SSAB Boron 27Cr

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  SSAB Boron 27Cr är stål för härdning och presshärdning. Graden av hårdhet och seghet som kan uppnås efter värmebehandling kommer att förse slutprodukterna med slitstyrka och motståndskraft mot stötar som möjliggör lång livslängd.

  Dimensionsintervall

  SSAB Boron 27Cr finns i tjocklekar på 1.00 - 15.00 mm och bredder upp till 1800 mm som rullar, spaltade band och formatklippt plåt. Längd upp till 16 meter som formatklippt plåt.

  För detaljerad information om tillgängliga kombinationer av tjocklek och bredd, kontakta SSAB.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Utförande Typisk Sträckgräns
   (MPa), icke garanterat
   Typisk Brottgräns
   (MPa), icke garanterat
   Typisk Förlängning A
   (%), icke garanterat
   Typisk Hårhet
   (HBW), icke garanterat
   Kallvalsad glödgad 400 550 25 165
   Kallvalsad vattenhärdad 1735 500
   Kallvalsad oljehärdad 1575 460
   Varmvalsad 420 620 22 170
   Varmvalsad glödgad 355 535 25 165
   Varmvalsad vattenhärdad 1190 1690 8 520
   Varmvalsad oljehärdad 970 1350 9 415
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Bockningsradie

    Minsta bockningsradie för varmvalsade bandprodukter är 2 x plåttjockleken. En snävare bockningsradie, 1 x plåttjockleken, kan garanteras för glödgade bandprodukter.

    Materialprovning

    Ett provningsintyg enligt EN 10204/2.2 (kemisk sammansättning) ingår i leveransen.

    Provningsintyg enligt EN 10204/3.1 tillhandahålls endast efter särskild överenskommelse.

    Kemisk sammansättning (chargeanalys)

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     C
     (%)
     Si
     (%)
     Mn
     (%)
     S
     (max %)
     P
     (max %)
     Cr
     (%)
     B
     (%)
     0.24 - 0.30 0.10 - 0.30 1.10 - 1.40 0.010 0.020 0.30 - 0.60 0.0008 - 0.0050
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Stålet är finkornsbehandlat.

      Kolekvivalent CEV

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Utförande Varmvalsad bandplåt
       Typiskt CEV 0.54
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Utförande
        Typiskt CEV
        Varmvalsad bandplåt
        0.54

        Toleranser

        SSAB Boron-stål levereras med SSAB Boron-toleranser som uppfyller och överträffar kraven i motsvarande EN-standarder. Snävare toleranser finns att tillgå på begäran.

        Tjocklek

        Kallvalsade rullar och formatklippt plåt: Levereras med tjocklekstoleranser enligt EN 10131. Snävare toleranser finns på begäran.

        Varmvalsade rullar och formatklippt plåt: Levereras med tjocklekstoleranser enligt SSAB Boron tjocklekstoleranser som överträffar EN 10051 och motsvarar 2/3 av 10051 som standardvärde.

        Längd och bredd

        Kallvalsade rullar och formatklippt plåt: enligt EN 10131. Snävare toleranser finns på begäran.

        Varmvalsade rullar och formatklippt plåt med råkant: SSAB Borons breddtoleranser motsvarar -0/+20 mm.

        Varmvalsade rullar och formatklippt plåt med skurna kanter: SSAB Borons breddtoleranser motsvarar -0/+2 mm.

        Form

        Varmvalsade rullar och formatklippt plåt: SSAB Boron levereras med formtoleranser enligt EN 10051. Snävare formtoleranser finns på begäran.

        Planhet

        Varmvalsad formatklippt plåt: SSAB Borons toleranser garanterar en maximal planhetsavvikelse på 6 mm/m utöver planhetskraven i EN 10051. Planhetsgarantier gäller endast formatplåt.

        Ytegenskaper

        Varmvalsad bandplåt: Enligt EN 10163-2 Klass A, Underklass 3.

        Leveranstillstånd

        Kallvalsade rullar och formatklippt plåt levereras i glödgat tillstånd.

        Varmvalsade rullar och formatklippt plåt levereras i valsat eller efter särskild överenskommelse i glödgat tillstånd.

        Yttillstånd

        Kallvalsade rullar och formatklippt plåt levereras med anoljad yta.

        Varmvalsade rullar och formatklippt plåt går att få i obetat eller betat och anoljat tillstånd.

        Tillverkning och andra rekommendationer

        För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

        Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

        Kontakt information

        www.ssab.com/contact