Det kan krävas större krafter vid formningen av det starkare materialet, även om detta i viss mån kompenseras av att man använder tunnare gods. För det mesta går det att bearbeta ett uppgraderat material i befintlig utrustning.

I The Sheet Steel Forming Handbook från SSAB presenteras en mängd data om de olika formningsprocesserna, för att underlätta valet av teknik för effektiv formning av höghållfasta stål. Det är mycket viktigt att man ställer in verktyget rätt. Många höghållfasta stål har också god sträckbarhet, vilket gör att även komplexa former kan tillverkas i ett material som medger betydande viktbesparingar.

Detaljerade anvisningar och FEA-analyser kan erhållas från SSAB på begäran.