SSAB
En del av Domex produkter har ersatts av Strenx - www.strenx.com

CASE

Ökad styrka för polska marknadsledaren Wielton med SSAB stål

Wielton är den största trailer- och tipperflaktillverkaren I Polen. SSABs och Wieltons vägar korsades 1997 och det var början till ett långsiktigt samarbete med ökad teknisk utveckling för varje år. Det höghållfasta stålet Domex 700MC gjorde det möjligt för Wielton att minska vikten på sina produkter, för att därigenom öka nyttolasten för slutkunden.

LÖSNINGEN

Wielton finns i syd-västra Polen i en liten stad som heter Wielun. Företaget startades 1991 som ett mindre trading-bolag. 1996 bestämde sig Wielton att börja med tillverkning av egna trailers och ökade därefter  sin storlek och antalet produkter för varje år.

Det typiska varumärket för Wielton är kamelen, där djurets styrka kan jämföras med styrkan i att frakta tunga transporter över långa distanser. 

2007 introducerades Wielton på den polska börsen och det var början till en ny era. Det höghållfasta stålet i deras produkter blev ännu tunnare och starkare. Wielton investerade samtidigt i ny och modern utrustning för att kunna öka antalet och kvaliteten på sina produkter på ett effektivt sätt.
Idag är de nöjda med sina produkter och Domex 700MC som de använder. "Material står för kvalitet och ger våra kunder möjlighet att öka nyttolasten", säger Mr Bartosz Strugacz, inköpschef på Wielton.

UTMANINGEN

Idag är de nöjda med sina produkter och Domex 700MC som de använder. "Material står för kvalitet och ger våra kunder möjlighet att öka nyttolasten", säger Mr Bartosz Strugacz, inköpschef på Wielton.
Men utvecklingen på Wielton står inte stilla. Ständigt nya idéer gör dem ledande på den polska marknaden och nyligen utvecklade de tillsammans med SSAB ett nytt tipperflak där Docol 1000DP används. Genom att använda detta stål i sin specialdesignade sidoväggsform (designen är patenterad) kunde Wielton producera en ännu starkare produkt än tidigare.

"Innan tillverkade vi sidoväggen av flera skivor, men med Docol 1000DP har vi minskat antalet till bara en", säger Mr Strugacz, "Hittills har vi sålt 70 stycken och intresset är stort för denna produkt".

Kontakt

Kontakt

 

Ingen kontakt vald

Kontakt

Maciej Popiołek

Regional Sales Manager Toolox/ Central Europe Toolox®

D +48 22 772 51 71
 

Kontakt

Łukasz Piechal

Regional Sales Manager

D +48 227 230 965
 

xltw%tzExlntpu6{z{tzwpvK%s%slm6nzxxlntpu6{z{tzwpvK%s%slm6nzxxltw%tzEw%uvl%s%z6{tpnslwK%s%slm6nzxw%uvl%s%z6{tpnslwK%s%slm6nzxxltw%tzEtyqzK%s%slm6nzxtyqzK%s%slm6nzx