Kullanım Şartları - SSAB Dijital Hizmetleri ve Web Siteleri (Kullanım Şartları)

Son güncelleme: Ekim 2022

1. Genel
Bu Kullanım Şartları, SSAB AB veya SSAB Grubu'na ait diğer tüzel kişiler (bundan böyle "SSAB") tarafından sağlanan ve eTicaret, MySSAB portalı, hesaplayıcılar ve diğer uygulamalar (bundan böyle "Hizmetler" olarak anılacaktır) gibi zaman zaman SSAB web sitelerinde, mobil uygulamalarında ve diğer dijital platformlarda kullanıma sunulan web sitelerinin ve dijital hizmetlerin kullanımı için geçerlidir. SSAB tarafından kullanıma sunulan bazı dijital hizmetler ve uygulamalar, tutarsızlık olması durumunda bu Kullanım Şartlarından üstün olan belirli şartlar ve koşullara tabi olabilir.

Bu Kullanım Şartları, SSAB ile Hizmetlerin kullanıcıları ve temsil ettikleri kuruluşlar arasındaki ilişki için geçerlidir.  "Kullanıcı", Hizmetlere erişim sağlayan ve onları kullanan bireysel kullanıcıları ve ayrıca bireysel kullanıcının Hizmetlerin kullanımıyla bağlantılı olarak adına hareket ettiği tüzel kişi ve kuruluşları ifade eder. Her bir kullanıcı, bu Kullanım Şartlarını kabul ederken kendi tüzel kişiliklerini veya kuruluşlarını temsil etme yasal hakkına sahip olduğunu teyit eder.

Hizmetlerin kullanımı için, bu Kullanım Koşullarının, Hizmetlerin açık veya zımni bir şekilde kullanılması yoluyla kabul edilmesi ve bazen de Hizmetlerin Kullanıcısı olarak kaydedilmesi ve/veya bir lisans ücretinin ödenmesi gerekir. 

SSAB'nin uygun gördüğünde bu Kullanım Şartlarında değişiklik ve/veya eklemeler yapma hakkı saklıdır. Böyle bir değişiklik durumunda, Hizmetlerin kullanımına devam edilmesiyle Kullanıcı yeni sürümü kabul etmiş sayılacaktır. Bazı Hizmetlerle ilgili olarak, Kullanıcının bir sonraki oturum açma, kaydı yenileme veya SSAB'nin gerektirdiği diğer yollarla bu Kullanım Şartlarının yeni versiyonunu onaylaması gerekebilir. SSAB'nin, kullanıcının herhangi bir zamanda hangi Hizmetleri kullanabileceğini belirleme hakkı saklıdır. SSAB ayrıca, Hizmetleri ve özelliklerini zaman zaman değiştirme hakkını da saklı tutar.

Bu Kullanım Şartlarına ek olarak, eCom aracılığıyla veya başka bir şekilde iletilen SSAB ürün ve hizmetlerinin siparişi ve satın alınması için özel sözleşme şartları ve koşulları geçerlidir. Bu Kullanım Şartlarının SSAB ile Kullanıcı arasında akdedilen herhangi bir işlem şartıyla çelişmesi durumunda, işlem şartları geçerli olacaktır. Böyle bir durumda, belirli bir işlemin şartlarıyla çelişmedikleri sürece bu Kullanım Şartları geçerli olacaktır.  

Bu Hizmetler başka web sitelerine bağlantılar içerebilir. SSAB, SSAB Hizmetlerinin bağlantı verebileceği, üçüncü taraflarca oluşturulan, sahip olunan veya yayınlanan hiçbir içerik için hiçbir sorumluluk kabul etmez, ve SSAB bu tür üçüncü tarafların içeriğini, ürünlerini veya hizmetlerini onaylamaz veya önermez.

Hizmetler ve içerdiği tüm bilgiler sadece SSAB ürünleri için geçerlidir. Hizmetler veya bunların içerikleri/bilgileri, orijinal SSAB ürünleri dışında hiçbir ürüne uygulanmamalı veya başka bir ürün tasarımı için kullanılmamalıdır.

