Select country

Pro chytřejší a udržitelnější zemědělství

Připravte se na zemědělství v novém světle. S vysokopevnostní ocelí Strenx® může být zemědělské zařízení lehčí a pevnější. Ocel Strenx® posune vaše podnikání kupředu.

Požádejte o bezplatnou technickou podporu

Menší zhutňování půdy, vyšší výnosy plodin

Lehčí vybavení znamená nižší hmotnost na polích. S jakým výsledkem? Minimalizované zhutňování půdy a lepší podmínky pro růst vašich plodin.


Nižší hmotnost, nižší spotřeba paliva

Čím těžší je vaše zařízení, tím vyšší jsou vaše náklady na palivo. Díky vysokopevnostní oceli Strenx® jsou zemědělské stroje pevnější, lehčí a mají nižší náklady na palivo.


Delší životnost při zachování vysokého výkonu

Pevnost vysokopevnostní oceli Strenx® znamená menší nároky na údržbu a delší životnost. Umožňuje také pěstování zemědělského vybavení, aniž by tím byla ohrožena stabilita.


Jen ocel? Nebo změnit hru v zemědělství?

Pevnější a lehčí zařízení přímo ovlivňuje váš čas, vytížení a hospodářské výsledky. Se zařízením z vysokopevnostní oceli Strenx® zvýšíte efektivitu, snížíte četnost doplňování paliva, získáte více plodin za kratší dobu a s menším počtem záběrů.


Řeší výzvy

Budoucnost zemědělství je složitá a náročná. Zemědělci dnes i v budoucnu potřebují vyrábět více plodin za kratší dobu a na menších plochách. Vysokopevnostní ocel Strenx® vám a další generaci zemědělských nástrojů umožní čelit veškerým budoucím výzvám.Pro udržitelné zemědělství

Vyšší výnosy plodin s menším dopadem na životní prostředí. Zemědělská zařízení vyrobená z vysokopevnostní oceli Strenx® to umožňují. Vaše zařízení vydrží déle, bude fungovat lépe a nižší hmotnost sníží spotřebu paliva. Ocel Strenx® přispívá k inteligentnějšímu a udržitelnějšímu zemědělství.My Inner Strenx® – značka vynikající výkonnosti

Zahlédnete-li značku My Inner Strenx® na návěsových podvozcích,mobilních či manipulačních jeřábech, vysokozdvižných pracovních plošinách nebo na jakémkoli jiném zařízení, bude zřejmé, že se jedná o produkty výrobce, jenž se zavázal k inovativní konstrukci, nejmodernější výroběa vynikající výkonnosti. Značku mohou nést pouze produkty certifikované podle přísných specifikací programu My Inner Strenx®.
Zařízení My Inner Strenx® najdete po celém světě.


Největší sortiment

Materiál Strenx® s pevností v kluzu mezi 600 a 1 300 MPa je k dispozici v tloušťkách 0,7 až 160 mm. Konzistentní vlastnosti oceli jsou výsledkem pečlivě kontrolovaných chemických a mechanických vlastností.


Connect with us – enter you details

A tech support expert will contact you to discuss your unique needs and find the perfect Strenx® performance steel grades for your equipment. It's free, quick and easy to get our best recommendations!