Kalınlık, Düzlük, Bükme

Kalınlık garantisi

Strenx® kalınlık garantisi - Levha

Kalınlık toleransları SSAB'nin kalınlık garantisine uygundur ve tolerans aralığının standarda göre olduğu ≥ 80 mm h aricinde EN 10 029'da belirtilenlerden daha dardır.

 Nominal kalınlık (mm) Kalınlık toleransları (mm)
          Min.           Maks.    Plaka içi 
4,0 ≤ t < 5,0       -0,3       +0,3  0,4
 5,0 ≤ t < 8,0       -0,3       +0,4  0,5
 8,0 ≤- t < 15,0       -0,5       +0,4  0,6
 15,0 ≤ t < 25,0      -0,6       +0,4  0,6
 25,0 ≤ t < 40,0       -0,7       +0,8
 0,7
 40,0 ≤ t < 80,0      -0,9       +1,4  1,2
 80,0 ≤ t < 160,0      -1,1       +2,1  1,5

Özel anlaşma üzerine diğer toleranslar sağlanabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen yerel satış temsilcinizle görüşün.

Strenx® kalınlık garantisi - sıcak haddelenmiş rulo

Kalınlık toleransları, SSAB'nin kalınlık garantisine uygundur ve EN 10 051 ru lo ürünler için
belirtilenlerden daha dardır. Tablodaki tüm değerler 1/2 EN Kategori D'ye uygundur..

Nominal kalınlık Nominal bir genişlik için kalınlık toleransları (mm)
(mm) gen ≤ 1200 1200 < gen ≤ 1500 1500 < gen ≤ 1800
            t ≤ 2,00  ± 0,12  ± 0,13
 ± 0,14
2,00 < t ≤ 2,50  ± 0,12
 ± 0,14
 ± 0,16
2,50 < t ≤ 3,00  ± 0,14
 ± 0,15
 ± 0,17
 3,00 < t ≤ 4,00  ± 0,15
 ± 0,17
 ± 0,18
 4,00 < t ≤ 5,00  ± 0,17
 ± 0,18
 ± 0,19
5,00 < t ≤ 6,00
 ± 0,18
 ± 0,19
 ± 0,20
 6,00 < t ≤ 8,00
 ± 0,20
 ± 0,21
 ± 0,21
 8,00 < t ≤ 10,00
 ± 0,22
 ± 0,23
 ± 0,24
 10,00 < t ≤ 12,50
 ± 0,24
 ± 0,25
 ± 0,26
12,50 < t ≤ 15,00
 ± 0,26
 ± 0,26
 ± 0,28

Özel anlaşma üzerine diğer toleranslar sağlanabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen yerel satış temsilcinizle görüşün.

Strenx® kalınlık garantisi - soğuk haddelenmiş rulo

Kalınlık toleransları SSAB'nin kalınlık garantisine göredir ve soğuk haddelenmiş ürünlere yönelik EN 10 131 normal toleranslarının 3/4'üne karşılık gelir.

 Nominal kalınlık (mm) Nominal bir genişlik (gen) için kalınlık toleransları (mm)
   gen ≤ 1200   1200 < gen ≤ 1500 gen > 1500
 0,70 ≤ t ≤ 0,80
 ± 0,04
 ± 0,06
 ± 0,07
 0,80 < t ≤ 1,00
 ± 0,06
 ± 0,07
 ± 0,08
1,00 < t ≤ 1,20
 ± 0,07
 ± 0,08
 ± 0,09
1,20 < t ≤ 1,60
 ± 0,09
 ± 0,10
 ± 0,12
1,60 < t ≤ 2,00
 ± 0,12
 ± 0,12
 ± 0,14
2,00 < t ≤ 2,10
 ± 0,14
 ± 0,15
 ± 0,16

Özel anlaşma üzerine diğer toleranslar sağlanabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen yerel satış temsilcinizle görüşün.

Yassılık toleransı

SSAB, ürün tipine ve malzeme dayanımına bağlı olarak Strenx için dört farklı düzlük tolerans sınıfı sunar. Tüm sınıflar ilgili standartlara uygundur veya daha üst seviyededir. Sınıf C ve D'nin düzlük toleransları EN 10 029 g erekliliklerini, Sınıf A'nınkiler hem EN 051 h em En 10 029 gerekliliklerini ve Sınıf B'ninkiler EN 10 131 g erekliliklerini karşılar.

Sınıf  Ürün  Nominal kalınlık (mm)
 Düzlük
(mm/1m cetvel)
Çelik Düzlüğü 
 A Strenx® 600MC D/E
Strenx® 650MC D/E
Strenx® 100 XF
Strenx® 110 XF
Strenx® 700MC D/E
Strenx® 700MC Plus
Strenx® 900MC
Strenx® 900 Plus
Strenx® 960MC
Strenx® 960 Plus
Strenx® 1100MC
Strenx® 1100 Plus
 1,5 ≤ t ≤ 12,7  3
 B Strenx® 700 CR
Strenx® 960 CR
Strenx® 1100 CR
 0,7 ≤ t ≤ 2,1  6
 C Strenx® 100
Strenx® 700 E/F
Strenx® 700 OME
Strenx® 900 E/F
Strenx® 960 E/F
 4,0 ≤ t < 5,0  5
 5,0 ≤ t < 8,0  4
 8,0 ≤ t < 40,0  3
 40,0 ≤ t ≤ 160,0  3
 D Strenx® 1100 E/F
Strenx® 1300 E/F
 4,0 ≤ t < 5,0  7
 5,0 ≤ t < 6,0  5
 6,0 ≤ t < 20,0  4
 20,0 ≤ t ≤ 40,0  3

Sınıf A, EN 10 051'den ve EN 10 029’dan daha dardır.
Sınıf B, EN 10 131 özel tolerans sınıfından daha dardır.
Sınıf C ve D, EN 10 029 çelik tip i L'den daha dardır.

