แบนเนอร์ของ Strenx 900
แบนเนอร์ของ Strenx 900

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Strenx® 900

Strenx® 900 เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเหล็กโครงสร้างกำลังสูง มี yield strength ระหว่าง 830-900 MPa (120-130 ksi) ขึ้นอยู่กับความหนา จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับการใช้งานในการขนส่ง การยก การเกษตร และงานอื่นๆ ที่ต้องรับน้ำหนัก

Order trial material Get free technical advice

SUITABLE APPLICATIONS
Advanced load-bearing structures in transportation, lifting and agriculture

TYPE OF PRODUCTS
Hot rolled plate and sheet

THICKNESS RANGE
2-120 mm (0.079”-4.724”)

High-strength steel grades for high-performing structural applications

STRENX® 900 E
Superior toughness

Suitable for strong and light chassis, cranes, agriculture equipment and other load-bearing structures in a wide dimension range.

Toughness: 40 J at -40°C (30 ft-lb at -40°F)
Thickness: 4-120 mm (0.157”-4.724”)
Standard: EN 10025-6 S890QL
Format: Plate

STRENX® 900 F
Extreme toughness in cold conditions

Suitable for strong and light chassis, cranes, agriculture equipment and other load-bearing structures, particularly in cold conditions.

Toughness: 27 J at -60 °C (20 ft-lb at -76 °F)
Plate: 4-100 mm (0.157”- 3.937”)
Standard:EN 10025-6 S890QL1
Format: Plate

STRENX® 900 MC
Hot rolled steel for cold forming

Excellent thickness accuracy and surface quality for predictable performance in cold forming operations.

Toughness: 27 J at -40°C (20 ft-lb at -40°F)
Thickness: 3-10 mm (0.118”-0.393”)
Standard: EN 10149-2 S900MC
Format: Sheet and coil

STRENX® 900 PLUS
Superior bendability

Suitable for strong and light chassis, cranes, agriculture equipment and other load-bearing structures.

Toughness: 27 J at -40°C (20 ft-lb at -40°F)
Thickness: 2-8 mm (0.079”-0.315”)
Standard: EN 10025-6 S890QL
Format: Sheet and coil

Strenx 900

Concrete pump manufacturer Betonstar upgraded to Strenx® 900, saved weight and reached longer

“The fact that the pumps weigh less provides many advantages, like less fuel consumption, the possibility of purchasing trucks with a shorter wheelbase, and pouring concrete usingless fuel – and, of course, less fuel is consumed when you drive a lighter truck,” says Erol Yıldız, factory manager at Betonstar.

Made for predictable performance in the workshop

Person welding Strenx® high-strength steel in the workshop.

Welding

Strenx® 900 can be welded using any conventional welding method. MAG welding is the most common technique today, since it is very easy to automate for high productivity.

pdf 728 Kb
Welding of Strenx®
Strenx machining

Machining

Strenx® 900 can usually be machined without special equipment. Stable machinery fitted with high-speed steel and carbide tools is recommended when drilling, countersinking, tapping, turning, and milling.

pdf 1.79 Mb
Machining recommendations for Strenx®
Strenx bending

Bending

Free bending and roll bending of Strenx® steel plate and strip can be done using standard bending machinery. Uniform properties, close thickness tolerances and high surface quality ensure a predictable bending process.

pdf 477 Kb
Bending of Strenx®
Strenx thermal cutting

Thermal cutting

The properties and fine surface finish of Strenx® 900 plate and sheet make it perfect for laser cutting. Thermal cutting of hot rolled Strenx® 900 is performed with oxy-fuel flame, plasma and laser.

pdf 1.32 Mb
Thermal cutting of Hardox® and Strenx®
Strenx mechanical cutting

Mechanical cutting

Mechanical cutting of Strenx® 900 is best performed with guillotine shears. Consider carefully the settings of the cutting machine. The most important factors are clearance, cutting angle and blade hardness. The plate should be allowed to warm up thoroughly to around +20°C (68° F) before it is cut.

Strenx guarantees

Strenx® guarantees

Strenx® guarantees include tight thickness tolerances, tight flatness tolerances and bending properties. The tight thickness tolerances enable you to know the weight more precisely. As a result, you can reduce your safety margins. Precise thickness within a plate and between plates makes for safe and predictable performance in the workshop.

Strenx® 900 products and thickness

Hide/Show specific columns Edit
Select columns to display
  Thickness range [mm]
  Strenx® 900 Standard Products Plate Hot rolled
  strip
  Cold rolled
  strip
  Conform to standard Formats Typical products manufactured
  with Strenx®
  Strenx® 900 E 4-120 --- --- S890QL in EN 10025-6 Impact test at -40°C Plates Lifting and load-bearing structures, where strength and weight is critical
  Strenx® 900 F 4-100 --- --- S890QL1 in EN 10025-6 Impact test at -60°C Plates Lifting and load-bearing structures, where strength and weight is critical in cold conditions
  Strenx® 900 MC --- 3-10 --- S900MC in EN 10149-2 Impact test at -40°C Sheets & Coils Load-bearing structures, where strength and weight is critical
  Strenx® 900 Plus --- 2-8 --- S890QL in EN 10025-6 Impact test at -40°C Sheets &  Coils Lifting and load-bearing structures, where strength and weight is critical
  Compare parameters

  Select one parameter to compare

  Comparison