SSAB satsar på att lansera världens första fossilfria stål 2026

Stål är ett av vårt samhälles viktigaste material, samtidigt är tillverkningen en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Det vill SSAB ändra på och utvecklar därför ett helt fossilfritt stål som kommer att vara tillgängligt från 2026.

En växande global befolkning, stigande levnadsstandard och ökande urbanisering driver på en ökande global efterfrågan på stål. Men stålindustrin har ett betydande koldioxidavtryck i både Europa och resten av världen, vilket sätter press på branschen att vara innovativ och kunna erbjuda hållbart stål – för att möta såväl dagens som den framtida efterfrågan. För utmaningen finns redan i dag: trots att återvinningsgraden för stål är så hög som runt 90 procent i många delar av världen, kan det tillgängliga stålskrotet bara möta 25 procent av den globala efterfrågan. Med andra ord finns ett stort behov av en alternativ, koldioxidneutral lösning: fossilfritt stål.

Hur hållbart är fossilfritt stål?

SSAB:s satsning på att hitta innovativa lösningar är banbrytande inom branschen, och kommer att sätta nya standarder som bolaget hoppas ska både uppmuntra och tvinga andra stålproducenter att följa efter.

Engagemanget för stål med noll nettoutsläpp av koldioxid märks i hela ståltillverkningsprocessen på SSAB. Det börjar med järnmalm från fossilfri gruvproduktion. I nästa fas har den traditionella metoden varit att använda kol och koks i masugnsprocessen för att avlägsna syre från järnmalmen och framställa järn. Med HYBRIT-processen kommer SSAB att satsa på att ersätta kol och koks med vätgas, som är ett hållbart alternativ.

Till att börja med kommer fossilfri el att användas vid elektrolys av vatten för att producera vätgas. I HYBRIT-processen framställs järn, som sedan smälts ner i en ljusbågsugn. Ett viktigt resultat av detta är att biprodukten i det här skedet är vatten – inte koldioxid.

Genom hela produktionsprocessen används fossilfri el och fossilfria bränslen. Resultatet blir fossilfritt stål. SSAB:s satsning på fossilfri stålproduktion med HYBRIT-teknologin säkerställer att fossilfria bränslen stannar kvar i marken.

Betyder grönt fossilfritt?

”Grönt” används ofta i betydelsen ”hållbart”. Det finns dock ingen etablerad definition av ”grönt stål”, eller några fördefinierade kriterier för dessa stålprodukter. Men SSAB strävar högre än så – att fossilfritt stål ska dokumenteras i en oberoende miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD), som granskas av en tredje part och följa strikta europeiska och internationella standarder. Detta ska täcka alla aspekter av stålproduktionen, så att det blir en försäkran om att det finns en helt fossilfri värdekedja fram till kunder och slutanvändare. Med andra ord är SSAB:s fossilfria stål betydligt hårdare granskat än det som kallas grönt stål – som inte behöver följa några riktlinjer.

roads from above

Är det hållbara alternativet affärsmässigt gynnsamt?

Fossilfritt stål kommer att vara en premiumprodukt med högt kundvärde. Många affärsbeslut bygger på vad som står på sista raden, och den högre kostnaden för fossilfritt stål blir helt klart en utmaning. De första investeringarna för att kunna göra övergången från kol till el och vätgas, från naturgas till biogas och från järnmalmspellets till HYBRIT:s järnsvamp innebär en betydande kostnad. Detta är dock ett kortsiktigt hinder, som är värt att ta sig förbi för att nå de långsiktiga fördelarna.

De affärsbeslut som fattas i dag kommer med andra ord att få konsekvenser för såväl framtida affärsmässiga framgångar som miljön. Trycket på både näringsliv och individer att bidra till att skapa hållbara globala värdekedjor kommer bara att öka framöver, och det drivs även på av ny tvärpolitisk lagstiftning.

Samma höga kvalitet

Inga kompromisser har gjorts i det fossilfria stålet, och det kan användas inom alla branscher. Stålets egenskaper kommer inte att förändras; slutprodukten kommer att vara samma högkvalitativa stål. Det handlar alltså om samma avancerade SSAB-teknik som i dag – med den stora skillnaden att tillverkningen enbart sker med fossilfri el och biobränslen.

Kontinuitet och kvalitetsgaranti är branschkrav inom stålindustrin, och det är krav som SSAB verkligen tar på allvar. En avgörande faktor i satsningen på hållbarhet var att kunna arbeta efter befintliga kvalitetsstandarder, och nu har det resulterat i att fossilfritt stål har blivit verklighet.

Är framtiden här?

SSAB kommer att lansera fossilfria produkter gradvis från år 2026, men i vilken ordning det sker beror på efterfrågan hos kunderna. Målet för SSAB är att alla stålproduktionsanläggningar ska vara utrustade för att producera fossilfritt stål år 2030.

Läs mer om fossilfritt stål

steel bridge over water

Fossilfritt stål bygger en hållbar framtid

Att stoppa och vända nuvarande klimatförändringar är en ytterst angelägen global utmaning. Stålindustrin har potential att spela en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen, både i produktionsfasen och genom att upprätthålla en hög återvinningsgrad.
steel plates

5 skäl att välja fossilfritt stål

För ditt företag kommer det att finnas många fördelar med att välja fossilfritt stål, trots att priset initialt kan vara något högre. Här är fem anledningar till att fossilfritt stål är rätt väg att gå.