Tidslinje för HYBRIT och fossilfri stålproduktion

Alla SSABs produktionsanläggningar konverteras

SSAB strävar efter att skapa en fossilfri värdekedja tillsammans med våra partners och kunder och säkra vår position som den ledande kraften i stålindustrins gröna omställning. Redan under 2021 levererade vi det första fossilfria stålet, som tillverkades av vätgasreducerat järn från HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå för vår kund Volvo Group. 2026 planerar vi att lansera fossilfritt stål som en kommersiell produkt.

Faser

2016 - 2017

Förstudie 


2016
  • Förstudie med stöd från Energimyndigheten
  • 4-årigt FOU-projekt med stöd från Energimyndigheten

2017
Ett samriskföretag mellan SSAB, LKAB och Vattenfall
2018 - 2024

Genomförbarhetsstudie tester på pilotanläggningar


Feb 2018
Beslut för pilotfas

2019 - 2021
Fossilfria pellets - försök

2020-2024
Vätgasbaserad reduktion och smältförsök i stålverk

2021/22 - 2024
Pilotstudie för vätgaslagring
2025 - 2030

Industriell demonstration och omställning


2025
  • BF* till EAF** vid SSAB Oxelösund
  • HYBRIT demoanläggning


2026
SSAB:s fossilfria stål på marknaden

Omkring 2030
Omställning av masugnar till sk minimills (EAFs) vid SSAB Brahestad och SSAB Luleå

* BF = masugn. **EAF = Elektrisk ljusbågsugn

Tidslinje för fossillfri stålproduktion

Det första steget mot fossilfritt stål börjar med pilotanläggningen för direktreduktion vid SSABs anläggning i Luleå. Anläggningen togs i drift 2020 och är den första i sitt slag. I pilotanläggningen kommer utvecklingen av processen för att reducera järnmalm med fossilfri vätgas att fortsätta. I anslutning finns en underjordisk pilotanläggning för vätgaslagring som är i drift sedan 2022. Under 2020 producerades världens första fossilfria järnmalmspellets vid LKAB:s anläggning i Malmberget.

Utöver utvecklingen av pilotanläggningen förbereder vi en demonstrationsanläggning i Gällivare, vid LKAB:s järnmalmsgruva, som nästa steg. Planen är att färdigställa demonstrationsanläggningen 2025, samtidigt som SSABs masugn i Oxelösund konverteras till en ljusbågsugn. Det innebär att SSAB kommer att kunna producera malmbaserat, fossilfritt stål i kommersiell skala 2026. I slutet 2021 beviljades HYBRIT stöd från EU:s innovationsfond, som ett av sju europeiska projekt som använder banbrytande teknik inom exempelvis energiintensiva industrier.

Nytt inriktningsbeslut

I januari 2022 fattade SSABs styrelse ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera vår gröna omställning. Bakgrunden är den kraftigt växande efterfrågan på fossilfritt stål. Planen är att ersätta nuvarande system med så kallade minimills, som ger ett breddat produktprogram och en förbättrad kostnadsposition. Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet kring 2030, 15 år före tidigare kommunicerad plan. För att det ska gå att genomföra måste nödvändig infrastruktur vara på plats i tid, framförallt tillgång till fossilfri el.

Inriktningsbeslutet innebär att anläggningarna i Luleå och Brahestad byggs om till kostnadseffektiva minimills, med elektriska ljusbågsugnar och valsverk, och anläggningarna i Borlänge och Tavastehus vidareutvecklas för de nya produktionsprocesserna. Omställningen ska ske under de kommande tio åren, betydligt snabbare än tidigare plan som hade 2045 som målsättning. Ett första steg blir att arbeta fram en mer detaljerad plan för genomförande för varje produktionsort. I vilken ordning orterna ställs om kommer bland annat bero på tillgänglighet av nödvändig infrastruktur, främst tillgång till konkurrenskraftig el. Planen innebär att i stort sett alla SSABs utsläpp från vår egen verksamhet ska vara eliminerade vid början av nästa årtionde.


aug 10 2022

SSAB är partner när rallycross tar en fartfylld väg mot en fossilfri framtid

I år hålls världens första VM i rallycross där bilarna går på el. SSAB är stolt partner till det nystartade Construction Equipment Dealer Team med förarna Klara Andersson och Niclas Grönholm.

jun 21 2022

SSAB och Shape samarbetar kring fossilfritt stål för fordonstillämpningar

SSAB har ingått ett avtal med USA-baserade Shape Corp., en global direktleverantör av lätta karosskonstruktioner, om att leverera krockskyddssystem och karossdetaljer i fossilfritt stål till marknaden.

jun 14 2022

HYBRIT: Världsunikt bergrumslager för fossilfri vätgas invigs i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall inviger HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Svartöberget i Luleå. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag. Invigningen markerar inledningen på den två år långa testperiod som ska pågå fram till 2024.