Odbieranie ładunku w SSAB w Borlänge

W firmie SSAB bezpieczeństwo zawsze stawiamy na pierwszym miejscu. Naszym celem jest stanie się najbezpieczniejszą firmą stalową na świecie, a to oznacza, że nikt nie powinien doznać obrażeń podczas wykonywania obowiązków służbowych i wszyscy powinni wrócić do domu w takim stanie zdrowia, w jakim stawili się w pracy. Dotyczy to zarówno naszych pracowników, podwykonawców i dostawców.

Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunku może mieć poważne konsekwencje, dlatego bardzo ważne jest, aby do tego nie dopuścić. Te cztery krótkie filmy wyjaśniają, jak zadbać o zabezpieczenie ładunku.
Kierowcy są odpowiedzialni za ładunek i jego zabezpieczenie. Wszystkie elementy służące do zabezpieczania ładunku, takie jak pasy, łańcuchy, ograniczniki, ścianki i inne muszą być dostarczone przez przewoźnika.

Aby ułatwić wszystkim zainteresowanym właściwe postępowanie, zebraliśmy wszystkie informacje w broszurze pt. Odbieranie ładunku w SSAB w Borlänge, którą można pobrać tutaj.
Oprócz wersji angielskiej, jest ona również dostępna w języku szwedzkim, niemieckim, polskim i rosyjskim.

Download

pdf 1,03 Mb
Odbiór ładunku z SSAB Borlänge