""
""

5 skäl att välja fossilfritt stål

För ditt företag kommer det att finnas många fördelar med att välja fossilfritt stål, trots att priset initialt kan vara något högre. Här är fem anledningar till att fossilfritt stål är rätt väg att gå.

Högst upp på SSAB:s agenda står engagemang och investeringar i innovativ teknik för lägre koldioxidutsläpp Redan i dag tillverkar SSAB världens ledande högpresterande stål, men år 2026 kommer fossilfri produktion att ta stålet till nästa nivå. Här är fem toppskäl att välja fossilfritt stål.

1. Minska utsläppen av växthusgaser

Att minska koldioxidutsläppen – eller snarare att eliminera dem – är ytterst viktigt för att den globala uppvärmningen ska kunna bromsas och slutligen stoppas. Stålindustrin är en stor källa till globala koldioxidutsläpp och alla aktörer, från producenter till slutanvändare, har möjlighet att göra skillnad. Att välja fossilfritt stål är med andra ord ett kritiskt miljö- och affärsbeslut som kommer att bidra till en branschomvandling.

 

2. Lämplig för alla produkter och industrier

Det finns ingen anledning att tvivla på kvaliteten på fossilfritt stål; slutprodukten kommer fortfarande att vara samma högkvalitativa stål som i det nuvarande sortimentet av SSAB-produkter – men utan negativ miljöpåverkan under tillverkningen. Fossilfritt stål kan användas av alla kunder, i alla branscher – med en garanti om att det inte har genererat några koldioxidutsläpp under produktionsprocessen.

 

3. Attrahera och behåll kunderna

Grönt är definitivt det nya svarta, och nu det finns ingen återvändo. Allt fler kunder kräver att företag investerar i teknologier och lösningar – längs hela värdekedjan – som gör produkter, tjänster och processer så miljövänliga som möjligt. Att byta till fossilfritt stål är en åtgärd som visar att ett stålanvändande företag har engagerat sig, bland annat genom att eliminera koldioxidavtrycket av det stål som används.

 

4. Få ett försprång mot det gröna målet

Runt om i världen tvingar lagar och förordningar branscher i allt högre utsträckning att utveckla infrastruktur och processer som uppfyller specifika miljökrav. Denna trend har bara börjat, och ett företag som vill framtidssäkra sin verksamhet måste börja att investera redan nu.

 

5. Möt efterfrågan på grönt till fullo

Konsumentmedvetenhet och efterfrågan på hållbara värdekedjor definierar och driver branschen. Spårbarhet genom hela värdekedjan gör att alla steg i ledet blir viktiga. För ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Varje aktör måste göra sitt för att garantera en fossilfri värdekedja för slutanvändaren. Alla råvaror, komponenter och steg kommer att behöva vara fossilfria. Fossilfritt stål kommer därför att bli en nyckelfaktor för att nå nollutsläppsmål i alla branscher.

Läs mer om fossilfritt stål

SSAB employees

SSAB satsar på att lansera världens första fossilfria stål 2026

Stål är ett av vårt samhälles viktigaste material, samtidigt är tillverkningen en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Det vill SSAB ändra på och utvecklar därför ett helt fossilfritt stål som kommer att vara tillgängligt från 2026.

steel bridge over water

Fossilfritt stål bygger en hållbar framtid

Att stoppa och vända nuvarande klimatförändringar är en ytterst angelägen global utmaning. Stålindustrin har potential att spela en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen, både i produktionsfasen och genom att upprätthålla en hög återvinningsgrad.