Tidslinje för HYBRIT och fossilfri stålproduktion

Alla SSABs produktionsanläggningar konverteras

SSAB strävar efter att skapa en fossilfri värdekedja tillsammans med våra partners och kunder och säkra vår position som den ledande kraften i stålindustrins gröna omställning. Redan under 2021 levererade vi det första fossilfria stålet, som tillverkades av vätgasreducerat järn från HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå för vår kund Volvo Group. 2026 planerar vi att lansera fossilfritt stål som en kommersiell produkt.

Faser

2016 - 2017

Förstudie 


2016
  • Förstudie med stöd från Energimyndigheten
  • 4-årigt FOU-projekt med stöd från Energimyndigheten

2017
Ett samriskföretag mellan SSAB, LKAB och Vattenfall
2018 - 2024

Genomförbarhetsstudie tester på pilotanläggningar


Feb 2018
Beslut för pilotfas

2019 - 2021
Fossilfria pellets - försök

2020-2024
Vätgasbaserad reduktion och smältförsök i stålverk

2021/22 - 2024
Pilotstudie för vätgaslagring
2025 - 2045

Industriell demonstration och omställning


2025
  • BF* till EAF** vid SSAB Oxelösund
  • HYBRIT demoanläggning


2026
SSAB:s fossilfria stål på marknaden

Omkring 2030
Omställning av masugnar till sk minimills (EAFs) vid SSAB Brahestad och SSAB Luleå

Tidslinje för fossillfri stålproduktion

Det första steget mot fossilfritt stål börjar med pilotanläggningen för direktreduktion vid SSABs anläggning i Luleå. Anläggningen togs i drift 2020 och är den första i sitt slag. I pilotanläggningen kommer utvecklingen av processen för att reducera järnmalm med fossilfri vätgas att fortsätta. I anslutning finns en underjordisk pilotanläggning för vätgaslagring som är i drift sedan 2022. Under 2020 producerades världens första fossilfria järnmalmspellets vid LKAB:s anläggning i Malmberget.

Utöver utvecklingen av pilotanläggningen förbereder vi en demonstrationsanläggning i Gällivare, vid LKAB:s järnmalmsgruva, som nästa steg. Planen är att färdigställa demonstrationsanläggningen 2025, samtidigt som SSABs masugn i Oxelösund konverteras till en ljusbågsugn. Det innebär att SSAB kommer att kunna producera malmbaserat, fossilfritt stål i kommersiell skala 2026. I slutet 2021 beviljades HYBRIT stöd från EU:s innovationsfond, som ett av sju europeiska projekt som använder banbrytande teknik inom exempelvis energiintensiva industrier.

Nytt inriktningsbeslut

I januari 2022 fattade SSABs styrelse ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera vår gröna omställning. Bakgrunden är den kraftigt växande efterfrågan på fossilfritt stål. Planen är att ersätta nuvarande system med så kallade minimills, som ger ett breddat produktprogram och en förbättrad kostnadsposition. Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet kring 2030, 15 år före tidigare kommunicerad plan. För att det ska gå att genomföra måste nödvändig infrastruktur vara på plats i tid, framförallt tillgång till fossilfri el.

Inriktningsbeslutet innebär att anläggningarna i Luleå och Brahestad byggs om till kostnadseffektiva minimills, med elektriska ljusbågsugnar och valsverk, och anläggningarna i Borlänge och Tavastehus vidareutvecklas för de nya produktionsprocesserna. Omställningen ska ske under de kommande tio åren, betydligt snabbare än tidigare plan som hade 2045 som målsättning. Ett första steg blir att arbeta fram en mer detaljerad plan för genomförande för varje produktionsort. I vilken ordning orterna ställs om kommer bland annat bero på tillgänglighet av nödvändig infrastruktur, främst tillgång till konkurrenskraftig el. Planen innebär att i stort sett alla SSABs utsläpp från vår egen verksamhet ska vara eliminerade vid början av nästa årtionde.


maj 6 2022

SSAB årets raket i Universums undersökning ”Sveriges mest attraktiva arbetsgivare”

SSAB klättrar över 20 placeringar i Sveriges största och mest omfattande talangundersökning bland studenter. Employer brandingspecialisten Universum utser varje år Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, och en av årets raketer i undersökningen är SSAB som klättrat från rank 55 till 32.

apr 11 2022

SSAB och Epiroc samarbetar om fossilfritt stål till gruvutrustning

SSAB inleder ett partnerskap med Epiroc, ledande leverantör inom gruv- och infrastrukturindustrin, om fossilfritt stål som Epiroc planerar att använda i tillverkning av gruvutrustning.

apr 1 2022

HYBRIT får stöd från EU:s innovationsfond

HYBRIT-initiativet som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall har nu officiellt fått stöd från EU, som ett av sju utvalda projekt under Innovationsfonden. Projektet får totalt 143 miljoner euro för en demonstration i industriell och kommersiell skala av en komplett värdekedja för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning, från gruva till fossilfritt stål.