Möt våra medarbetare

Läs mer om olika jobb på SSAB och möt några av människorna bakom vår framgång. SSAB är ett företag uppbyggt av kompetenta människor. Det är koncernens medarbetare som gör oss till vilka vi är som bolag. Principerna som ligger till grund för vårt medarbetaransvar är respekt, rättvisa, våra gemensamma värderingar och en positiv attityd till förändring.

Gunnar, Technical Development Program

Hedda, Technical Development Program

Anna, Technical Development Program

Pooriya, IT and Digitalization

Marcus, IT and Digitalization

Niko, IT and Digitalization

Sofie, Business Development Program

Filip Forsberg, Tekniksprånget

Myrissa, Applications SSAB Iowa

Chad, Technical Services, SSAB Alabama

Agnetha Thelin

Processoperatör
Luleå, Sverige
Kl 9 på måndag morgon brukar jag...

Ingen dag är den andra lik när man jobbar 5-skift, men jag försöker skaffa mig så bra rutiner jag kan. Jag kan i alla fall se till att jag kommer till jobbet med ett bra humör varje dag. Jag kollar dagens produktion för att se om det är några avvikelser.

Vad gör du på SSAB?

Jag är processoperatör och kranförare. Jag kan rotera mellan olika jobb så det blir aldrig enformigt. Jag älskar omväxling.

Hur fick du din nuvarande befattning?

Jag försöker alltid tänka positivt. Jag ser möjligheter där andra kanske ser hinder. Jag älskar utmaningar.

Vad har du för utbildning?

Jag har studerat social ekonomi och till personlig tränare.

När började du på SSAB?

2010. Innan jag började på SSAB arbetade jag som butiksbiträde. Att byta jobb är absolut det bästa jag gjort.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?

Omväxlingen och att jag kan påverka mitt jobb.

Hur gör du för att hålla kompetenser och kunskaper aktuella?

Jag får all utbildning jag behöver här, teori och mycket praktisk träning. Bortsett från yrkesutbildning är SSAB också väldigt bra på säkerhetsutbildning.

Ge ett exempel på hur du arbetar med säkerhet i vardagen:

Jag bryr mig om mig själv och mina kollegor. Jag tänker efter innan jag handlar.

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

Att ständigt sträva efter att arbeta säkrare och att bli bättre i jobbet, både för min egen skull och för företaget.

Vad har du för kundkontakt?

Jag ser till att de får rätt beställning vid rätt tidpunkt.

SSAB är ett globalt företag, hur märks det i din roll?

Jag märker det inte i mitt arbete, förutom när jag går in på intranätet.

Vilket är ditt största bidrag till SSAB:s framgångar?

Att jag ser möjligheterna och inte är rädd för att tala om vad jag tycker om hur saker och ting kan göras bättre och på ett mer hållbart sätt.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Träning kommer i första hand och därefter att tillbringa tid med mina nära och kära.

Det finns stål överallt – vilken är din favoritstålprodukt som du använder?

För mig som bor i en stor och glest befolkad region som Norrland, så är det förstås bilen.

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

Tänk positivt och håll ögonen öppna för dem möjligheter som finns.

Vem vill du hälsa till?

Till Lars Högqvist, som gjorde att min dröm om ett fast jobb på SSAB blev verklighet.

Kl 9 på måndag morgon brukar jag...

Ha den första kafferasten tillsammans med mina kollegor. Vi förbättrar världen och pratar om nyheter.

Vad gör du på SSAB?

Jag är en elektriker vars jobb är att kalibrera och reparera mätutrustning på vårt verk i Brahestad.

Hur fick du din nuvarande befattning?

Jag började på Ruukkis industriella institut 1989. Studierna involverade en hel del praktiskt arbete, vilket jag gjorde på verkets forskningscenter. Efter att jag avslutat mina studier 1991 så började jag vid elektriskt underhåll på koksverket. Vid koksverket lärde jag mig om automatiken som används i kokstorrsläcknings- och biproduktsverk. Jag arbetade som jourhavande elektriker i ett halvår. 2009 bytte jag jobb till underhåll på verkstaden för automationsutrustning.

Vad har du för utbildning?

Jag har en yrkesutbildning i finmekanik från Brahestads yrkeshögskola. Innan jag började på det som då var Ruukkis industriella institut gick jag en sju månader lång elektronikkurs för anställda.

När började du på SSAB?

Jag började på före detta Ruukki hösten 1989.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?

Omväxlingen! På morgonen så vet jag sällan vilka typer av arbetsuppgifter jag kommer att ha under dagen.

Hur gör du för att hålla kompetenser och kunskaper aktuella?

Jag söker till utbildningar som har en koppling till mitt jobb.

Ge ett exempel på hur du arbetar med säkerhet i vardagen

Jag tanker alltid efter före jag agerar. Det ligger i min personlighet: avvägande och uppmärksamhet.

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

Många av mina dagliga sysslor kräver 100 % av min uppmärksamhet.

Vad har du för kundkontakt?

I mitt jobb är kunden alltid interna funktioner och avdelningar som har utrustning som behöver repareras eller kalibreras. Vi jobbar nära tillsammans: till exempel om det är en deadline, en tidsgräns för kalibreringen av en temperaturmätare, gör jag allt jag behöver för att hålla schemat och, om det är nödvändigt, omprioriterar jag andra arbetsuppgifter.

Vilket är ditt största bidrag till SSAB:s framgångar?

