Traineeprogram inom digitalisering

SSAB skapar kundupplevelser i världsklass via Digital Commerce och optimerar processer och produktion med hjälp av ny teknik. Nu söker vi nya kompetenser till vårt traineeprogram inom digitalisering i Helsingfors och Stockholm.

SSAB genomgår en dubbel omvandling – digitalisering och fossilfrihet. SSAB är världens första företag som har börjat leverera fossilfritt stål och kommer att bli helt fossilfritt genom HYBRIT-initiativet. Vi påskyndar digitaliseringen av vår kundupplevelse, produktion och våra processer med modern teknik. Att bemästra den dubbla omvandlingen kräver nya färdigheter och därför lanserar SSAB ett traineeprogram inom digitalisering i Helsingfors och Stockholm.

Programmet kommer att pågå i 12 månader från den 1 april 2022 i Helsingfors och Stockholm. Varje trainee kommer att tilldelas en fast tjänst under traineeperioden. Mentorskapet kommer att fortsätta i två år efter avslutat program.

Traineeprogrammet har tre befattningar där vi söker följande kompetenser:

 • Generell kompetens inom utveckling och ledning (t.ex. projektledning, förändringsarbete, tjänstehantering, arkitektur)
 • Kompetens inom domän- och applikationshantering: (t.ex. uppgradering och hantering av SSABs affärssystem, applikationshantering av de nya digitala applikationerna)
 • Specifika tekniska färdigheter relaterade till utveckling: (t.ex. datavetenskap, statistik/ekonomi, utvecklare för specifika tekniker)

Till årets traineeprogram för digitalisering söker vi särskilt personer med intresse för och/eller kunskap om följande områden:

 1. Generell kompetens inom utveckling: Agil projekt- och ledningshantering, testning, analys, skrivning av affärskrav, värmekartläggning, tjänstedesign
 2. Teknisk kompetens: Service Now, Microsoft Azure, SAS/maskininlärning, produktdatamodeller, SAP B1

Uppgifts- och teknikspecifik utbildning ges under programmets gång

Träffa Niko Korte, direktör med ansvar för digital affärsutveckling, och hör vad han har att säga om programmet.

Programmet i korthet

Vilken profil söker vi?

 • Nyutexaminerad eller på väg att ta examen från universitet med masterexamen (inom till exempel datavetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi, statistik/ekonometri osv.). Nyutexaminerad: Max 6–12 månader sedan examen. På väg att ta examen: slutförd kandidatexamen och förväntas ta masterexamen inom 6–12 månader.
 • Förmåga att strukturera komplexa situationer och problem med ett lösningsorienterat tillvägagångssätt.
 • Intresserad av digital innovation. Intresse för och förmåga att förstå potentialen i ny teknik.
 • Nyfiken och med kunskapstörstande.
 • Förmåga att kommunicera, interagera och bygga ett nätverk inom SSAB.
 • Intresse för stål och tillverkningsindustrin.

Vad får jag som trainee ut av detta?

 • Fast anställning på SSAB.
 • En introduktion till SSABs verksamhet och stålindustrin.
 • Uppgiftsspecifik introduktion och support med rotationsmöjligheter mellan olika projekt.
 • Personligt mentorskap av en senior SSAB chef.
 • Utvecklande och utmanande uppgifter.
 • Utbildning inom agilt arbete, ledarskap och uppgiftsspecifika tekniker.
 • Möjlighet att fullfölja studier under programtiden.
 • Konkurrenskraftig lön.
 • Roligt tillsammans med andra drivna kollegor.