Använd bättre stål: SSABs kunder drar nytta av ledande CO₂-effektiv produktion

SSABs stålproduktion har kontinuerligt utvecklats och förbättrats. Därför är SSABs masugnar idag bland de mest effektiva i världen med avseende på minimering av utsläpp. Detta ger konkurrensfördelar för SSAB och dess kunder.

CO2-effektiv stålproduktion

Det finns två olika sätt att tillverka stål på. Processerna skiljer sig baserat på det råmaterial som används i tillverkningen, och kan vara antingen järnmalmbaserad (Blast Furnace based production, BF) eller skrotbaserad från återvunnet stål (Electric Arc Furnace based production, EAF). Idag utgör den skrotbaserade tillverkningen cirka 30 procent av efterfrågan på nytt stål, vilket betyder att vi är beroende både av stål som tillverkas av skrot och stål som tillverkas av järnmalm. År 2050 räknar man med att det skrotbaserade stålet kommer att täcka ungefär 50 procent av efterfrågan, vilket innebär att de resterande 50 procenten kommer utgöras av stål som har tillverkats av järnmalm.

Stålproduktion är resurskrävande och genererar koldioxidutsläpp. Runt 90 procent av SSABs direkta CO2-utsläpp genereras i den järnmalmsbaserade ståltillverkningen på företagets anläggningar i Luleå, Oxelösund och Brahestad, speciellt i masugnarna. SSABs verksamhet svarar för 10 procent av Sveriges och 7 procent av Finlands koldioxidutsläpp. Vår malmbaserade stålproduktion i Norden är bland de mest CO2-effektiva i världen tack vare användningen av högvärdiga järnmalmspellets och högkvalitativ koks samt effektiva och kontinuerliga processer. Exempelvis släpper vår produktion av kallvalsat stål ut uppskattningsvis 6 procent mindre koldioxid än det europeiska genomsnittet och så mycket som 17 procent mindre än snittet i Kina.

chart

 

Miljövarudeklarationer validerar hållbar produktion

EPD står för Environmental Product Declaration – miljövarudeklaration – som är ett tredjepartsgranskat dokument med transparent, jämförbar information om produkternas miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. En EPD från SSAB efterlever internationella standarder och ger objektiv information som lyfter fram SSAB-produkternas låga koldioxidavtryck. Detta är också ett mycket bra verktyg för SSAB-kunder som vill minimera sin miljöpåverkan. En EPD rapporterar information från hela produktens livscykel. Detta innebär att utsläpp från leverantörer ingår såväl som energin som används vid tillverkningen av produkten. Det finns en EPD tillgänglig för alla SSABs produkter och de är registrerade i det internationella EPD®-systemet.

EcoSmart: SSAB Americas kundmedvetenhetsprogram

2016 lanserade SSAB Americas EcoSmart, ett innovativt kundmedvetenhetsprogram för att åskådliggöra SSABs engagemang för en hållbar miljö. EcoSmart programmet betonar produkten och processegenskaperna hos det stål som produceras av SSAB Americas. Fördelar som kommuniceras är bland annat förnybarhet, återvinning av vatten, avfallsminimering och ökad användning av förnybar energi. Mer än 50 kunder är med i EcoSmart-programmet, och fler tillkommer under 2021 och framöver. Nedan presenteras lite statistik och initiativ inom miljö och hållbarhet, relaterat till SSAB Americas produkter och produktionsprocess:

SSAB Americas produkter

  • SSAB Americas stål är 100% återvinningsbart och tillverkas till 97% av återvunnet material.
  • Hållbarheten och hållfastheten i SSAB Americas stål förlänger produktens livscykel med många år.

SSAB Americas produktionsprocess

  • SSAB Americas använder återvunna kasserade däck som råvara i stället för kol i sin produktionsprocess – mer än 400 000 däck per år och mer än 7,1 miljoner kasserade däck till dags dato.
  • SSABs anläggning i Iowa ska drivas helt av förnybar energi 2022.
  • SSAB Americas tillverkningsprocess släpper ut 62% mindre CO2 än genomsnittet i den amerikanska stålbranschen (2018).
  • Sedan 2010 har SSAB Americas minskat sin energiförbrukning med cirka 25%.
  • SSAB Americas återvinner miljontals liter vatten varje år för vattenvård.