2. Hizmetlere Erişim; Şifrelerin Kullanımı
Bazı Hizmetlere erişim için, söz konusu hizmet SSAB tarafından şifre ve kullanıcı kimliği gerektirmeden ücretsiz olarak sağlanmadıkça, kişisel bir kullanıcı kimliği ve kişisel bir şifre (bundan böyle "Şifreler" olarak anılacaktır) gerekebilir. SSAB, kayıt sonrasında ve diğer potansiyel olarak gerekli bilgiler gönderilip kontrol edildikten sonra, Şifreleri Kullanıcının belirttiği e-posta adresine gönderecektir. Kullanıcı, kayıt sırasında gönderilen bilgilerdeki değişiklikleri derhal SSAB'ye bildirmekle yükümlüdür (örn. yetkili kişi olarak belirtilmiş bir kişinin istihdamının sona ermesi veya feshi). Kullanıcı, Hizmetlerin Kullanıcının Şifreleriyle kullanılmasından ve buna bağlı olarak ortaya çıkan zararlardan ve masraflardan tümüyle sorumlu olacaktır.

Kullanıcı, Şifrelerini son derece gizli tutmalı ve Şifrelerin herhangi bir üçüncü tarafa verilmemesini veya yetkisiz bir kişi tarafından kullanılmamasını sağlamalıdır. Kullanıcı, SSAB Hizmetlerinin yetkisiz kullanımını, Şifre kaybını veya güvenlik riski doğurabilecek diğer olayları derhal SSAB'deki önceden belirlenmiş iletişim sorumlusuna bildirecektir.

Kullanıcı, özellikle SSAB'nin veya diğer hak sahiplerinin önceden yazılı izni olmadan, üçüncü taraflara Hizmetleri dağıtma, iletme, sunma veya kamuya gösterme hakkını veremez.

SSAB, Kullanıcı Şifrelerinin doğru kişilerin elinde bulunması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu konuda sorumluluk kullanıcıya aittir. Hizmetlere giriş yaparken Şifreler doğru şekilde girilirse, SSAB'nin Hizmetlere giren kişinin kimliğini veya Kullanıcıyı başka bir şekilde temsil etme hakkını doğrulama yükümlülüğü yoktur.

Kullanıcı SSAB'yi şifrelerinin yetkisiz kullanımı veya kaybolması veya başka bir güvenlik ihlali konusunda bilgilendirdikten sonra, SSAB bu şifrelerle ilgili olarak kullanıcı haklarını sonlandıracak ve/veya Hizmetleri kapatacaktır. Bu tür bir fesih ve/veya kapanıştan sonra Hizmetler Şifrelerle kullanılamaz. 

3. Sistem Bütünlüğü
Hizmetlere çeşitli terminal ekipmanları aracılığıyla erişilebilir ve kullanılabilirlik, özellikler veya tasarım kullanılan terminal ekipmanına göre farklılık gösterebilir. 

Hizmetlere erişim için kullandığı donanım, yazılım ve veri iletişim hizmetlerinin teknik işlevselliğinden Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, virüs içeren veya diğer herhangi bir şekilde Hizmetlerin zarar görmesi, kesintiye uğraması veya düzgün çalışmaması amaçlanan hiçbir cihaz, yazılım veya rutini kullanmamalıdır. Kullanıcı, Hizmetlerdeki verileri veya kişisel bilgileri gizlice ele geçirme, bunlara el koyma veya sistemleri kopyalama amacı taşıyan hiçbir cihazı, yazılımı veya rutini kullanmayacaktır.

Kullanıcı, "mesaj sağanağı" veya bu tür istenmeyen toplu e-posta gönderme teknikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, SSAB'nin altyapısını makul olmayan düzeyde veya orantısız bir şekilde yükleyen herhangi bir eylemde bulunamaz.