Jag gör mitt arbete noggrant och exakt. Kvaliten på mitt arbete är viktigt för mig.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Jag är med i Brahestads amatörteater och jag har börjat sjunga i en kör. Jag skriver också poesi och böcker. Jag är ordförande i Brahestads poesiförening. Dessutom målar jag och läser mycket.

Det finns stål överallt – vilken är din favoritstålprodukt som du använder?

Min cykel.

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

Gör ditt jobb som om du skulle göra det för dig själv.

Vem vill du hälsa till?

Hälsningar till mina kollegor på elektroniskt underhåll på koksverket!

Suvi Mattila

Elektriker
Raahe, Finland

Erik Nymann

Produktutvecklare
Borlänge, Sverige
Vid niotiden på måndagar brukar jag:

Starta datorn med en knapptryckning och starta kroppen med en kopp svart kaffe, kolla om jag har några olästa mejl samt förbereda projektuppdateringar innan måndagens pulsmöte.

Vad gör du på SSAB?

Jag jobbar med produktutveckling i Borlänge. Vi tar fram nya stålsorter och utvecklar de gamla.

Hur fick du din nuvarande befattning?

Efter ett års militärtjänstgöring sökte jag till universitetet. Jag valde att plugga materialvetenskap. Efter examen sökte jag jobb som produktutvecklare i Borlänge. Jag fick jobbet och har varit här sedan dess.

Vad har du för utbildning?

Jag har en civilingenjörsexamen i materialvetenskap.

När började du på SSAB?

Jag började på SSAB 2009.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?

Genom mitt jobb får jag en unik insikt i hela stålprocessen, från fastställning av kemisk sammansättning, genom stålproduktionen och slutligen tillämpning, i till exempel en bil.

Hur gör du för att hålla kompetenser och kunskaper aktuella?

Först och främst genom att jag lär mig av mina kollegor. Sedan läser jag också artiklar och presentationer om teknik. Genom utbildningar som t.ex. Green Belt-program får jag nya verktyg och insikter. Slutligen också genom att våga prova på saker och göra misstag.

Ge ett exempel på hur du arbetar med säkerhet i vardagen:

Tänk först och handla sen.

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

Att hitta "enhörningar"- stålgrader med en bra kombination av styrka, seghet, formbarhet, planhet och ytkvalitet.

Vad har du för kundkontakt?

Oftast indirekt i stödfunktioner för frågor som gäller materialtekniska frågor, Också direkt eftersom vissa projekt sker i nära samarbete med kunden.

SSAB är ett globalt företag, hur märks det i din roll?

Eftersom vi ansvarar för att ta fram nya stålsorter som ska användas på alla SSABs marknader, har vi regelbundet kontakt med folk i olika världsdelar. Eftersom vi har tillverkning och utveckling i flera olika länder har vi kontakt med de medarbetarna också. Vi pratar ofta engelska.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?

Vi behöver produkter med överlägsen prestanda och kvalitet för att vara ett ledande företag. Jag hjälper till att utveckla de produkterna.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Efter att ha tagit hand om barnen och lagt dem brukar jag se på film eller tv alternativt läser jag. Några kvällar i veckan tränar jag brasiliansk jiu-jitsu.

Det finns stål överallt - vilken är din favoritstålprodukt, som du använder oftast?

Min "fredag-efter-jobbet-öl"-flasköppnare☺.

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

Våga - säga, fråga och handla.

Vem vill du hälsa till?

Till min familj, mina vänner och mina kollegor.

Vid niotiden på måndagar brukar jag:

dricka kaffe och diskutera med mina kollegor, om jag alls är på kontoret. Eftersom jag reser en del, och mest i östra Finland, träffar jag ofta kunder vid den tiden. Det kan till och med hända att jag äter lunch.

Vad gör du på SSAB?

Jag är regional säljchef för skyddsstål, med ansvar för Indien, Ryssland och Mellanöstern. Jag är också chef för den tekniska kundtjänsten för skyddsstål och baserad i Raahe, Finland.

Vilken karriärväg ledde hit?

Jag har haft olika befattningar sedan jag började som semestervikarie 1999: gjuteriarbetare, operatör, skiftförman, utvecklingsingenjör, produktchef - Western Europe, försäljningschef - Middle East & India, chef för Ramor och nu säljchef för skyddsstål .

Vad har du för utbildning?

Jag har en civilingenjörsexamen från universitetet i Oulu, där jag studerade maskin- och industriteknik. Jag har också studerat företagsledning.

När började du på SSAB?

1999 hade jag ett semestervikariat och efter examen, 2005, fick jag fast anställning.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?

Jag trivs med den internationella affärsmiljön och möjligheten att få saker att hända. Det är fantastiskt att uppfylla och till och med överträffa kundens förväntningar när det gäller produkt, leverans, service, ja, vad det än gäller. Mina kunder och kollegor finns i hela världen och engelska är det vanligaste språket vi talar. Det kan låta konstigt men min affärsengelska vokabulär är större än min affärsfinska.

Hur gör du för att hålla kompetenser och kunskaper aktuella?

Jag har haft turen att ganska ofta få delta i olika utbildningsevent. Till exempel presentationsutbildning, internationellt ledarskap, försäljningskunskap, finans- och kostnadsanalyser, bara för att nämna några. Jag har också t byta befattning ungefär vart 30:e månad, vilket har lärt mig mycket. Jag har dessutom deltagit i mentorprogram vilket varit väldigt nyttigt.

