Traineeprogram inom digitalisering

SSAB skapar kundupplevelser i världsklass via Digital Commerce och optimerar processer och produktion med hjälp av ny teknik. Nu söker vi nya kompetenser till vårt traineeprogram inom digitalisering i Helsingfors och Stockholm.

SSAB genomgår en dubbel omvandling – digitalisering och omställning mot fossilfri stålproduktion. SSAB är världens första företag som har börjat leverera fossilfritt stål och kommer att bli helt fossilfritt genom HYBRIT-initiativet. Vi påskyndar digitaliseringen av vår kundupplevelse, produktion och våra processer med modern teknik. Att genomföra den dubbla omvandlingen kräver nya färdigheter och därför lanserar SSAB ett traineeprogram inom digitalisering med möjlig placering i Helsingfors och Stockholm.

Programmet pågår under 12 månader med ambition om start i april 2022, formell start sker enligt överenskommelse. Varje trainee kommer att tilldelas en fast tjänst under traineeperioden. Mentorskapet kommer att fortsätta i två år efter avslutat program. Utöver detta kommer alla trainees ingå i ett mentorskapsprogram som fortsätter två år efter formellt avslutat traineeprogram.

Traineeprogrammet har tre befattningar där vi söker följande kompetenser:

 • Generell kompetens inom utveckling och ledning (t.ex. projektledning, förändringsarbete, service delivery, arkitektur)
 • Kompetens inom domän- och applikationsutveckling (t.ex. uppgradering och hantering av SSABs affärssystem, applikationshantering av de nya digitala applikationerna)
 • Specifika tekniska färdigheter relaterade till utveckling: (t.ex. datavetenskap, statistik/ekonomi, utvecklare)

Träffa Niko Korte, direktör med ansvar för digital affärsutveckling, och hör vad han har att säga om programmet.

Programmet i korthet

Vilken profil söker vi?

 • Nyutexaminerad eller på väg att ta examen från universitet med masterexamen (inom till exempel datavetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi, statistik/ekonometri osv.). Nyutexaminerad: Max 6–12 månader sedan examen. På väg att ta examen: slutförd kandidatexamen och förväntas ta masterexamen inom 6–12 månader.
 • Förmåga att strukturera komplexa situationer och problem med ett lösningsorienterat tillvägagångssätt.
 • Intresserad av digital innovation. Intresse för och förmåga att förstå potentialen i ny teknik.
 • Nyfiken och med kunskapstörstande.
 • Förmåga att kommunicera, interagera och bygga ett nätverk inom SSAB.
 • Intresse för stål och tillverkningsindustrin.

Vad får jag som trainee ut av detta?

 • Fast anställning på SSAB.
 • En introduktion till SSABs verksamhet och stålindustrin.
 • Uppgiftsspecifik introduktion och support med rotationsmöjligheter mellan olika projekt.
 • Personligt mentorskap av en senior SSAB chef.
 • Utvecklande och utmanande uppgifter.
 • Utbildning inom agilt arbete, ledarskap och uppgiftsspecifika tekniker.
 • Möjlighet att fullfölja studier under programtiden.
 • Konkurrenskraftig lön.
 • Roligt tillsammans med andra drivna kollegor.