Paksuus, tasaisuus, taivutus

Paksuustakuu

SSAB takaa teräslevyn ja -nauhan paksuuden pysyvän alla olevien taulukoiden mukaisissa rajoissa.

 Paksuustakuu – kuumavalssattu levy

SSAB:n paksuustakuun mukaiset paksuustoleranssit ovat pienempiä kuin 
standardissa EN 10 029 määritellyt, paitsi paksuuksissa ≥ 80 mm, joissa toleranssialue on standardin mukainen.

 Nimellispaksuus (mm) Teräksen paksuus (mm)
          Väh.           Enint.     Levyssä  
4,0–4,9        -0,3       +0,3  0,4
 5,0–7,9       -0,3       +0,4  0,5
 8,0–14,9       -0,5       +0,4  0,6
 15,0–24,9      -0,6       +0,4  0,6
 25,0–39,9       -0,7       +0,8
 0,7
 40,0–79,9      -0,9       +1,4  1,2
 80,0–160,0      -1,1       +2,1  1,5

Edellä esitettyjen toleranssialueiden sisällä olevia muita toleranssiluokkia voidaan toimittaa sopimuksen mukaan.
Extra close – erityispienen – paksuustoleranssin mukaisia teräslevyjä on saatavana erikseen sovittaessa.

Paksuustakuut – kuumavalssattu nauha

SSAB:n paksuustakuun mukaiset paksuustoleranssit ovat pienempiä kuin 
EN 10 051 -standardissa kuumavalssatuille nauhatuotteille määritellyt.

Nimellispaksuus  Nimellisleveys (mm)
(mm) w ≤ 1 200 1 200 < w ≤ 1500 1 500 < w ≤ 1 800
            t ≤2,00  ± 0,12  ± 0,14
 ± 0,15
2,00 < t ≤ 2,50  ± 0,13
 ± 0,15
 ± 0,16
2,50 < t ≤ 3,00  ± 0,14
 ± 0,16
 ± 0,17
 3,00 < t ≤ 4,00  ± 0,16
 ± 0,17
 ± 0,18
 4,00 < t ≤ 5,00  ± 0,17
 ± 0,18
 ± 0,20
5,00 < t ≤ 6,00
 ± 0,18
 ± 0,20
 ± 0,21
 6,00 < t ≤ 8,00
 ± 0,21
 ± 0,21
 ± 0,22
 8,00 < t ≤ 10,00
 ± 0,23
 ± 0,23
 ± 0,24
 10,00 < t ≤ 12,50
 ± 0,25
 ± 0,25
 ± 0,26
12,50 < t ≤ 15,00
 ± 0,26
 ± 0,27
 ± 0,28
15,00 < t≤ 25,00  ± 0,28   ± 0,30   ± 0,32 

Kaikki taulukon arvot vastaavat 1/2 EN -luokkaa D. 
Extra close – erityispienen – paksuustoleranssin mukaisia kuumavalssattuja nauhatuotteita on saatavana erikseen sovittaessa.

Paksuustakuu – kylmävalssattu nauha

SSAB:n paksuustakuun mukaiset paksuustoleranssit kylmävalssatuille tuotteille ovat 
samat kuin standardissa EN 10 131 kylmävalssatuille teräksille esitetyt.

 Nimellispaksuus (mm) Nimellisleveys (mm)
   ≤ 1 200  > 1 200 ≤ 1 500  > 1 500  
 = 0,35–0,40  ± 0,05  ± 0,06
 ± 0,07
 > 0,40–0,60
 ± 0,05
 ± 0,07
 ± 0,08
 > 0,60–0,80
 ± 0,06
 ± 0,08
 ± 0,10
 > 0,80–1,00
 ± 0,08
 ± 0,10
 ± 0,11
 > 1,00–1,20
 ± 0,10
 ± 0,11
 ± 0,13
 > 1,20–1,60
 ± 0,13
 ± 0,14
 ± 0,16
 > 1,60–2,00
 ± 0,16
 ± 0,17
 ± 0,19
 > 2,00–2,50
 ± 0,19
 ± 0,20
 ± 0,22
 > 2,50–3,00 
 ± 0,22
 ± 0,23
 ± 0,24

Edellä esitettyjen toleranssialueiden sisällä olevia muita toleranssiluokkia voidaan toimittaa sopimuksen mukaan.

Tasomaisuustoleranssi

 SSAB:llä on neljä toleranssiluokkaa tasomaisuudelle. Käytettävä luokka riippuu teräslaadusta ja sen lujuudesta. Kaikki toleranssiluokat täyttävät  EN 10 029 -standardin vaatimukset tai ovat standardivaatimuksia parempia. Luokat A ja B täyttävät EN 10 051 -standardin vaatimukset tai ovat niitä parempia.

 Luokka  Nimellispaksuus (mm)
 Tasomaisuus (mm/m)
Teräksen tasomaisuus
 A  1,5–2,9
 3
 3,0–4,9  3
 5,0–7,9  3
 8,0–14,9  3
 15,0–24,9  3
 B  1,5–2,9  6
 3,0–4,9  6
 5,0–7,9  6
 8,0–14,9  6
 15,0–29,9  6
 C  4,0–4,9  5
 5,0–7,9  4
 8,0–39,9  3
 40,0–160,0  3
 D  4,0–4,9  7
 5,0–5,9  5
 6,0–19,9  4
 20,0–40,0  3

Tasomaisuus mitataan luokissa C ja D standardin EN 10 029 mukaisesti ja luokissa A ja B standardin EN 10 051 mukaisesti. Ohjelehdellä kerrotaan, mikä teräslaatu kuuluu mihinkin luokkaan.

Taivutustakuu

SSAB:n teräslevyjen särmättävyydelle on neljä takuuluokkaa alla olevan kaavion mukaisesti Taivutettavuusluokka on kerrottu kunkin teräslaadun ohjelehdellä. Kaikki luokat täyttävät EN 10 025-6 -standardin vaatimukset tai ovat niitä parempia. Taivutustakuut ovat myös EN ISO 7438 -standardin mukaisia.

Strenx® MC -terästen taattu vähimmäistaivutussäde koskee sekä pitkittäis- että poikittaissuuntaa, ja se on pienempi kuin EN 10 149 -standardi edellyttää. Tarkista taatut arvot teräksen ohjelehdeltä.

Strenx® CR -teräksillä on taattu vähimmäistaivutussäde, joka koskee sekä pitkittäis- että poikittaissuuntaa. Tarkista takuuarvot ohjelehdeltä.

 Luokka  Nimellispaksuus
 Yläpainimen säde vähintään R/t (1)
Taivutussuunta (2)

            ┴                         ║

 A  t < 8  1,5  2,0
 8 ≤ t < 15  1,5  2,0
 15≤ t < 20
 2,0  2,5
 t 20
 2,0  2,5
 B  t < 8  2,5  3,0
 8 ≤ t < 15  2,5  3,0
 15≤ t < 20
 2,5  3,0
 t 20
 3,0  3,5
 C  t < 8  3,0  3,5
 8 ≤ t < 15  3,0  3,5
 15≤ t < 20
 3,0  3,5
 t 20
 3,5  4,0
 D  t < 8  3,5  4,0
 8 ≤ t < 15  4,0  4,5

1) R/t on yläpainimen säde (R) jaettuna nauhalevyn paksuudella (t). Takuuarvot pätevät Erikoislujan teräksen taivutus -esitteessä mainituissa olosuhteissa.
2) Levyn valssaussuunta.