Ge ett exempel på hur du arbetar med säkerhet i vardagen:

Jag följer nyheterna för att få information om olika situationer i världen. Jag reser bara till säkra platser och använder sunt förnuft när jag är utomlands. Det är också viktigt att ha gott om tid när man reser, för man vet aldrig vad som kan hända.

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

Många olika aktiviteter och förfrågningar, både internt och externt. Sammanslagningen av Ruukki och SSAB har det senaste året skapat ett ovanligt stort intresse för att skapa en organisation, lära oss nya arbetsmetoder, utöka säljprogrammet och kommunicera det till kunderna.

Hur arbetar du med kunder?

Kunden kommer alltid först. Jag arbetar i säljorganisationen och upplever att jag har två lika viktiga kunder, interna och externa, och båda behöver omvårdnad. Det intressanta i det här jobbet är att försöka att balansera slutanvändarkraven, som ibland kan vara ganska utmanande, och de begränsade leveransmöjligheterna. I slutänden innebär det kompromisser på båda sidor, men alla ska bli nöjda.

SSAB är ett globalt företag, hur märks det i din roll?

Mina kollegor och kunder finns över hela världen vilket innebär att jag får e-mejl dygnet runt.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?

Mina egna intresseområden ligger i linje med SSABs värden och jag vill visa upp dem för våra kunder och förklara vad de faktiskt innebär.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Jag har två barn och våra kvällar ägnas mest åt deras aktiviteter. Men jag håller även på med kickboxning och försöker träna några gånger i veckan för att rensa hjärnan.

Det finns stål överallt - vilken är din favoritstålprodukt, som du använder oftast?

Jag gillar bilar och överhuvudtaget saker med motorer. I dessa konstverk finns alla möjliga former av stål som sitter ihop med olika metoder. Är det inte fantastiskt?

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

Det kanske är en kliché, men en positiv "yes, we can"-attityd och en nyfikenhet och villighet att leta efter nya idéer och sätt att arbeta på betalar sig i slutänden. Det sägs att en positiv kundupplevelse delas med två personer, en negativ med sju. Vilken grupp ska vi tillhöra?

Vem vill du hälsa till?

Ingen specifik person, men gärna till alla. Vi är alla speciella individer med olika talanger och personliga intressen och det behövs för att vi ska lyckas med allt vi står inför!

Jani Kastell

Regional säljchef
Raahe, Finland

Fei Ying

Marknadsutvecklingschef
Oxelösund, Sverige
Vid niotiden på måndagar brukar jag:

dricka te och gå igenom min e-post och planera veckan genom att sätta upp några mål. Sedan skriver jag ner vad jag vill ha uppnått vid slutet av dagen.

Vad gör du på SSAB?

Jag arbetar med att utveckla marknaderna för SSABs affärsenhet Wear Service så att de får en global supportfunktion.

Hur fick du din nuvarande befattning?

Efter att ha skrivit mitt examensarbete på den här avdelningen fick jag ett erbjudande om att fortsätta.

Vad har du för utbildning?

Jag pluggade materialvetenskap och industriledning.

När började du på SSAB?

Jag började jobba som heltidsanställd på SSAB i augusti 2014.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?

Den kreativa miljön och utrymmet att omvandla idéer till åtgärder.

Hur gör du för att hålla kompetenser och kunskaperaktuella?

Jag har gått några av SSAB Academys kurser för att lära mig mer om företaget och verksamheten. Dessutom håller jag mig uppdaterad om våra kommande utmaningar och möjligheter genom konstant dialog med säljare och tekniker.

Ge ett exempel på hur du arbetar med säkerhet i vardagen:

Jag har alltid på mig säkerhetsbälte när jag kör bil till jobbet.

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

De många olika uppgifterna som visar mig områden jag aldrig upplevt tidigare. Till exempel: stötta ett globaltarbetslag med olika behov och miljöskillnader, arbeta med våra kommunikation- och marknadsföringsverktyg, samt analysera databaser.

Vad har du för kundkontakt?

Jag jobbar indirekt med våra slutkunder. Det närmsta jag kommer är att stötta säljteamet och säljcentren, utbilda dem på nya verktyg, funktioner, marknadsföring. Detta i sin tur påverkar slutkunderna.

SSAB är ett globalt företag, hur märks det i din roll?

Min roll är global, vilket betyder att jag har online-möten med Asia Pacific på morgonen och med Americas på eftermiddagen, och såklart resten av Europa, Norra Asien, Mellanöstern och Afrika under dagen. Mitt stöd beror på mognadsgraden i tillväxt- och affärsmiljön.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?

Jag driver verksamheten med wear-tjänster framåt genom att vara uppmärksam på slutkundernas behov, verksamhetsmiljön och vårt tillväxtstadie på eftermarknaden.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Träna, resa, umgås med vänner, experimentera och upptäcka.

Det finns stål överallt - vilken är din favoritstålprodukt som du använder oftast?

En hammare.

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

Om du vill arbeta i en miljö med människor som inspirerar och bryr sig och få stora utvecklingsmöjligheter, då är SSAB företaget för dig.

Vem vill du hälsa till?

Jag är väldigt tacksam mot alla jag har träffat i företaget. Korta eller långa möten spelar ingen roll, de har hjälpt mig att växa både som person och i min roll sedan jag började arbeta på SSAB.

Vid niotiden på måndagar brukar jag:

dricka kaffe med mina kollegor efter att jag har kollat mejl och gjort en att göra-lista för veckan.

