SSAB

Under Nordiska Ståldagen 2012 gjordes ett besök på SSABs provplåtslager i Göteborg. Du som inte hade möjlighet att delta kan titta på en film från provplåtslagret här.

Provplåtslagret

Intervjufilmer Nordiska Ståldagen 2013
  • NORDISKA STÅLDAGEN- Bäst i klassen

    Runt 150 personer, varav merparten kunder, valde att delta under de Nordisk Ståldagarna 27 -28 maj. Temat för året var ”Bäst i klassen” och inramningen påminde en hel del om skoltiden. Svarta tavlan fanns på plats, inringning till lektion och självklart togs ett skolfoto.

previous
xltw%tzEtyqzK%s%slm6nzxtyqzK%s%slm6nzx