Kullanıcı sistem bütünlüğünü tehlikeye atar veya ihlal ederse, özel, tesadüfi, sonuçsal, doğrudan veya dolaylı zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, maruz kalınan zararları SSAB'ye eksiksiz olarak tazmin eder. SSAB, sistemin yanlış kullanımından veya suistimalinden kaynaklanan hiçbir hasardan sorumlu değildir.

4. Ürün Siparişleri, e-Ticaretteki Satış Şartları Bu Kullanım Şartları SSAB'nin eTicaret platformunun kullanımı için de geçerlidir. Ürünlerin teslimatı için, aşağıdaki koşullar toplu olarak sağlandığında SSAB'nin eTicaret platformunda bir sözleşme yapılacaktır:
- portal için doğru kullanıcı girişi
- belirli ürünler için sipariş verme
- SSAB'nin siparişi, sipariş onayında belirtilen koşullar altında elektronik olarak onaylaması.

Demir ve Çelik Ürünlerinin vb. Teslimatı için Genel Koşullar, ALBIF 2000, SSAB ve Kullanıcının temsil ettiği müşteri kuruluşu arasında yazılı veya elektronik olarak kararlaştırılanlarla çelişmedikleri sürece, ürünlerin tedariki için geçerli olacaktır.

5. Veri İşleme ve Gizlilik Koruması

SSAB, aşağıdaki gibi Hizmetlerin kullanımıyla bağlantılı olarak Kullanıcıların kişisel verilerini işleyebilir: ad, e-posta adresi, Kullanıcının temsil ettiği şirket, varsa IP adresinin yaklaşık konum verileri ve Kullanıcı tarafından gönüllü olarak gönderilen veya Hizmetlerin kullanımı sırasında toplanan diğer olası kişisel veriler. Kişisel verilerin Hizmetler yoluyla aktarılması durumunda, Kullanıcının bu tür kişisel verilerin SSAB'ye Hizmetlerin amaçları doğrultusunda aktarılması için gereken hakka veya onaylara sahip olduğundan emin olması gerekir.

Kişisel verilerin işlenmesi SSAB Gizlilik Beyanı
https://www.ssab.com/privacy-statement adresinde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

 
Hizmetler, SSAB web sayfalarına erişmek ve onları kullanmak için çerez kullanır. Çerezlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi SSAB Çerez Beyanında verilmiştir.

6. Kullanıcı İçeriği
"Kullanıcı İçeriği", Kullanıcı tarafından Hizmetlere sunulan, şirket veya iş ve üretim bilgileri gibi içeriklerin yanı sıra, Kullanıcıdan Hizmetler yoluyla veya bunların kullanımı sırasında toplanan bilgileri ifade eder. Kullanıcı, Hizmetlere sunduğu materyale ait önceden sahip olunan tüm Fikri Mülkiyet Hakkının sahipliğini elinde tutar. 

Kullanıcı işbu belge ile SSAB'ye, aşağıdaki amaçlarla kalıcı, geri alınamaz, münhasır olmayan, devredilebilir, tümüyle ödenmiş, telifsiz ve dünya çapında Kullanıcı İçeriği toplama, erişim, depolama, saklama, indirme, değiştirme ve diğer şekilde kullanma hakkını verir:
- sorun giderme, bakım, Kullanıcıları destekleme, optimizasyonlar ve iyileştirmelerin yanı sıra sistem bütünlüğü ve veri güvenliği amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetleri sağlamak ve çalıştırmak.
- Kullanıcı ve SSAB arasındaki iş ilişkisinin yönetimi ve Kullanıcı için hizmet ve ürün teklifi sağlamak ve geliştirmek
- Mevcut ve gelecekteki Hizmetleri geliştirmek ve iyileştirmek, ve SSAB'nin ürün sunumlarını iyileştirmek ve geliştirmek.
Kullanıcı, Hizmetlere, üçüncü şahısların Fikri Mülkiyet Hakları tarafından korunan veya yasal olmayan herhangi bir materyal veya içerik göndermeyeceğini temin eder.

