este conformă cu și depășește cerințele standardului EN ISO 7438.

 Clasa Produsul 

 Grosime nominală
(t) (mm)

 Raza de ștanțare minimă R/t (1)
Direcția de îndoire (2)

            ┴                         ║

  A Strenx® 100
Strenx® 700 E/F
Strenx® 700 OME
 t < 8  1,5  2,0
 8 ≤ t < 15  1,5  2,0
 15 ≤ t < 20
 2,0  2,5
 t ≥ 20
 2,0  2,5
 B Strenx® 900 E/F
Strenx® 960 E/F
 t < 8  2,5  3,0
 8 ≤ t < 15  2,5  3,0
 15 ≤ t < 20
 2,5  3,0
 t ≥ 20
 3,0  3,5
  C  Strenx® 1100 E/F  t < 8  3,0  3,5
 8 ≤ t < 15  3,0  3,5
 15 ≤ t < 20  3,0  3,5
t ≥ 20
 3,5  4,0
 D Strenx® 1300 E/F  t < 8  3,5  4,0
 8 ≤ t < 15  4,0  4,5

1) Rp/t reprezintă raza de ștanțare (Rp) împărțită la grosimea tablei (t).
2) Direcția de laminare a plăcii.
Valorile garantate pentru îndoire sunt valabile în condițiile din broșura privind Îndoirea oțelului de înaltă rezistență. În caz de discrepanțe, va prevala clasa dată de versiunea în limba engleză.

Garanția de îndoire Strenx® - tablă

Pentru tablele Strenx®, relația dintre raza interioară minimă și grosime (Ri/t) este prezentată în tabelul de mai jos. Aceste garanţii de îndoire se bazează pe teste de îndoire într-un un pas la 90° dintr-o singura incercare. Lățimile de deschidere ale prismei sunt orientative și pot varia oarecum, fără a afecta rezultatele de îndoire.

Atât oțelurile Strenx® laminate la cald, cât și cele laminate la rece au o rază minimă de îndoire garantată pe direcție longitudinală și transversală. Pentru materialele laminate la cald, garanțiile sunt mai stricte decât cerințele din EN 10149. Valorile garantate pot fi găsite și în fișa tehnică respectivă.

Produsul 

 Grosime nominală
(t) (mm)

 Rază interioară
minimă Ri/t (1)
Direcție de îndoire

            ┴   ║(2)

Lățimea de deschidere a prismei (W)
min W/ts
Strenx® 600MC D/E t ≤ 3,0 0,7 10
3,0 < t ≤ 6,0 1,1 10
 t > 6,0
 1,4 10
Strenx® 650MC D/E t ≤ 3,0 0,8 10
3,0 < t ≤ 6,0 1,2 10
 t > 6,0
1,5 10
Strenx® 100 XF
Strenx® 110 XF
Strenx® 700MC D/E
 t ≤ 3,0  0,8  10
3,0 < t ≤ 6,0 1,2 10
  t > 6,0  1,6 10
Strenx® 700 MC Plus 3,0 ≤ t ≤ 10,0 1,0  10
t > 10,0  1,5 10
 Strenx® 700 CR  0,7 ≤ t ≤ 2,1  2,0  10
 Strenx® 900MC 3,0 ≤ t ≤ 8,0
3,0 12
t > 8,0  3,5  12
 Strenx® 900 Plus 2,0 ≤ t ≤ 8,0   3,0  12
Strenx® 960MC  3,0 ≤ t ≤ 10,0   3,5  12
 Strenx® 960 Plus  2,0 ≤ t ≤ 8,0 3,5   12 
 Strenx® 960 CR  0,7 ≤ t ≤ 2,1  3,5  12 
Strenx® 1100 Plus   4,0 ≤ t ≤ 6,0 3,5  12
t > 6,0
 4,0 14
 Strenx® 1100MC   3,0 ≤ t ≤ 8,0 4,0  14
 Strenx® 1100 CR 0,7 ≤ t ≤ 2,1   3,5 14 

1) Ri/t reprezintă Raza interioară (Ri) împărțită la grosimea tablei (t).
2) Direcția de laminare a tablei.
Garanțiile de îndoire pentru tabla Strenx® se bazează pe muchii fixe ale matriței și frecare normală (fără lubrifiere). Valorile garantate pentru îndoire sunt valabile în condițiile din broșura privind Îndoirea oțelului de înaltă rezistență. În caz de discrepanțe, va prevala clasa dată de versiunea în limba engleză.