Strenx 650MC

Strenx® 650MC

Höghållfast konstruktionsstål på 650 MPa

Strenx® 650MC är ett varmvalsat konstruktionsstål för kallformning med en lägsta sträckgräns på 650 MPa för starkare och lättare konstruktioner.

Strenx® 650MC uppfyller eller överskrider kraven på S650MC i EN 10149-2.

Typiska tillämpningar omfattar ett stort urval komponenter och delar, till exempel i krävande lastbärande konstruktioner. Strenx® 650MC säljs i bandstål, slittat bandstål och längdkapade plåtar.

Vad är höghållfast konstruktionsstål?

Ikoniska Mack Trucks använder höghållfast stål för att bana väg i utvecklingen av tunga fordon

Customer case

Dimensionsintervall

Strenx 650 MC finns i tjocklekar mellan 2.00 och 10.00 mm och bredd upp till 1600 mm som coils, slittade coils eller skuret i längdplåt i längd upp till 16000 mm.

Tillgängliga standarder

EN 10149-2

EN 10051

EN 10163-2

Strenx 650MC D/E

Strenx 650MC D/E

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Konstruktion

DIMENSIONER

T: 2 - 10 mm

B: Upp till 1600 mm

L Upp till 16000 mm

STANDARDER

EN 10149-2

EN 10051

EN 10163-2

DATABLAD