I Formningshandboken, som är en utvidgning och fördjupning av Plåthandbokens kapitel "Verkstadsteknisk tillverkning", har vi samlat värdefulla kunskaper om styckskärande bearbetning och plastisk formning med tonvikt på höghållfasta stål.

Formningshandboken

Pris: 950 kr

Innehåll:

  • Materialegenskaper
  • Styckeskärande bearbetning
  • Plastisk formning
  • Formbarhet och materialbeteende
  • Verktygsmaterial, ytor och tribologi
  • Ytbehandlingar och ytbeläggningar