Luvut vuositasolla ja vuosineljänneksittäin

Analyysityökalun avulla on mahdollista tarkastella lukuja graafeina tai taulukoina. Kaikki luvut voidaan myös ladata Excel, PDF tai JPEG muodossa