Vad gör du på SSAB?

Jag arbetar med produktutveckling av färgbelagda produkter, med projekt som att till exempel ta fram nya beläggningar eller utveckla våra befintliga produkter.

Vilken karriärväg ledde hit?

Jag svarade på en jobbannons i tidningen, kort efter att jag hade tagit examen från universitetet och så fick jag det här jobbet. Sedan har de många olika utmaningarna utvecklat min expertis.

Vad har du för utbildning?

Jag har en magisterexamen i materialvetenskap, med polymerteknik som huvudämne, från Tammerfors tekniska universitet.

När började du på SSAB?

Jag började jobba på före detta Ruukki 2006.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?

Hur jobbet har utvecklats i takt med att mina kunskaper och min erfarenhet har ökat, vilket har lett till olika uppgifter och nya utmaningar. Jag uppskattar också att arbeta med människor i ett arbetslag som jobbar mot samma mål.

Hur gör du för att hålla kompetenser och kunskaper aktuella?

Jag har deltagit i olika utbildningar, till exempel projektledning och uppdaterat mina datorkunskaper för att hitta effektivare arbetssätt. Jag läser också branschtidningar för att ha koll på det senaste och deltar i konferenser och seminarier när jag kan.

Ge ett exempel på hur du arbetar med säkerhet i vardagen:

Jag använder korrekt skyddsutrustning när jag arbetar i laboratorium eller tillverkning och genom att be om hjälp och rådgivning när jag är osäker i en fråga.

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

Att behålla kontrollen när det är många rörliga delar att hålla reda på och tidtabellen är snäv.

Hur arbetar du med kunderna?

Jag träffar oftast kunderna vid testprofilering och andra utvärderingar av testmaterial. Mitt jobb där är förstås att och besvara tekniska frågor om produkten, men också att utvärdera hur bra beläggningen fungerar ut produktutvecklingssynpunkt.

SSAB är ett globalt företag, hur märks det i din roll?

Det har varit intressant att samarbeta med det nya arbetslaget och kollegor i andra länder och jag har lärt mig massor.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?

Just nu är mitt främsta bidrag att hantera tester av produktionslinor för att köra svenska färgbelagda produkter i finska bandlackeringslinor, så att kvalitetskraven uppfylls trots att vi byter produktionsanläggning.

Vad tycker du om att göra när arbetsdagen är över?

Jag umgås med min familj, min man och mina två pojkar, tränar och handarbetar när jag kan.

Det finns stål överallt - vilken är din favoritstålprodukt som du använder oftast?

Något jag inte kan leva utan ...? Kylen! ☺

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

Det finns mycket att lära sig på ett stort företag, var modig och be om hjälp, tillsammans hittar vi svaren, ingen kan precis allt!

Vem vill du hälsa till?

Jag skulle vilja tacka de som jobbar på Kankaanpää färgbeläggningsanläggning för det fantastiska samarbetet under lintesterna under våren och sommaren. Låt oss fortsätta i samma anda!

Katri Kivihaka

Produktutvecklingsingenjör
Hämeenlinna, Finland

Linnea Hellberg

Manager Group Sustainability Strategy
SSAB Head Office, Sverige
Vid niotiden på måndagar brukar jag:

svara på mejl och gå igenom veckans kommande möten.

Vad gör du på SSAB?

Jag arbetar med hållbarhetsstrategi och samordning och har min placering på SSABs huvudkontor i Stockholm. Hållbarhet är ett väldigt varierat och spännande fält att arbeta inom - särskilt i en energiintensiv bransch som denna!

Hur fick du din nuvarande befattning?

Jag pluggade industriell ekonomi, efter det jobbade jag i några år med företagskommunikation, först på en kommunikationsbyrå i Peking, Kina och sedan på konsultföretaget JKL i Stockholm. Om du är beredd att jobba hårt är konsult ett bra jobb att börja med. Du lär dig att arbeta med många olika kunder, blir effektiv och lär känna olika branscher på kort tid. Efter några år kände jag att det var dags att arbeta i industrin och använda allt jag hade lärt mig. Det slutade med att jag jobbade som projektledare inom företagskommunikations på SSAB mitt under sammanslagningen med Rautaruukki. Det var ett väldigt spännande tillfälle att börja på företaget! Efter sammanslagningen blev det flera interna förändringar och efter ett år fick jag möjligheten att börja jobba med hållbarhet.

Vad har du för utbildning?

Jag pluggade industriell ekonomi på Lunds tekniska högskola.

När började du på SSAB?

Jag började på SSAB i oktober 2013.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?

Jag arbetar med människor med lång erfarenhet och de är experter inom sina respektiveområde, så jag lär mig massor varje dag. Utöver det har vi många spännande projekt på gång vilket jag gillar då jag tycker om att ha mycket att göra och att ingen dag är den andra lik. Arbetet med hållbarhet,– hur kan SSAB bli mer hållbart och skapa mer långsiktigt värde åt sina ägare och intressenter, känns meningsfullt

Hur gör du för att hålla kompetenser och kunskaper aktuella?

Jag tycker att det är viktigt att gå på seminarier, forum och läsa in mig på forskning för att hålla mig uppdaterad om den internationella utvecklingen inom hållbarhet. Jag gillar också att träffa studenter för att få veta vad de tror och tänker om framtiden och vad som är viktigt för dem i frågan om potentiella arbetsgivare. Men även att träffa människor vars arbete är helt orelaterat till det jag gör och som ser saker och ting från ett annat perspektiv.

