Vi utför kunduppdrag, deltar i utvecklingsprojekt och ger tekniska seminarier. Typiskt studeras uppgradering och omkonstruktion för ett utökat utnyttjande av potentialen hos moderna stål och därigenom reducera vikten och/eller förbättra prestandan hos aktuell applikation. Materialmodellering är ett annat område med stor relevans för avancerade höghållfasta stål. Inom Knowledge Service Center, Structural Technology, finns även laboratorium där praktisk provning genomförs med speciellt fokus på utmattningsprovning.