Strenx Tube 960QLH

Strenx® rör 960QLH

Avancerade höghållfasta hålprofiler

Strenx® rör 960QLH är plasmasvetsade, seghärdade hålprofiler med en lägsta sträckgräns på 960 MPa.

Den höga hållfastheten och hålprofilens naturligt styva form gör det möjligt att bygga starkare och lättare konstruktioner. Strenx® rör 960QLH uppfyller eller överträffar kraven i prEN 10210 (2016).

Typiska tillämpningar är bärande fackverk i lyft-, materialhanterings- och transportutrustning, särskilt där det ställs krav på extremt hög seghet.

Dimensionsintervall

Strenx Tube 960QLH kan fås i cirkulära former.

Cikulärt (mm) 76.1 - 133.0
Väggtjocklek (mm)       2.0 - 6.0
Fabrikslängd (mm) 6 000 - 12 000

Tillgängliga standarder

EN 10210-2

Strenx® Tube 960QLH

Strenx® Tube 960QLH

ANVÄNDS TILL
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Konstruktion

Maskin

STANDARDER

EN 10210-2

DATABLAD