Правна информация

Този уебсайт се поддържа от:

SSAB AB

Klarabergsviadukten 70/ Box 70
10121 Stockholm
Швеция
Тел.: +46 8 45 45 700
Имейл: [email protected]

Дружеството е регистрирано в шведския Търговски регистър под номер 556106-3429 като частно дружество с ограничена отговорност и акционерен капитал 9 062 550 868,800 шведски крони.

ИН по ЗДДС: SE556016342901

Бордът на директорите и Изпълнителният комитет на групата

Можете да намерите данните за връзка с всички дружества на SSAB на страницата Връзка с нас - SSAB.