Select country

Čelik otporan na trošenje broj 1 u svijetu

Najjača

Vaša oprema može podnijeti teške udarce

Najžilavija

Vaša oprema ima dulji radni vijek

Najtvrđa

Vaša je oprema otporna na trošenje

Hardox® ploča otporna na trošenje Može podnijeti teške udarce

Vrhunska čvrstoća i otpornost na trošenje  Hardox® čelika omogućuje uporabu tanjih dimenzija limova. Time se smanjuje težina vaše opreme, a ona je i dalje iznimno otporna na udarce i udubljenja. Za bagersku žlicu ili teretni sanduk samoistovarivača time se postiže veća korisna nosivost i manja količina goriva za svaku prevezenu tonu.

Žilav za dulji radni vijek

Hardox® čelik otporan na trošenje  ima žilavost koju trebate za postizanje izvanredne produktivnosti i radnog vijeka čak i u najekstremnijim abrazivnim okruženjima. Žilavost će osigurati visoku konstrukcijsku cjelovitost vaše opreme. 

Otporan na trošenje

Hardox® čelik otporan na trošenje najpouzdaniji je i najotporniji čelik na svijetu za najteže izazove trošenja. Savršen je za rukovanje stijenama, šljunkom, 
pijeskom, betonom i drugim abrazivnim materijalima. 
Tvrdoća čelika pruža vrhunsku otpornost na trošenje kroz cijeli radni vijek i minimalne troškove održavanja za vašu opremu.