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

Att konfronteras med nya situationer och försöka få andra att implementera hållbarhet i arbetet, i allt från produktutveckling, inköp och marknadsföring till hur du sorterar skräp på kontoret och reser till och från jobbet varje dag.

Vad har du för kundkontakt?

Vi ser ett ökat intresse för hållbarhet genom vår värdekedja, inklusive kunder. Företag förväntas alltmer att ta ansvar för hela sin värdekedja och det är en trend vi kommer att se mer av.

SSAB är ett globalt företag, hur märks det i din roll?

Eftersom jag arbetar på gruppnivå sträcker sig min roll över hela SSAB och vi måste alltid ta hänsyn till alla våra divisioner och gruppfunktioner. Till exempel, när vi pratar om våra utsläpp, tittar vi på dem ur ett internationellt perspektiv eftersom vi konkurrerar på en global arena. Dessutom är klimatförändringarna ett globalt problem som inte kan bekämpas på företags- eller landsnivå, det kräver ett större samarbete.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?

Jag har ett personligt intresse i det här fältet och tror att det i framtiden kommer att vara ännu viktigare för verksamheter att garantera att de har ett hållbart arbetssätt. Jag tror att SSABs vision är ett bra sätt att förklara vad vi vill uppnå. Starkare stål skapar lättare och mer resurseffektiva produkter, och därigenom en mer hållbar värld.

[SSABs vision: En starkare, lättare och mer hållbar värld]

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Under veckorna försöker jag hinna med att träffa vänner på tidig frukost eller middag, provar nya restauranger eller går på bio. På helgerna tycker jag om att åka till vårt sommarhus för att komma bort från staden.

Det finns stål överallt - vilken är din favoritstålprodukt som du använder?

Vår båt! Jag använder den jämt när jag är i vårt sommarhus, på våren, sommaren och på hösten.

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

Se till att du har en bra chef som du gillar att jobba ihop med och ha kul på jobbet!

Vem vill du hälsa till?

Det senaste året har jag tillsammans med Maria Långberg, vår hållbarhetschef, arbetat med att utveckla hållbarhetsarbetet i SSAB och det har varit väldigt roligt. Jag ser fram emot att implementera alla nya åtgärder vi planerar!

Vid niotiden på måndagar brukar jag:

planera aktiviteter för veckan, schemalägga kundbesök, läsa och svara på nya och väntande mejl. Kolla upp de senaste nyheterna på marknaden för att kunna förhandla med ny och viktig information samt kolla nyligen besvarade offerter som ännu inte har blivit beställningar.

Vad gör du på SSAB?

Jag är regional försäljningschef för all verksamhet, utom bil- och gruvverksamheterna, som SSAB har i São Paulo.

Hur fick du din nuvarande befattning?

Jag har jobbat i den kommersiella sektorn på SSAB under hela mitt arbetsliv. Jag började jobba på SSAB 2005, i den tidigare tunnplåtsdivisionen. Det var precis i början av SSABs verksamhet i Brasilien och jag ansvarade för allt som hade med höghållfast tunnplåt t att göra i sydöstra Brasilien. På den tiden var det ett prospekteringsjobb. Efter det ägnade jag många år åt att arbeta med och utveckla bilsegmentet. Jag jobbade också ett kort tag på den brasilianska kundserviceavdelningen och för några år sedan började jag jobba på min nuvarande befattning, där jag för första gången fick lära mig mer om våra grovplåtsprodukter.

Vad har du för utbildning?

Jag är civilingenjör i metallurgi.

När började du på SSAB?

Jag började på SSAB i oktober 2005.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?

När man jobbar inom försäljning råkar man ut för nya och olika utmaningar varje dag. Det finns inga fasta rutiner och inga exakta lösningar. Det handlar om att arbeta med människor och alla människor i världen är unika. Det handlar om att hela tiden lära sig nya saker och kunna erbjuda dem till kunderna.
För mig handlar försäljning om att ligga före konkurrenterna, att erbjuda något konkurrenterna inte kan, att ha en annorlunda infallsvinkel. Våra konkurrenter försöka hela tiden komma ifatt oss, så vi måste alltid ha något extra för att ligga i täten. Den här konstanta utmaningen och bristen på rutiner är en av de största fördelarna med mitt jobb.

Hur gör du för att hålla kompetenser och kunskaper aktuella?

Att läsa och interagera så mycket som möjligt.
SSAB erbjuder omfattande utbildningsmöjligheter så som interna dokument och information på intranätet, internet samt videofilmer. Stödet från kollegorna, både tekniskt och kommersiellt, är också väldigt viktigt. Kunskapen inom organisationen är imponerande hög och organisationens huvudbibliotek är de anställdas hjärnor. Jag lär mig mest av att arbeta tillsammans med andra, hålla i workshops, delta i kurser som X-Days eller Business school.

Ge ett exempel på hur du arbetar med säkerhet i vardagen:

Jag skulle hellre gå miste om en försäljning än att utsätta någon för risk. Förra veckan hade vi till exempel en kund som gjorde sitt allra första inköp hos SSAB. När han skulle lasta sin lastbil på anläggningen upptäcker vi att han inte hade korrekta säkerhetsanordningar, vare sig för föraren eller för att säkra plåtarna på lastvagnen. Vi lät honom därmed inte lasta trots att han hade sin egen lastbil och själv körde och att risken fanns att vi skulle kunna förlora honom som kund. En bit stål som faller av vagnen och hamnar mitt i vägen kan orsaka olyckor och det vill vi inte. Jag hoppas att han förstod vårt säkerhetsbudskap.

