Svetshandboken behandlar svetskarakteristika för Hardox och Weldox. Huvudsyftet är att ta upp problem och rekommendationer för hur man kan utnyttja hela potentialen för svetsade konstruktioner. Ämnen som exempelvis åtgärder för att få önskade mekaniska egenskaper för svetsfogen och hur man motverkar defekter som kan uppstå vid svetsning behandlas.  Handboken är främst avsedd för tekniker och ingenjörer men även andra kan ha nytta av den. Handboken är uppdelad i 23 kapitel och har 132 sidor.

Pris: 950 kr