Fossilfritt stål bygger en hållbar framtid

Att stoppa och vända nuvarande klimatförändringar är en ytterst angelägen global utmaning. Stålindustrin har potential att spela en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen, både i produktionsfasen och genom att upprätthålla en hög återvinningsgrad.

Koldioxidutsläpp från fossila bränslen anses vara en av de viktigaste anledningarna till klimatförändringen. Koldioxid är, tillsammans med andra växthusgaser som metan och halokolväten, nödvändigt för att reglera jordens temperatur. Men för mycket koldioxid kan ge allvarliga förändringar i koldioxidcykeln. Utan några växthusgaser skulle jorden vara nedfryst vid –18 grader Celsius. Med för mycket växthusgaser skulle jorden vara som Venus, ett inferno med temperaturer kring 400 grader Celsius. Därför är det kritiskt att det är rätt nivåer av koldioxid i vår värld.

Stålets framtid

Stål är en råvara som ligger till grund för dagens samhälle. Det används för att bygga allt som behöver tåla stora krafter under lång tid – inklusive skyskrapor, broar, tunga maskiner, fordon, medicinsk utrustning, hushållsapparater, järnvägar, ledningar och mycket mer. Men om det inte görs något åt branschens koldioxidutsläpp kommer stålets värde att undermineras betydligt.

Som branschledare vet SSAB att fossilfritt stål är avgörande för en hållbar framtid. För att möta de miljöbehov och den positiva efterfrågan som finns från intressenter – inklusive kunder och investerare – investerar SSAB i ambitiösa innovationer för att år 2026 kunna börja att leverera stål som är fritt från koldioxidutsläpp. SSAB har nämligen aktivt valt att ta itu med grundorsaken till koldioxidutsläpp vid ståltillverkning: utsläppen från masugnen.

Miljön vilar i våra händer

Det är nödvändigt för SSAB:s affärer att bli fossilfritt. Men att minska klimatavtrycket från växthusgaser är ingen enkel uppgift; det tar tid att omvandla ett stort industriföretag. Det är därför SSAB börjar nu. Genom att på det här sättet gå i bräschen kan SSAB sätta branschstandarden. Målen för SSAB:s verksamhet när det gäller utsläpp av växthusgaser, inklusive koldioxid, har godkänts av Science Based Target-initiativet.

SSAB:s vice verkställande direktör och chef för hållbarhet Christina Friborg förklarar:

– Att revolutionera ståltillverkningen är ett strategiskt mål för oss –både ur ett kommersiellt och ett hållbart perspektiv. Vi tror att kommersiell framgång går hand i hand med att vi når våra hållbarhetsmål.

– När innovativa genombrott blir verklighet stärks vår bransch, och det sätter press på andra branscher, företag och privatpersoner att följa efter

Innovation för en kommersiellt hållbar framtid

Andra intressenter inom stålindustrin vidtar åtgärder för att investera i och förnya delar av ståltillverkningsprocessen, och dessa initiativ bidrar till att stärka agendan för ”grönt stål”.

SSAB:s framsteg med HYBRIT-teknologin har dock en ledarposition. Genom att ersätta den traditionella reduktionsprocessen av järnmalm med fossilfri teknik får SSAB dessutom en kommersiell fördel och en position som en hållbarhetspionjär – samtidigt som det resulterar i en slutprodukt som har exakt samma kvalitet och egenskaper som traditionellt stål.

När SSAB levererar världens första fossilfria stål till marknaden år 2026 blir det bara början på en stor kommersiell övergång. Genom att använda fossilfri energi och fossilfria metoder genom hela produktionsprocessen kommer SSAB att göra det möjligt för kunder och slutanvändare att bli en del av den fossilfria värdekedjan, något som kommer att bli en standard för alla företag i framtiden.

– Att producera högkvalitativt stål med noll koldioxidutsläpp blir ett stort steg mot att nå våra hållbarhetsmål. Fossilfritt stål kommer att bli standard inom en mycket snar framtid; det kommer också fortfarande att kunna återvinnas och bidra till den cirkulära ekonomin, säger Christina Friborg.

SSAB:s vision är ambitiös och innebär att andra delar av kärnverksamheten integreras i transformationen.

– SSAB:s hållbarhetsambitioner omfattar även bränsle och energi i hela vår verksamhet och vi arbetar för att göra våra interna transporter fossilfria. Hållbarhet är inte bara ett slagord; det är grunden för framgångsrika affärer – nu och i framtiden.

Läs mer om fossilfritt stål

SSAB employees

SSAB satsar på att lansera världens första fossilfria stål 2026

Stål är ett av vårt samhälles viktigaste material, samtidigt är tillverkningen en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Det vill SSAB ändra på och utvecklar därför ett helt fossilfritt stål som kommer att vara tillgängligt från 2026.

steel plates

5 skäl att välja fossilfritt stål

För ditt företag kommer det att finnas många fördelar med att välja fossilfritt stål, trots att priset initialt kan vara något högre. Här är fem anledningar till att fossilfritt stål är rätt väg att gå.