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

Som sagt, den största utmaningen är miljön som hela tiden förändras. Behovet att snabbt kunna anpassa sig är den största utmaningen när man säljer SSABs sofistikerade produkter.

Vad har du för kundkontakt?

Väldigt nära. Det är viktigt för mig att prata med dem och förstå deras behov, åsikter, problem och ambitioner. Jag försöker alltid anpassa våra speciella produkter efter deras behov, så att båda företagen ska bli nöjda.

SSAB är ett globalt företag, hur märks det i din roll?

Det här är en av de största tillgångarna ett företag kan ha när det gäller kunskap och kultur. Ofta hittar man en lösning, nya trender, infallsvinklar eller möjligheter i ett annat land eller en annan kultur. Om man hela tiden har koll på vad som sker på andra platser i världen, så får man ett annat perspektiv på det som händer, eller kan komma att hända, hos en själv. När det gäller SSAB så är det här imponerande globala utbytet av kunskap, kultur och erfarenhet tillgängligt för alla anställda och det är det som utmärker oss.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?

Att dela med mig av erfarenheter och kunskaper jag fått från andra, samt mina egna livserfarenheter.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Första prioritet är mina döttrar, trots att de ofta sover när jag kommer hem, och min fru. När jag kan cyklar jag gärna.

Det finns stål överallt - vilken är din favoritstålprodukt, som du använder oftast?

Stora kranar.

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

Lär dig så mycket som möjligt. Var öppen inför nya idéer och koncept, acceptera när någon tycker annorlunda eller vill göra saker och ting på ett annat sätt. Glöm aldrig bort att ha tålamod. Allt vi skapar tar tid. Att lära sig tar tid. Att leva tar tid.

Vem vill du hälsa till?

Till hela min familj: döttrar, fru, föräldrar och bröder. De ger mitt liv balans och har hjälpt mig uppnått allt jag uppnått i livet.

Michel Zveibil

Regional försäljningschef
Brasilien

Oscar Gong

Utvecklingsingenjör
Kunshan, Kina
Vid niotiden på måndagar brukar jag:

gå igenom mina e-mejl, sammanfatta föregående vecka med en veckorapport, och så planerar jag en del inför kommande veckor.

Vad gör du på SSAB?

Jag skapar och följer upp slitageprojekt tillsammans med våra kunder, samlar in slitageapplikationsresultat och tar fram försäljningsargument åt våra säljare.

Hur fick du din nuvarande befattning?

Det här är faktiskt mitt första riktiga jobb efter examen från Kungliga Tekniska högskolan (KTH), i Stockholm, Sverige. När jag pluggade fick jag besöka SSABs anläggning i Oxelösund. Jag blev väldigt imponerad, både av företaget och den världsberömda produkten – Hardox. När jag sedan fick reda på att det fanns en plats på SSAB i Kunshan sökte jag jobbet direkt. Innan jag började på SSAB gjorde jag mitt examensarbete på Sandviks forskning- och utvecklingscenter. Där behandlades slitagebeteendestudier av deras keramiska material. Jag tror att det var bidragande till att jag började på det här fantastiska företaget.

Vad har du för utbildning?

På universitetet var mitt huvudämne gjutning och sedan studerade jag avancerad metallurgi till min magisterexamen. Efter det har jag fått all avancerad utbildning på SSAB.

När började du på SSAB?

Jag började på SSAB 22 augusti 2011.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?

Förstå kundens behov, erbjuda slitagelösningar och lösa deras slitagerelaterade problem.

Hur gör du för att hålla kompetenser och kunskaper aktuella?

Genom att hela tiden vara i kontakt med specialister i våra tekniska kundcenter, ha koll på allt som händer och de senaste studieresultaten. Dessutom deltar jag i all utbildning - slitageteknik, svetsning, och utbildning i strukturell design, m.m. som erbjuds av specialister i våra tekniska kundcenter.

Ge ett exempel på hur du arbetar med säkerhet i vardagen:

När jag är inomhus i en offentlig byggnad letar jag alltid upp nödutgångarna det första jag gör och ser till att lära mig den kortaste vägen dit.

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

Jag tänker ofta på att jag måste kunna tillräckligt för att lösa kundernas problem och uppfylla deras förväntningar. Därför försöker jag alltid utveckla mina kunskaper och lära mig mig mer.

Vad har du för kundkontakt?

Först försöker jag få en uppfattning om deras verksamhet, aktuella marknadssituation och så vidare. Sedan diskuterar vi aktuella frågor, problem och försöker förstå deras behov. Efter det tittar vi på hur vi kan hjälpa.

SSAB är ett globalt företag, hur märks det i din roll?

Slitageprojekt i APAC-regionen (Asien-Stillahavsregionen) är mitt ansvar. Det innebär att jag ofta kommunicerar på andra språk och besöker andra länder . I vanliga möten och i företagsnätverket delar man enkelt information och utbyter kunskaper och erfarenheter, där lär jag mig mer och kan sedan ge lokala kunder i min region bättre stöd.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?

Tillsammans med sälj- och teknikcheferna samlar vi in många applikationsresultat och lyckade berättelser om Hardox-materialet. Detta i kombination med de kunskaper och erfarenheter vi får från andra länder kan vi erbjuda våra kunder en unik service och tydligt skilja ut oss i den lokala konkurrensen.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Umgås med min familj, särskilt min fru och mitt barn.

