Business Development Program

Programmet är ett sätt för SSAB att rekrytera och utveckla chefstalanger.

Business development Program on the web

Intervju med SSABs strategichef och chefen för Business Development Program, Viktor Strömberg

Vad är Business Development Program?
Syftet med Business Development är att säkerställa ledarskap och framdrift i SSABs viktiga strategiska projekt, samtidigt som vi rekryterar och utvecklar talanger för en fortsatt karriär på SSAB. Programmet ger deltagaren möjlighet att utveckla sitt ledarskap, arbeta med problemlösning, presentationskunskaper, kommunikation, projektledning samt bygga förståelse för stålindustrin i stort. Deltagaren får en bred förståelse av SSABs verksamhet och bygger nätverk inom företaget.

Hur kan ett programupplägg se ut?
Generellt arbetar deltagaren med strategiska projekt på uppdrag av koncernledningen, någon av divisionerna eller dotterbolagen. Tillhörande företagets strategifunktion arbetar man även med SSABs övergripande strategiutveckling. Deltagaren har en brant utvecklingskurva och får arbeta med spännande frågeställningar. Projekten går till viss del att styra efter deltagarens intresse. Teamdagar ingår med inspirationsföreläsningar, kunskapsutbyte mellan deltagarna i programmet etc.

Hur långt är programmet?
Vanligtvis 2-4 år, men det varierar beroende på individens resultat, hur projekten utvecklas och vilka tjänster som för närvarande behöver tillsättas. Tillsammans med den enskilda deltagaren planeras en lämplig avslutning och en roll som underlättar en fortsatt framgångsrik karriär på SSAB.

Vad ska du ha för profil för att söka in till programmet?
Vi söker talanger med ett genuint intresse för en karriär inom industrin. Vanligtvis har deltagarna en bakgrund som civilingenjör eller civilekonom kombinerat med 2-4 års arbetslivserfarenhet från en relevant roll, t.ex. som managementkonsult eller från en linjefunktion. Du är analytisk, nyfiken, bra på att driva förändring och har en ambition att ta en ledarposition i framtiden.

Hur söker du in till programmet?
Skicka ett personligt brev samt CV till employer.branding@ssab.com.

När kan du tidsmässigt söka in till programmet
Rekrytering till programmet sker löpande.

Möt en deltagare i Business Development Program

Sofie Nilsson som nyligen deltog i Business Development Program ger dig några insikter om programmet.Sofie arbetar idag på SSAB i Luleå som avdelningschef för Central Maintenance.

Johannes Borgman, affärsutvecklare

-SSABs Business Development Program är starkt förankrat i organisationen och dess ledning, och man kan säga att vår grupp är inblandad i alla större strategiska projekt på ett eller annat sätt. Uppgifterna är utmanande och utvecklingskurvan är brant, och jag är säker på att programmet öppnar dörrarna för spännande karriärmöjligheter inom företaget.

Josefin Aspegren, affärsutvecklare

-Jag tycker att en av de största fördelarna med SSABs Business Development Program är att det ger både djup och variation. Djup eftersom vi hela tiden får veta mer om hur SSAB och stålindustrin fungerar, och variation eftersom vi får möjlighet att medverka i strategiskt viktiga projekt på en mängd olika områden. Förhoppningsvis ger det också goda möjligheter att hitta en lämplig funktion i takt med att man stegvis blir allt duktigare.

SSAB workers

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i dina uppgifter och välj ett alternativ i listan.