Martin Lindqvist

Martin Lindqvist (1962), VD och Koncernchef 

Medlem i koncernledningen sedan 2001.
Aktieinnehav 17 109 aktier.

Utbildning
Civ.ek., Uppsala Universitet

Bakgrund
Anställd i SSAB sedan 1998.
Tidigare Affärsområdeschef SSAB EMEA; divisionschef SSAB Strip Products; finansdirektör, SSAB; ekonomichef i SSAB Tunnplåt; Chefscontroller i NCC.


Jonas Bergstrand

Jonas Bergstrand (1965), Executive Vice President, Juridik & Strategi

Medlem i koncernledningen sedan 2006.
Aktieinnehav 7 300 aktier.

Utbildning
Jur. kand., Uppsala Universitet

Bakgrund
Anställd i SSAB sedan 2006.
Tidigare bolagsjurist inom ABB; OM Gruppen; Ericsson Radio Systems.

 
Håkan Folin SSAB

Håkan Folin (1976), Ekonomi- och Finansdirektör

Medlem i koncernledningen sedan 2013.
Aktieinnehav 2823 aktier. (inkl närstående)

Utbildning
Civ.ing., Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Bakgrund
Anställd i SSAB sedan 2006.
Tidigare Ekonomichef SSAB APAC; Ekonomichef Tibnor; chef för affärsutveckling SSAB


Monika Gutén

Monika Gutén (1975), Personaldirektör

Medlem i koncernledningen sedan 2011.
Aktieinnehav 2500 aktier.

Utbildning
Civ.ek., Stockholms universitet

Bakgrund
Anställd i SSAB sedan 2007.
Tidigare personalchef SSAB EMEA; chef för affärsutveckling SSAB.


Melker Jernberg, SSAB

Melker Jernberg (1968), Affärsområdeschef SSAB EMEA

Medlem i koncernledningen sedan 2011.
Aktieinnehav 10 000 aktier.

Utbildning
Civ.ing., Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Bakgrund
Anställd i SSAB sedan 2011.
Tidigare ansvarig för bussverksamhet i Scania; produktionschef motorverkstaden i Scania.


Maria Långberg

Maria Långberg (1970), Kommunikationsdirektör

Medlem i koncernledningen sedan 2013.
Aktieinnehav 2000 aktier.

Utbildning
Civilekonom, Uppsala Universitet
MBA, Handelshögskolan Stockholm

Bakgrund
Anställd i SSAB sedan 2013.
Tidigare kommunikationsdirektör på Gambro; Seniorrådgivare JKL.


Gregoire Parenty

Gregoire Parenty (1962), Marknadsdirektör

Medlem i koncernledningen sedan 2012.
Aktieinnehav 0  aktier.

Utbildning
Maitrise de Sciences Economiques vid Sorbonne-universitet (Frankrike), MBA från Dallas University (USA)

Bakgrund
Anställd i SSAB sedan 2004
Tidigare ansvarig för marknad SSAB EMEA, befattningar inom ArcelorMittal


Martin Pei, SSAB

Martin Pei (1963),  Affärsområdeschef SSAB APAC

Medlem i koncernledningen sedan 2007.
Aktieinnehav 1 000 aktier.

Utbildning
Tekn. dr, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Bakgrund
Anställd i SSAB sedan 2001.
Tidigare teknisk direktör, SSAB; chef för forskning och utveckling, SSAB; chef för stålämnesproduktionen i SSAB Plate.


Charles Schmitt

Charles Schmitt (1959),
Affärsområdeschef SSAB Americas

Medlem i koncernledningen sedan 2011.
Aktieinnehav 0 aktier.

Utbildning
B.Sc. Business Administration/Finance, The University of Texas at Arlington, tvåårigt stipendium på American iron and steel Institute.

Bakgrund
Anställd i IPSCO Inc sedan 1990.
Tidigare befattningar inom US Steel Corporation; ansvarig för verksamheten i Latinamerika inom SSAB Americas.

Aktieinnehavet omfattar närståendes aktier. Köpoptionerna har förvärvats på marknaden för en del av utbetald rörlig lönedel.