Det finns stål överallt - vilken är din favoritstålprodukt, som du använder oftast?

Min bil.

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

Tveka inte att börja jobba på det här företaget om du kan. Var redo för utmaningar.

Vem vill du hälsa till?

David Wand

Vid niotiden på måndagar brukar jag:

gå igenom den senaste veckans rapporter från olika marknadsområden och diskutera viktiga marknadsnyheter med mina kollegor över en kopp kaffe.

Vad gör du på SSAB?

Jag ansvarar för Structural Product Group i Special Steels-divisionen. Tillsammans med mitt team och andra funktioner utvecklar vi portföljen med konstruktionsprodukter och relaterade tjänster för att kunna erbjuda våra kunder ännu mer avancerade lösningar. Vi arbetar också inom huvudkundsegment för att hitta nya applikationer för specialstål.

Hur fick du din nuvarande befattning?

Jag började jobba i stålbranschen tidigt, direkt efter utbildningen. Under åren har jag haft möjlighet att jobba inom många olika områden och organisationer, som till exempel servicecenterutveckling, affärsutveckling avseende specialståltillväxt, försäljning av tunga svetsade strukturer och programmet för storkunder. De senaste tre åren har det varit intressant att arbeta med produktgruppsledning eftersom specialstålmarknaden ständigt är i förändring.

Vad har du för utbildning?

Jag har en MSc i industriteknik och -ledning från Tammerfors tekniska universitet.

När började du på SSAB?

Jag började jobba på före detta Ruukki 2000, när jag skrev mitt examensarbete om långsiktigt samarbete i underentreprenadsnätverk.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?

När man leder en produktgrupp får man en bra bild av kärnan i specialstålbranschen och jag tycker om att arbeta i en global miljö och i team med människor från många olika platser. Jag är starkt motiverad att driva utvecklingen framåt och nu efter sammanslagningen har vi goda möjligheter att förbättra våra arbetssätt.

Hur gör du för att hålla kompetenser och kunskaper aktuella?

Eftersom miljön hela tiden förändras försöker jag ha ett nära samarbete med några av våra branschledande kunder, så att jag vet vad de vill med sin verksamhet, nu och i framtiden.

Ge ett exempel på hur du arbetar med säkerhet i vardagen:

Jag har två barn i skolåldern och vi seglar en del. När vi är på sjön har jag alltid den senaste väderinformationen och jag ser till att all nödvändig säkerhetsutrustning som krävs på en båt finns där.

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

Produktgruppen är inblandad i flera olika funktioner och processer och just nu genomgår nästan alla de här processerna någon form av förändring, så det är ingen tvekan om att vi hjälper till att forma det nya SSAB.

Vad har du för kundkontakt?

Kundansvaret ligger på den regionala försäljningsavdelningen, men vårt team deltar ofta i kundbesök och tekniska seminarier i en produktgrupproll.

SSAB är ett globalt företag, hur märks det i din roll?

Strukturella specialstål säljs globalt, så mitt team samarbetar regelbundet med alla SSABs marknadsområden.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?

Under nya SSABs första år har jag lett teamet som kombinerar konstruktionsprodukter under det nya varumärket Strenx. Lanseringen av Strenx och det nya varumärkesprogrammet My Inner Strenx har varit ett fantastiskt teamarbete där alla har bidragit.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Jag umgås med min familj och sysslar med våra gemensamma fritidsintressen.

Det finns stål överallt - vilken är din favoritstålprodukt, som du använder oftast?

Jag gillar bilar, det är utan tvekan bilen, och också hur fordonsindustrin har drivit på användningen av avancerade stålmaterial.

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

SSAB erbjuder ett många intressanta karriärmöjligheter. Det är också väldigt kul att se hur positivt kunderna svarar på SSABs kunskaper och expertis.

Panu Pitkänen

Chef för Structural Product Group, SSAB Special Steels
Helsinki, Finland

Piotr Gala

Säljchef, Ruukki Construction
Żyrardów, Polen
Vid niotiden på måndagar brukar jag...

kolla mitt arbetslagsförsäljningsresultat- och aktiviteter, förbereda rapporter alternativt ha veckomöten.

Vad gör du på SSAB?

Jag jobbar som säljchef på SSABs Ruuki Construction -division. Jag ansvarar för försäljning och utveckling på Ruukki Express-kedjan i Polen.

Hur fick du din nuvarande befattning?

Jag började på Rautaruukki i Polen 2004 och jobbade som säljare i takläggningsverksamheten. Efter några år befordrades jag till regional säljchef med ansvar för västra Polen. I september 2014 utsågs jag till senior säljchef på Ruukki Express -återförsäljare för vår takläggningsverksamhet.

Vad har du för utbildning?

Jag studerade på School of Management and Banking och har en masterexamen i finansiella tjänster.

När började du på SSAB?

Jag började jobba hos Ruukki 2004 och började på SSAB när Ruuki och SSAB gick samman 2014.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?

Att kunna skapa och genomföra nya projekt tillsammans med människor vars engagemang och målmedvetenhet är på allra högsta nivå.

Hur gör du för att bibehålla din kompetens och få aktuella kunskaper? aktuella?

Jag utvecklar mina kunskaper och kompetenser genom att delta i ledarskaps- och säljarutbildningar och så tar jag en aktiv roll i olika projekt. Det största projektet jag har deltagit i hittills är att bygga upp Ruukki Express-kedjan i Polen.

