Luvut vuositasolla ja vuosineljänneksittäin

Analyysityökalun avulla on mahdollista tarkastella lukuja graafeina tai taulukoina.

Tällä sivulla

Revenue yearly

Adjusted EBIT

Adjusted EPS

Sales per division quarterly

KPI quarterly

KPI yearly