Thép hiệu suất Strenx
Thép hiệu suất Strenx

Strenx 960 HR W

Tải bảng dữ liệu

On this page

Tải tài liệu giới thiệu về thép chịu thời tiết của chúng tôi

pdf 672 Kb
Strenx® weathering steels
Hiển thị đặc điểm kỹ thuật trong Metric Imperial