Tunnare plåt ger lättare sopbilar

 

Registrera dig idag för Special Steels nyhetsbrev
för att få senaste nytt om Hardox® slitstål varje kvartal

 

Prenumerera på nyhetsbrev

Tunnare plåt ger lättare sopbilar

Tack vare styrkan och hållbarheten hos Hardox® slitplåt, kan Labrie Environmental Group använda mycket tunnare plåt till påbyggnaden och fordonen blir lättare, kan ta tyngre laster och drar mindre bränsle.

Utmaningen

Labrie Environmental Group tillverkar en del av den bästa utrustningen till avfalls- och återvinningsindustrin som finns på marknaden. Företaget grundades 1930 och har vuxit till den tredje största tillverkaren av utrustning för avfallshantering i USA. Deras fordon säljs via cirka 50 distributörer under varumärkena Leach, Labrie och Wittke.

Labrie har några av de tekniskt mest avancerade avfallsinsamlingsfordonen på marknaden och arbetar på att bygga ännu starkare, lättare och mer hållbara fordon. Men eftersom sopbehållaren alltid utsätts för en tung stötbelastning, började golvplattorna i deras lastbilsflotta visa tecken på för stort slitage. Här kom Hardox® slitplåt in i bilden.

Lösningen

Företaget valde det starkare och lättare Hardox® till sina fordonskonstruktioner. Noha Mandour, gruppkommunikationschef på Labrie, säger, "När vi använde andra stål behövde vi byta delar och underhålla oftare. Underhållskostnaderna för en kund som använder 60-70 fordon sänks avsevärt om vi använder Hardox®."

Kunderna får också andra fördelar. Med lättare sopbehållare kan fordonen ta högre nyttolast, inom lagstadgade gränser, och fungera effektivare eftersom hållbarheten hos stål från SSAB också bidrar till att öka fordonskvaliteten.

Med Hardox® kan Labrie använda hela plåtar i soputrymmets sidoväggar.

"Jämfört med två eller tre hopsvetsade plåtar är en enda plåt både starkare och mer korrosionstålig, eftersom det inte finns några svetsade fogar. En enda stor plåt Hardox® är dessutom bättre eftersom kunderna får en större yta för reklam och marknadsföring", förklarar Mandour.

Kundfördelar

  • Starkare, lättare påbyggnad minskade den totala fordonsvikten
  • Bränsleförbrukningen minskade kraftigt, vilket är avgörande för avfallsbilar som startar och stannar var 15:e sekund.
  • Operatörerna observerade långsiktiga besparingar tack vare mindre underhåll och lägre driftkostnader