SSAB Boron 33

SSAB Boron 33

Härdbara borstål

Borstål är ett perfekt basmaterial för en lång rad produkter, delar och komponenter som kräver motstånd mot abrasivt slitage i kombination med bra seghet.  SSABs Boron-stål lämpar sig också för tillämpningar som kräver hög hållfasthet i komplexa konstruktionsdelar. Egenskaperna hos SSAB Boron 33 efter värmebehandling säkerställer längre livslängd och möjligheter till viktreducering. Goda formning-, bocknings-, svetsnings- och skärningsegenskaper möjliggör tillverkning av komplexa komponenter och delar. Bandplåt kan levereras även i glödgat tillstånd, vilket ger möjligheter till mer krävande formning.

SSAB Boron 33 har utvecklas för att härdas antingen genom värmebehandling efter verkstadsbearbetning eller genom en direkt varmformnings och härdningsprocess för att få sina slutliga egenskaper.

Varmvalsat SSAB Boron 33 levereras i varmvalsat (valsat) tillstånd som tungplåt, coils, slittade coils och längdskuren plåt.

Dimensionsintervall

SSAB Boron 33 finns i tjocklekar på 2.00 - 16.00 mm och bredder upp till 1800 mm som coils, slittade coils och formatplåt. Längd upp till 16 meter som formatplåt.

Tillgängliga standarder

EN 10051

EN 10029

EN 10163-2 Class A, Subclass 3

SSAB Boron 33

SSAB Boron 33

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Bor (härdning)

Slitstarkt

DIMENSIONER

T: 2 - 16 mm

B: Upp till 1800 mm

L Upp till 15000 mm

STANDARDER

EN 10051

EN 10029

EN 10163-2 Class A, Subclass 3

DATABLAD