Kullanıcı, Hizmetlere Kullanıcı tarafından sunulan içeriklerle ilgili olarak üçüncü bir tarafın SSAB'ye karşı herhangi bir eylemde bulunması durumunda, SSAB'yi tazmin etmeyi kabul eder.

7. Gizlilik

Hizmetlerde Kullanıcıya sunulan içerik ve bilgiler, gizli olarak işaretlendiği veya gizli nitelikte olduğu (bundan böyle "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır) mantıken anlaşıldığı sürece, SSAB'nin üretim ve operasyonları, iş planları, finansal bilgiler, kamuya açık olmayan ürün bilgileri, tasarımları ve çizimleriyle ilgili teknik veya ticari bilgiler gibi ticari sırlarını ve gizli bilgileri içerebilir.

Kullanıcı, elektronik veriler, kağıt baskılar veya başka herhangi bir biçimde olsun, Hizmetlerde Kullanıcıya açıklanan veya bunların kullanımı ile bağlantılı olan her türlü Gizli Bilgiyi kesinlikle gizli tutacaktır. Kullanıcı, Hizmetlerin kullanım amaçları dışında, üçüncü şahıslara Gizli Bilgileri ifşa etmemeli veya kullanmamalı ve başkalarının da bunları doğrudan veya dolaylı olarak ifşa etmesine veya kullanmasına aracı olmamalıdır.

Gizli Bilgiler aşağıdaki bilgileri içermeyecektir:

a) ifşa sırasında genel olarak bilinen, kamuoyuna açık olan, veya kısıtlama olmaksızın başka bir şekilde erişilebilen bilgiler.
b) işbu Kullanım Şartlarının ya da Kullanıcıların diğer sözleşme yükümlülüklerinin ihlali haricinde kamuoyuna açık hale gelen bilgiler.
c) SSAB'nin ifşasından önce, Kullanıcının gizlilik kısıtlaması olmaksızın sahip olduğu bilgiler.
d) ilgili bilgilerin kanunen söz konusu üçüncü şahsa ait olması kaydıyla, alıcı tarafından üçüncü taraflardan meşru yolla edinilmiş bilgiler.

Kullanıcı, gizli bilgilere mevcut veya olası erişimi olan diğer kişilerin gizliliğin farkında olmasını ve bu gizliliğe bağlı kalmakla yükümlü olmalarını sağlar. Kullanıcı, gizliliği korumak için gerekli önlemleri almaktan sorumludur. 

8. Fikri Mülkiyet Hakları

SSAB, Hizmetler ve içeriği üzerinde tüm Fikri Mülkiyet Haklarına sahiptir. Fikri Mülkiyet Hakları; patent, telif hakları, ticari markalar, ticari adlar, buluşlar, tasarım patentleri, ticari sırlar, know-how ve/veya diğer fikri ve/veya endüstriyel mülkiyet hakları ve bunların uygulamaları anlamına gelir. Tüm hakları saklıdır.

9. Sorumluluk Sınırlaması

SSAB, HİZMETLERLE BAĞLANTILI OLARAK TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ VE KOŞULLARI DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA TÜRLÜ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. YUKARIDAKİLERİ SINIRLAMAKSIZIN, SSAB HİZMETLERİN HATASIZ VEYA KESİNTİSİZ OLACAĞINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ. SSAB, GELİR KAYBI VEYA BEKLENEN KÂR KAYBI, İŞ KAYBI VEYA SATIŞ KAYBI DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, ÖZEL, TESADÜFİ, SONUÇSAL, VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HİZMETLERİN VEYA HİZMETLERE DAHİL OLAN İÇERİK, BİLGİ VEYA SONUÇLARIN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI İLE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TÜRDE ZARAR VE/VEYA MALİYETTEN, ÖNCEDEN BU TÜR BİR ZARAR İHTİMALİNE KARŞI BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR (BUNDAN BÖYLE TOPLUCA "ZARARLAR" OLARAK ANILACAKTIR). HİZMETLER VE HİZMETLERİN HERHANGİ BİR İÇERİĞİ, BİLGİLERİ VEYA SONUÇLARI "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR.

