Steel selector Be a tipper expert in less than 5 minutes

BLI EXPERT PÅ TIPPFLAK PÅ MINDRE ÄN FEM MINUTER

6 SÄTT ATT SÄNKA KOSTNADERNA OCH ÖKA VINSTEN

MINDRE VIKT

Optimerad design som utnyttjar tunnare dimensioner kan drastiskt minska tippflakets vikt – med upp till 45 procent med Hardox® 450.

STÖRRE NYTTOLAST

Viktbesparingar som uppnåtts med optimerade flakkonstruktioner betyder högre totala nyttolaster – upp till 5 ton mer med Hardox® 450.

LÄNGRE LIVSLÄNGD

Ökad hårdhet innebär bättre motståndskraft mot repor, glid-, rull- och stötslitage från nötande material – och upp till fyra gånger längre livslängd med Hardox® 450.

Och det är tillräckligt segt för att motstå sprickor och bucklor.

BÄTTRE BRÄNSLEEKONOMI

Ju lättare tippflak, desto lägre bränsleförbrukning och färre resor för samma mängd arbete – och upp till 12 procent lägre bränsleförbrukning med Hardox® 450.

MANÖVRERBARHET OCH ERGONOMI

Lägre vikt betyder bättre manövrerbarhet och ergonomi för föraren – för bästa prestanda och säkerhet.

ANDRAHANDSVÄRDE

Längre livslängd i kombination med Hardox® varumärke håller andrahandsvärdet högt under längre tid.

4 SÄTT ATT LYCKAS MED HJÄLP AV HARDOX®

VILL DU VETA ÄNNU MER?