SSAB Boron 42

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  SSAB Boron 42 är stål för härdning och presshärdning. Graden av hårdhet och seghet som kan uppnås efter värmebehandling kommer att förse slutprodukterna med slitstyrka och motståndskraft mot stötar som möjliggör lång livslängd.

  Dimensionsintervall

  SSAB Boron 42 finns i tjocklekar på 3.00 - 13.00 mm och bredder upp till 1800 mm som rullar, spaltade band och formatklippt plåt. Längd upp till 16 meter som formatklippt plåt.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Utförande Typisk Sträckgräns
   (MPa), icke garanterat
   Typisk Brottgräns
   (MPa), icke garanterat
   Typisk Förlängning A
   (%), icke garanterat
   Typisk Hårhet
   (HBW), icke garanterat
   Varmvalsad 440 660 18 190
   Varmvalsad glödgad 370 570 24 175
   Varmvalsad vattenhärdad 1330 1980 6 610
   Varmvalsad oljehärdad 1100 1630 7 500
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Bockningsradie

    Minsta bockningsradie för varmvalsade SSAB Boron 42 bandprodukter är 3 x plåttjockleken. En snävare bockningsradie, 1 x plåttjockleken, kan garanteras för glödgade bandprodukter. För mer information, kontakta SSABs tekniska kundservice.

    Materialprovning

    Ett provningsintyg enligt EN 10204/2.2 (kemisk sammansättning) ingår i leveransen.

    Provningsintyg enligt EN 10204/3.1 tillhandahålls endast efter särskild överenskommelse.

    Kemisk sammansättning (chargeanalys)

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Utförande C
     (%)
     Si
     (%)
     Mn
     (%)
     S
     (max %)
     P
     (max %)
     Cr
     (%)
     B
     (%)
     Varmvalsad bandplåt 0.40 - 0.45 0.10 - 0.30 0.70 - 1.00 0.010 0.020 0.30 - 0.80 0.0008 - 0.0050
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Stålet är finkornsbehandlat.

      Kolekvivalent CEV

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Utförande Varmvalsad bandplåt
       Typiskt CEV 0.68
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Utförande
        Typiskt CEV
        Varmvalsad bandplåt
        0.68

        Toleranser

        SSAB Boron-stål levereras med SSAB Boron-toleranser som uppfyller och överträffar kraven i motsvarande EN-standarder. Snävare toleranser finns att tillgå på begäran.

        Tjocklek

        Varmvalsade rullar och formatklippt plåt: Levereras med toleranser enligt SSAB Boron tjocklekstoleranser som överträffar EN 10051 och motsvarar 2/3 av 10051 som standardvärde.

        Längd och bredd

        Varmvalsade rullar och formatklippt plåt med råkant: SSAB Borons breddtoleranser motsvarar -0/+20 mm.

        Varmvalsade rullar och formatklippt plåt med skurna kanter: SSAB Borons breddtoleranser motsvarar -0/+2 mm.

        Form

        Varmvalsade rullar och formatklippt plåt: SSAB Boron levereras med formtoleranser enligt EN 10051. Snävare formtoleranser finns på begäran.

        Planhet

        Varmvalsad formatklippt plåt: SSAB Borons toleranser garanterar en maximal planhetsavvikelse på 6 mm/m utöver planhetskraven i EN 10051. Planhetsgarantier gäller endast formatplåt

        Ytegenskaper

        Varmvalsad bandplåt: Enligt EN 10163-2 Klass A, Underklass 3.

        Leveranstillstånd

        Varmvalsade rullar och formatklippt plåt levereras i valsat tillstånd eller efter särskild överenskommelse i glödgat tillstånd.

        Yttillstånd

        Varmvalsade rullar och formatklippt plåt går att få i obetat eller betat och anoljat tillstånd.

        Tillverkning och andra rekommendationer

        För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

        Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

        Kontakt information

        www.ssab.com/contact