SSAB Boron 27

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  SSAB Boron 27 är stål för härdning och presshärdning. Graden av hårdhet och seghet som kan uppnås efter värmebehandling kommer att förse slutprodukterna med slitstyrka och motståndskraft mot stötar som möjliggör lång livslängd.

  Dimensionsintervall

  SSAB Boron 27 finns i tjocklekar på 2.00 - 80.00 mm och bredder upp till 1800 mm som rullar, spaltade band och formatklippt plåt eller 3300 mm som plåt. Längd upp till 16 meter som formatklippt plåt.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Utförande Typisk Sträckgräns
   (MPa), icke garanterat
   Typisk Brottgräns
   (MPa), icke garanterat
   Typisk Förlängning A
   (%), icke garanterat
   Typisk Hårhet
   (HBW), icke garanterat
   Varmvalsad 420 620 22 170
   Varmvalsad glödgad 355 535 25 165
   Varmvalsad vattenhärdad 1170 1670 8 515
   Varmvalsad oljehärdad 950 1330 9 410
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Bockningsradie

    Minsta bockningsradie för varmvalsade bandprodukter är 2 x plåttjockleken. En snävare bockningsradie, 1 x plåttjockleken, kan garanteras för glödgade bandprodukter.

    Minsta bockningsradie för varmvalsad SSAB Boron 27 grovplåt är 4 x plåttjockleken upp till 16 mm tjocklek. För bockningsanvisningar om grövre plåt, kontakta SSABs tekniska kundservice.

    Materialprovning

    Ett provningsintyg enligt EN 10204/2.2 (kemisk sammansättning) ingår i leveransen.

    Provningsintyg enligt EN 10204/3.1 tillhandahålls endast efter särskild överenskommelse.

    Kemisk sammansättning (chargeanalys)

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Utförande C
     (%)
     Si
     (%)
     Mn
     (%)
     S
     (max %)
     P
     (max %)
     Cr
     (%)
     B
     (%)
     Varmvalsad bandplåt 0.24 - 0.30 0.10 - 0.40 1.00 - 1.40 0.010 0.020 0.10 - 0.40 0.0008 - 0.0050
     Varmvalsad plåt 0.25 - 0.30 0.10 - 0.40 1.10 - 1.30 0.010 0.020 0.20 - 0.50 0.0008 - 0.0050
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Stålet är finkornsbehandlat.

      Kolekvivalent CEV

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Utförande Varmvalsad bandplåt Varmvalsad plåt
       Typiskt CEV 0.50 0.54
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Toleranser

        SSAB Boron-stål levereras med SSAB Boron-toleranser som uppfyller och överträffar kraven i motsvarande EN-standarder. Snävare toleranser finns att tillgå på begäran.

        Tjocklek

        Varmvalsade rullar och formatklippt plåt: levereras med toleranser enligt SSAB Boron tjocklekstoleranser som överträffar EN 10051 och motsvarar 2/3 av 10051 som standardvärde.

        Varmvalsade plåt: levereras med toleranser som motsvarar ¾ av EN 10029 som standardvärde.

        Längd och bredd

        Varmvalsade rullar och formatklippt plåt med råkant: levereras med SSAB Borons breddtoleranser motsvarar -0/+20 mm.

        Varmvalsade rullar och formatklippt plåt med skurna kanter: levereras med SSAB Borons breddtoleranser motsvarar -0/+2 mm.

        Varmvalsade plåt: breddtolerans -0/+4-10 mm beroende på tjocklek. Längdtolerans -0/+15-75 mm beroende på längd.

        Form

        Varmvalsade rullar och formatklippt plåt: SSAB Boron levereras med formtoleranser enligt EN 10051. Snävare formtoleranser finns på begäran.

        Varmvalsade plåt: Formtoleranser enligt EN 10029.

        Planhet

        Varmvalsad bandplåt: SSAB Borons toleranser garanterar en maximal planhetsavvikelse på 6 mm/m utöver planhetskraven i EN 10051. Planhetsgarantier gäller endast formatplåt.

        Varmvalsade plåt: Maximal planhetsavvikelse 6 mm/m.

        Ytegenskaper

        Varmvalsad bandplåt och varmvalsad grovplåt: Enligt EN 10163-2 Klass A, Underklass 3.

        Leveranstillstånd

        Varmvalsade coils och plåtar levereras valsat eller efter särskild överenskommelse i glödgat tillstånd.

        Grovplåt levereras valsat.

        Yttillstånd

        Varmvalsade bandprodukter går att få i obetat, betat torrt eller betat och anoljat tillstånd.

        Grovplåt går att få i valsat, blästrat eller blästrat och grundmålat tillstånd.

        Tillverkning och andra rekommendationer

        För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

        Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

        Kontakt information

        www.ssab.com/contact