SSAB

Under Nordiska Ståldagen 2012 gjordes ett besök på SSABs provplåtslager i Göteborg. Du som inte hade möjlighet att delta kan titta på en film från provplåtslagret här.

Provplåtslagret

Intervjufilmer Nordiska Ståldagen 2013
  • Nordiska Ståldagen – en dag att våga

    Att våga är att göra någonting som du egentligen inte törs, någonting som kräver att du går lite utanför dina egna gränser. Temat för Nordiska Ståldagen 2013, som arrangerades i Köpenhamn var att våga.

previous
xltw%tzEtyqzK%s%slm6nzxtyqzK%s%slm6nzx