Kalkylatorer och verktyg Mobilappen BendCalc

Mobilappen BendCalc

Direktberäkning av bockningsparametrar

Appen BendCalc beräknar bockningsparametrarna för bockning av stål från SSAB, inklusive Strenx® Performance Steel, Docol® The Automotive Steel, Hardox® Wear Plate och SSAB Domex®. 

Baserat på stålets egenskaper, dynans och verktygets form, slutlig bockningsvinkel och friktionsförhållanden får du resultatet i form av en kurva på några sekunder.  

  • erforderlig bockningskraft
  • öppningsvinkel vid bottenläget
  • stämpeldjup
  • återfjädring
  • minsta flänshöjd

 

Innan resultatet beräknas kontrolleras alla värden, inklusive minimivärden för bockningsradie och dynbredd.
Resultatet kan sparas och exporteras som en pdf-rapport till kantpressoperatören. 

 

APP Store Google Play  GOOGLE PLAY