Ge ett exempel på hur du arbetar med säkerhet i vardagen:

När man jobbar inom försäljning ingår ofta en hel del bilresor. . Då måste alla se till sin egen och andras säkerhet och koncentrera sig på bilkörningen. Jag skjuter upp telefonsamtal när det är möjligt och självklart läser jag inte text- och e-mejl när jag kör.

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

Min största utmaning är att bygga upp ett starkt intäktsgenererande kommersiellt nätverk, där varje Ruukki Express-försäljningsställe har en nyckelroll i den lokala takläggningsgrossistmarknaden.

Vad har du för kundkontakt?

Ett tak köper man oftast bara en gång i livet. Därför måste alla kunder som köper ett Ruukki-tak få en detaljerad offert och professionell konsultation. Vårt mål är att köpprocessen och användningen av våra produkter ska vara lätt och säker för kunden. Vår offert inkluderar installationstjänster och vi tar fullt ansvar för hela processen: från offert till installation. På så vis sparar våra kunder tid och pengar.

SSAB är ett globalt företag, hur märks det i din roll?

Vi kan lära oss av våra kollegor i andra länder och använda oss av deras erfarenheter.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?

När alla anställda uppnår företagets säljmål påverkar det företagsresultatet och marknadsläget. Jag är fokuserad på målen.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Jag ägnar min lediga tid åt familjen eller löpning. Jag springer halvmaraton och mitt mål är att springa ett helt maraton.

Det finns stål överallt - vilken är din favoritstålprodukt, som du använder oftast?

Min motorcykel!

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

De viktigaste tillgångarna är att vilja arbeta och vara engagerad i arbetet. Människor som är aktiva, öppna, konsekventa och kreativa når sina mål och blir framgångsrika i sina arbeten.

Vem vill du hälsa till?

Jag vill hälsa till alla mina kollegor i hela takläggningsavdelningen, CST-avdelningarna, logistik och produktion. Särskilt vill jag tacka Ruukki Express-laget: utan er hade jag aldrig uppnått så mycket!

Vid niotiden på måndagar brukar jag:

planera dagens och veckans aktiviteter. Jag vill gärna organisera mitt arbete, men jag behöver vara flexibel, eftersom det inte alltid går att förutse kundernas behov.

Vad gör du på SSAB?

Jag är försäljningschef på Tibnor i Litauen.

Hur fick du din nuvarande befattning?

Jag började jobba på före detta Ruukki Metals Litauen som försäljningsassistent i maj 2011. Ett år senare befordrades jag till försäljningsrepresentant och sedan juni 2015 har jag varit försäljningschef på Tibnor, Litauen.

Vad har du för utbildning?

Jag pluggade ekonomi på Rigas tekniska universitet med huvudämnena arbetssociologi och ekonomi.

När började du på SSAB?

Jag började jobba på före detta Ruukki Metals i maj 2011.

Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?

Det jag gillar bäst är när jag kan tillmötesgå kundernas behov. Detta omfattar att organisera hela processen från att förbereda offerter, lägga beställningar, organisera leverans till slutanvändare i Litauen, skicka fakturor och ta emot betalning. Det är som en stor kedja där du måste ha kontroll över alla länkar för att få ett bra slutresultat.

Hur gör du för att hålla kompetenser och kunskaper aktuella?

Eftersom det här är mitt första jobb i stålbranschen har jag blivit tvungen att lära mig en massa om stål. Innan hade jag erfarenhet av kundtjänst, förhandlingar och verksamhetsplanering, men inga tekniska kunskaper om stål. Därför deltar jag regelbundet i produktutbildningar (t.ex. konstruktionsstål, specialstål), besöker stålverk och anstränger mig för att bygga på mina kunskaper varje dag med hjälp av våra interna kunskapskanaler.

Ge ett exempel på hur du arbetar med säkerhet i vardagen:

Jag försöker att köra säkert

Vad ser du för utmaningar i jobbet?

Eftersom konkurrensen är stor, är det inte alltid lätt att ge kunderna bra offerter. Men, det är viktigt att alltid försöka hitta en gyllene medelväg som erbjuder bättre lösningar så att kunden ska bli nöjd med våra tjänster och vilja samarbeta med oss.

Vad har du för kundkontakt?

Telefon och e-mejl är mina viktigaste kommunikationsverktyg. Det är viktigt att svara snabbt på alla frågor. Jag besöker också mina kunder regelbundet.

SSAB är ett globalt företag, hur märks det i din roll?

Trots att jag jobbar med lokala kunder är det viktigt att samarbeta med kollegor från olika länder inom SSAB.

Vilket är ditt största bidrag till SSABs framgångar?

På försäljningssidan försöker vi stötta våra kunder på bästa möjliga sätt.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Efter arbetsdagen umgås jag med mina barn och tar hand om hemmet. Ibland får jag bra jobbidéer när jag lagar mat.

Det finns stål överallt - vilken är din favoritstålprodukt, som du använder oftast?

Min favoritstålprodukt är bilen.

Har du något råd till framtida arbetskamrater?

Det här är faktiskt ett råd som gäller alla: det som inte dödar, härdar.

Vem vill du hälsa till?

Min familj och mina tre fantastiska pojkar som stöttar och inspirerar mig!

Viktorija Kadiseva

Försäljningschef, Tibnor
Riga, Lettland