Tidslinje för fossilfri stålproduktion

Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet kring 2030.

Först med fossilfritt stål

SSAB strävar efter att skapa en fossilfri värdekedja tillsammans med partners och kunder och säkra positionen som den ledande kraften i stålindustrins gröna omställning. 2026 planerar SSAB att lansera fossilfritt stål som en kommersiell produkt. Utvecklingen av råvaran i det fossilfria stålet, fossilfri järnsvamp, sker i samriskbolaget Hybrit Development AB. Planen är att HYBRIT:s demonstrationsanläggning ska färdigställas omkring 2025, samtidigt som SSABs masugn i Oxelösund konverteras till ljusbågsugn. SSABs styrelse har även tagit ett inriktningsbeslut om att ställa om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt, vilket ska ske till omkring 2030. Omställningen kommer att innebära en ökad flexibilitet, kortare ledtider och att koldioxidutsläppen från den egna verksamheter i stort sett upphör.

Påskynda den gröna omställningen

SSAB har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera vår gröna omställning. Bakgrunden är den kraftigt växande efterfrågan på fossilfritt stål. Planen är att ersätta nuvarande system med så kallade minimills, som ger ett breddat produktprogram och en förbättrad kostnadsposition. Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet kring 2030, 15 år före tidigare kommunicerad plan. För att det ska gå att genomföra måste nödvändig infrastruktur vara på plats i tid, framförallt tillgång till fossilfri el.

Nytt nordiskt produktionssystem

Inriktningsbeslutet innebär att anläggningarna i Luleå och Brahestad byggs om till kostnadseffektiva minimills, med elektriska ljusbågsugnar och valsverk, och anläggningarna i Borlänge och Tavastehus vidareutvecklas för de nya produktionsprocesserna. Omställningen ska ske under de kommande tio åren. Ett första steg blir att arbeta fram en mer detaljerad plan för genomförande för varje produktionsort. I vilken ordning orterna ställs om kommer bland annat bero på tillgänglighet av nödvändig infrastruktur, främst tillgång till konkurrenskraftig el.