För att vinna kampen mot klimatförändringar behöver vi fler fordon i den här stilen

Idag är vi stolta över att kunna visa upp nya TA15 från Volvo Group – det första fordonet i världen framställt med fossilfritt stål. Men en dumper hit eller dit kommer ju inte göra någon skillnad. Men tänk om alla dumprar i hela världen gjordes av fossilfritt stål. Alla bilar. Alla tåg. Alla… Det här är bara början.

Växlar upp med Volvo Group

På väg mot förändring

SSAB tar ledningen i arbetet för att göra stålindustrin fossilfri. Tillsammans med LKAB och Vattenfall har vi utvecklat HYBRIT, en revolutionerande teknik för att tillverka stål utan CO2-utsläpp. Vårt mål med HYBRIT är att bli världens första leverantör av fossilfritt stål redan 2026 och i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet omkring 2030.

Vårt mål är att minska Sveriges CO2-utsläpp med 10 % och Finlands med 7 %.*

*Worldsteel 2020.

steel bridge over water

Fossilfritt stål bygger en hållbar framtid

Att stoppa och vända nuvarande klimatförändringar är en ytterst angelägen global utmaning. Stålindustrin har potential att spela en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen, både i produktionsfasen och genom att upprätthålla en hög återvinningsgrad.

Varför fossilfritt stål?

En växande global befolkning, stigande levnadsstandard och ökande urbanisering förväntas leda till en större efterfrågan på stål i världen. Mängden återvunnet skrot räcker inte till för att tillgodose behovet av nytt stål. Koldioxidutsläppen från stålindustrin är därför en utmaning för hela världen.

Framåt med gemensamma krafter

Kärnan i SSABs verksamhet är att utveckla och tillverka stål som är starkare och mer hållbart än traditionellt stål. När företag över hela världen använder vårt höghållfasta stål kan de minska sitt miljöavtryck genom att tillverka och använda lättare stålprodukter. När fossilfritt stål kommer vara tillgängligt 2026 kan våra kunder – och deras kunder – bli en del av en fossilfri värdekedja som driver företagens verksamhet mot en mer hållbar värld.

Så blir vi fossilfria