Kestävä kehitys
Kestävää rakentamista GreenCoat®-tuotteilla

Kestävää rakentamista GreenCoat®-tuotteilla

Maalipinnoitetut GreenCoat®-teräkset ovat ympäristötietoisten rakennustuotteiden edelläkävijöitä maailmassa. Näillä teräksillä on monia etuja verrattuina perinteisiin materiaaleihin, kuten sinkkiin ja alumiiniin, ja niiden avulla voidaan vihdoinkin luoda rakennuksia, joilla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. 

Swedish rapeseed oil for sustainable building

Teräs ja kestävä kehitys

Teräs on yksi niitä harvoja materiaaleja, joiden kierrätys tapahtuu 100-prosenttisesti suljetussa kierrossa. Tämä tarkoittaa sitä, että terästä voidaan käyttää tehokkaasti uudelleen ja uudelleen ilman, että sen ominaisuudet tai suorituskyky kärsisivät, ja ilman ongelmajätteitä. Terästä on myös helppo kierrättää ja käyttää uudelleen, ja sen tuotannon aikana muodostuu vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin muiden tavallisten rakennusmateriaalien, kuten alumiinin, valmistuksessa. 

SSAB:n tuotannon raaka-aineista Ruotsissa ja Suomessa noin 20 % on kierrätysmetallia, ja Yhdysvalloissa 100 %. SSAB:n kaikkien tuotantolaitosten keskiarvo kierrätysmetallin käytössä on 45 %.

Lisäksi teräksellä on rakennusteollisuudessa muihin metalleihin nähden useita etuja. Monissa maissa sinkin ja kuparin kaltaisten ei-rautametallien käyttö rakennuksissa on rajoitettua, sillä maaperä voi saastua, jos näitä aineita pääsee maahan sadeveden mukana. 

Jo nykyisin SSAB:n masuunit aiheuttavat 7 % EU:n keskiarvoa vähemmän hiilidioksidipäästöjä, ja HYBRIT-yhteistyöhankkeensa kautta SSAB pyrkii poistamaan hiilidioksidipäästöt teräksentuotannosta käytännöllisesti katsoen kokonaan. 

 House KD made from GreenCoat steel
40 years of worldwide outdoor testing for increased durability
GreenCoat® ja ympäristötietoisempi kuljettaminen

GreenCoat® ja ympäristötietoisempi kuljettaminen

SSAB:n logistiikkaan liittyviä kestävän kehityksen tavoitteita johdetaan sertifioidun ympäristöasioiden hallintajärjestelmän avulla. Näin pyritään kasvattamaan niiden logistiikkakumppaneiden osuutta, jotka ovat allekirjoittaneet logistiikka- ja kuljetusalan energiatehokkuutta koskevat sopimukset.

Nykyisin noin 85 % SSAB:n maakuljetuksista tonnia kohden annetaan sellaisille kuljetusliikkeille, jotka ovat allekirjoittaneet nämä sopimukset. SSAB pyrkii myös optimoimaan kuljetukset, maksimoimaan niiden hyötykuorman ja yhdistelemään eri kuljetustapoja mahdollisimman tehokkaasti. 


Ympäristösertifikaatit ja -merkit

Ympäristösertifikaatit ja -merkit

SSAB noudattaa voimassaolevia kemikaalimääräyksiä ja seuraa aktiivisesti sekä ennakoi tulevia muutoksia ympäristö-, turvallisuus- ja kemikaalilainsäädännössä. Maalipinnoitetut GreenCoat®-terästuotteet noudattavat seuraavia määräyksiä:

  • REACH-asetus
  • CLP (1272/2008/EY)
  • SundaHus-rekisteri
  • BASTA-tietokanta (2017:A1)
  • Byggvarubedömningen (Building Material Assessment, BVB, 2013)
  • Ruotsalaiset rakennustuoteselosteet (Föreningen för Byggvarudeklarationer, BPD 3, 2007)