EN 10 029'a göre kısa dalgalar (300 - 1000 mm). Uyu şmazlık durumunda her zaman İngilizce sürümde belirtilmiş olan sınıf geçerlidir

Bükme garantisi

STRENX® BÜKÜM GARANTİSİ - LEVHA

SSAB'nin Strenx® levha için aşağıdaki tabloda gösterilen dört bükme garantisi sınıfı vardır. Strenx® plaka ürünlerinin büküm garantileri, köşelerinde mil olan kalıplara ve normal sürtünmeye (yağlamasız) dayanır.

Bu büküm garantileri, boşaltma sonrasında tek adımda 90° açı elde edilen büküm testlerine dayanır. Tüm sınıflar EN 10 025-6 gerekliliklerine uyar veya daha kısıtlayıcıdır. Bükme garantileri ayrıca EN ISO 7438 gerekliliklerini de karşılar ve aşar.

 Sınıf  Ürün

 Nominal kalınlık
(t)
(mm)

Bıçak Yarıçapı
Minimum Rp/t (1)
Bükme yönü(2)

            ┴                         ║

  A Strenx® 100
Strenx® 700 E/F
Strenx® 700 OME
 t < 8  1,5  2,0
 8 ≤ t < 15  1,5  2,0
 15 ≤ t < 20
 2,0  2,5
 t ≥ 20
 2,0  2,5
 B Strenx® 900 E/F
Strenx® 960 E/F
 t < 8  2,5  3,0
 8 ≤ t < 15  2,5  3,0
 15 ≤ t < 20
 2,5  3,0
 t ≥ 20
 3,0  3,5
  C  Strenx® 1100 E/F  t < 8  3,0  3,5
 8 ≤ t < 15  3,0  3,5
 15 ≤ t < 20  3,0  3,5
t ≥ 20
 3,5  4,0
 D Strenx® 1300 E/F  t < 8  3,5  4,0
 8 ≤ t < 15  4,0  4,5

1) Rp/t, üst bıçak yarıçapının (Rp) sac kalınlığına (t) bölünmesiyle elde edilir.
2) Plaka haddeleme yönü.
Garanti edilen bükme değerleri, Yüksek Dayanımlı Çelikleri Bükme broşüründe belirtilen koşullarda geçerlidir. Uyuşmazlık durumunda her zaman İngilizce sürümde belirtilmiş olan sınıf geçerlidir.

STRENX® BÜKÜM GARANTİSİ - RULO

Strenx® rulo ürünleri için, minimum iç çap ile kalınlık arasındaki ilişki (Ri/t) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu büküm garantileri, boşaltma sonrasında tek adımda 90° açı elde edilen büküm testlerine dayanır. Kalıp ağız genişlikleri kılavuz niteliğindedir ve büküm sonuçlarını değiştirmeden bir miktar farklılık gösterebilirler.

Strenx® sıcak haddelenmiş ve soğuk haddelenmiş rulo çeliklerin hem boyuna hem enine yönler için geçerli olan garantili bir minimum bükme yarıçapı vardır. Sıcak haddelenmiş malzemelerin garantileri, EN 10 149'daki gerekliliklerden daha dardır. Garanti edilen değerler ilgili veri formunda da bulunabilir.

Ürün

Nominal kalınlık
(t) (mm)

İç yarıçap
Minimum Ri/t (1)
Bükme yönü

            ┴   ║(2)

Kalıp ağız genişliği (W)
Min W/t
Strenx® 600MC D/E t ≤ 3,0 0,7 10
3,0 < t ≤ 6,0 1,1 10
 t > 6,0
 1,4 10
Strenx® 650MC D/E t ≤ 3,0 0,8 10
3,0 < t ≤ 6,0 1,2 10
 t > 6,0
1,5 10
Strenx® 100 XF
Strenx® 110 XF
Strenx® 700MC D/E
 t ≤ 3,0  0,8  10
3,0 < t ≤ 6,0 1,2 10
  t > 6,0  1,6 10
Strenx® 700 MC Plus 3,0 ≤ t ≤ 10,0 1,0  10
t > 10,0  1,5 10
 Strenx® 700 CR  0,7 ≤ t ≤ 2,1  2,0  10
 Strenx® 900MC 3,0 ≤ t ≤ 8,0
3,0 12
t > 8,0  3,5  12
 Strenx® 900 Plus 2,0 ≤ t ≤ 8,0   3,0  12
Strenx® 960MC  3,0 ≤ t ≤ 10,0   3,5  12
 Strenx® 960 Plus  2,0 ≤ t ≤ 8,0 3,5   12 
 Strenx® 960 CR  0,7 ≤ t ≤ 2,1  3,5  12 
Strenx® 1100 Plus   4,0 ≤ t ≤ 6,0 3,5  12
t > 6,0
 4,0 14
 Strenx® 1100MC   3,0 ≤ t ≤ 8,0 4,0  14
 Strenx® 1100 CR 0,7 ≤ t ≤ 2,1   3,5 14 

1) Ri/t, iç yarıçapının (R) sac kalınlığına (t) bölünmesi anlamındadır.
2)  Sac haddeleme yönü.
Strenx® rulo ürünleri için büküm garantileri, sabit kalıp kenarlarına ve normal sürtünme koşullarına (yağlamasız) dayanır. Garanti edilen bükme değerleri, Yüksek Dayanımlı Çelikleri Bükme broşüründe belirtilen koşullarda geçerlidir. Uyuşmazlık durumunda her zaman İngilizce sürümde belirtilmiş olan sınıf geçerlidir.