Hardox® Rundstång

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Vårt allsidiga abrasionståliga stål som rundstång.

  Hardox® rundstänger är mångsidiga, bruksklara abrasionståliga stål som kombinerar hög seghet och god svetsbarhet.

  Hardox® rundstång finns i diametrar mellan 40 och 100 mm och i längder upp till 5000 mm. Hardox® stång har samma garanterade egenskaper som slitplåt. Hardox® rundstänger levereras härdade för hög draghållfasthet och hårdhet och ger helt nya möjligheter att utforma starkare och lättare produkter.

  Hardox® rundstänger underlättar optimering av verkstadsprocesser som maskinbearbetning och svetsning. 

  Dimensionsintervall

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Produkt Diameter (mmin) Hårdhet 1)
   (HBW)
   Typisk Sträckgräns
   (MPaksi), icke garanterat
   Hardox® 400 40.0 - 100.01.575 - 3.937 370 - 430 1000 - 1100145 - 159
   Hardox® 500 40.0 - 160.01.575 - 6.299 450 - 540
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    1) Hårdhet [HBW] enligt ISO 6506-1. Testning utförs för en värmebehandlingsbatch.

    Hardox® är genomhärdat. Minsta hårdhet i kärnan är 90 % av den garanterade minsta hårdheten

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Längsprov, typisk slagenergi,
     Charpy V 10x10 mm provstav 1)
     Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     Hardox® 400 45 J / -40 °C33 ft-lbs / -40 °F 27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      1) Provstavens positionering är enligt EN 10028.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Produkt C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       Hardox® 400 0.32 0.70 1.60 0.025 0.010 1.40 1.50 0.60 0.004
       Hardox® 500 0.29 0.40 1.10 0.014 0.005 2.80 1.70 0.35 0.003
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Produkt Hardox® 400 Hardox® 500 Hardox® 500
         Diameter (mm) 40.0 - 100.01.575 - 3.937 40.0 - 100.01.575 - 3.937 100.1 - 160.03.941 - 6.299
         Max CET(CEV) 0.39 (0.60) 0.51 (0.82) 0.56 (1.12)
         Typ CET(CEV) 0.37 (0.58) 0.46 (0.73) 0.48 (0.95)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer information finnes i EN 10060.

          Stångdiameter och -längd

          Toleranser enligt EN 10060.

          Stångens rakhet

          Rakhet enligt EN 10060.

          Stångyta

          Svart tillstånd.

          Leveranstillstånd

          Leveranstillståndet är härdat (Q) eller härdat och värmebehandlat (QT).

          Leveransvillkoren finns på www.ssab.com. 

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Rekommendationer går att hitta i SSABs broschyrer på www.hardox.com och du kan också konsultera Tech Support.

          Hardox® rundstång är inte avsett för vidare värmebehandling. Det har fått alla sina mekaniska egenskaper från härdning och,vid behov, efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper finns inte kvar efter exponering för temperaturer över 250 °C.

          Det är viktigt att vidta lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete den här produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.