Metallbelagda HSLA-stål
<image mediaid="{54A5BFE9-9AAA-4F2F-830A-56001427BB23}"></image>

SSAB Domex® - metallbelagda HSLA-stål

Hög sträckgräns och god formbarhet

Metallbelagda SSAB Domex® HSLA-stål är utformade för krävande konstruktioner som kräver galvaniskt korrosionsskydd och bra formbarhet i relation till hög hållfasthet.

Metallbelagda SSAB Domex® HSLA-stål betecknas enligt deras minsta garanterade sträckgräns från 220 till 500 MPa. De flesta av dessa stålsorter uppfyller standarden EN10346:2015 och överträffar standardens krav genom bättre formbarhet och jämnare egenskaper, vilket ökar produktiviteten i verkstaden tack vare det stabila formningsresultatet.  En låg variation i mekaniska egenskaper gör dem mycket lämpliga för automatiserade formningsprocesser. 

Den utomordentliga kombinationen av formbarhet och hållfasthet kan utnyttjas till exempel för att öka säkerhetsmarginalen för överbelastning, att göra mer krävande formning utan att äventyra den lastbärande kapaciteten eller för att minska vikten. Utöver vanligt zink (Z) omfattar utbudet galfan (ZA) och galvannealed (ZF) som ger en högre nivå av korrosionsskydd.  Galvaniskt korrosionsskydd av zinkbaserade beläggningar säkerställer en lång livslängd för ramkomponenterna, vilket krävs i stora installationer som solkraftverk eller silon.