Knowledge service center
Vi välkomnar dig att ta del av SSAB's kunskapsbank. Den har byggts upp från omfattande teoretisk forskning och kundfall från över 125 länder, och baseras på flera decenniers ledande arbete inom slitplåtsindustrin samt flera hundras års svensk ståltradition.

Vår målsättning är att du alltid ska ha snabb och bekväm tillgång till vår support. Du kan välja flera kanaler som leder fram till samma kunskapskälla – din lokala säljkontakt, våra tekniskt ansvariga, Techsupport Online, våra expertgrupper, broschyrer, webbplatser samt vår kundtidning SSAB World.
Besök Knowledge Service Center

Kundservice
Vi tror mycket på att träffas personligen.
Därför har du alltid har en lokal kontaktperson. Han eller hon talar ditt språk, förstår din lokala marknad och är stationerad i din närhet. Detta oberoende på var i världen du har din verksamhet.
Besök vår kundservice