KULLANICI, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK ÖZELLİKLE AŞAĞIDAKİLERDEN BİRİNDEN KAYNAKLANAN VEYA DİĞER ŞEKİLDE BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK MEYDANA GELEN ZARARLARDA, SSAB'NİN VEYA HERHANGİ BİR YETKİLİ, İŞTİRAK, MÜDÜR, HİSSEDAR, TEMSİLCİ, ÇALIŞAN VEYA VARLIĞININ, KULLANICIYA VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI SORUMLU OLMAYACAĞINI KABUL ETMEKTEDİR:

A) SSAB'NİN HANGİ NEDENLE OLURSA OLSUN KULLANICININ TANIMLANAN HİZMETLERE GİRMESİNİ ÖNLEMESİ
B) HİZMETLER DAHİLİNDE, HİZMETLER TARAFINDAN VEYA ONLARA İLİŞKİN OLARAK VERİLEN BİLGİ VEYA SONUÇLARIN YANLIŞ, HATALI, KUSURLU VEYA EKSİK OLMASI;
C) HANGİ NEDENLE OLURSA OLSUN, HİZMETLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI, ASKIYA ALINMASI VEYA SONLANDIRILMASI
D) SÖZ KONUSU KULLANICININ HİZMETLERE GÜVENMESİNDEN VEYA OPERASYONDAKİ HERHANGİ BİR YANLIŞ, EKSİK, İHMAL, KUSUR VEYA GECİKME, TESLİMAT YAPMAMA, YANLIŞ TESLİMAT, VEYA HİZMET PERFORMANS BAŞARISIZLIĞINDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE, HİZMETLERİN VE İÇERİĞİN KULLANICI TARAFINDAN KULLANILMASI ;
E) YETKİSİZ BİR KİŞİNİN KULLANICININ ŞİFRELERİNİ ELDE ETMESİ VE/VEYA KULLANMASI; VEYA
F) KULLANICI TARAFINDAN HİZMETLERİN VE İÇERİĞİN KULLANILMASININ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN FİKRİ MÜLKİYET HAKKINI YA DA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKKI İHLAL ETTİĞİNE DAİR HER TÜRLÜ İDDİA, DAVA, TALEP VEYA DİĞER ADLİ İŞLEMLER.

KULLANICILAR, HİZMETLERE ERİŞİMİ VEYA HİZMETLERİ KULLANIMININ KENDİ TAKDİRİ VE RİSKİNDE OLDUĞUNU VE KULLANICILARIN HİZMETLERE ERİŞİM VEYA KULLANIMDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HASARDAN SADECE KULLANICININ SORUMLU OLACAĞINI KABUL EDER.
Tarafların belirli sözleşmelere ilişkin sorumluluğu, bu sözleşmelerde ve bunlarla ilgili şartlar ve koşullarda yer alacaktır.

10. Kullanımın Sonlandırılması
SSAB veya Kullanıcı herhangi bir zamanda Hizmetlerin kullanımını sonlandırabilir. Taraflardan hiçbirinin, bu tür fesihlerin tazminine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır. Kullanıcı, fesihten sonra tanımlanmış Hizmetlere erişim hakkını kaybeder. 

11. Yürürlükteki Yasalar ve Tahkim

Bu Kullanım Koşulları ve Hizmetler, İsveç yasalarına uygun olarak yönetilir ve uygulanır. Bu Kullanım Koşulları ve Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan anlaşmazlıklar son olarak tahkim yoluyla Stokholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsünün kurallarına göre çözümlenecektir. Tahkim işlemleri İsveç Stokholm'da gerçekleştirilecektir. Tahkim dili İngilizce olacaktır.