Tidslinje för fossilfri stålproduktion

Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet kring 2030.

Tidslinje för fossilfri stålproduktion

Det första steget mot fossilfritt stål började med HYBRITs pilotanläggning vid SSABs anläggning i Luleå. Anläggningen togs i drift 2020 och är den första i sitt slag, och här utvecklas processen för att reducera järnmalm med fossilfri vätgas. I anslutning finns en underjordisk pilotanläggning för vätgaslagring som är i drift sedan 2022. Utöver utvecklingen av pilotanläggningen förbereder HYBRIT en demonstrationsanläggning i Gällivare, vid LKAB:s järnmalmsgruva. Planen är att färdigställa demonstrationsanläggningen 2025, samtidigt som SSABs masugn i Oxelösund konverteras till en ljusbågsugn. Det innebär att SSAB kommer att kunna producera malmbaserat, fossilfritt stål i kommersiell skala 2026.

Påskynda den gröna omställningen

SSAB har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera vår gröna omställning. Bakgrunden är den kraftigt växande efterfrågan på fossilfritt stål. Planen är att ersätta nuvarande system med så kallade minimills, som ger ett breddat produktprogram och en förbättrad kostnadsposition. Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet kring 2030, 15 år före tidigare kommunicerad plan. För att det ska gå att genomföra måste nödvändig infrastruktur vara på plats i tid, framförallt tillgång till fossilfri el.

Nytt nordiskt produktionssystem

Inriktningsbeslutet innebär att anläggningarna i Luleå och Brahestad byggs om till kostnadseffektiva minimills, med elektriska ljusbågsugnar och valsverk, och anläggningarna i Borlänge och Tavastehus vidareutvecklas för de nya produktionsprocesserna. Omställningen ska ske under de kommande tio åren. Ett första steg blir att arbeta fram en mer detaljerad plan för genomförande för varje produktionsort. I vilken ordning orterna ställs om kommer bland annat bero på tillgänglighet av nödvändig infrastruktur, främst tillgång till konkurrenskraftig el.