Högpresterande organisation

En högpresterande organisation är en av de viktigaste beståndsdelarna i SSABs strategi och en viktig faktor för att uppnå våra strategiska mål. För att uppnå våra mål behöver vi rätt medarbetare med rätt kompetens i de rätta befattningarna vid rätt tidpunkt.

Employee working

En högpresterande organisation ger oss en struktur för att anpassa våra handlingar, beteenden och förmågor till vår strategiska inriktning och den kompetens som behövs i verksamheten. Vi har fyra huvudsakliga prioriteringar för att uppnå detta:

  • Förbättra säkerheten med målsättningen att bli det säkraste stålföretaget i världen.
  • Förbättra produktiviteten genom kontinuerliga förbättringar.
  • Stärka vår prestationskultur.
  • Utveckla ledarskap och medarbetarengagemang.

På SSAB uppmuntrar vi medarbetarna att ta ansvar för sin karriärutveckling efter egna intressen och önskemål när de åtar sig olika utmaningar. I vår talanghantering ingår gedigna processer som till exempel årliga resultat- och planeringssamtal, där cheferna diskuterar karriärutveckling och tar fram individuella utvecklingsplaner för medarbetarna.