Docol sivutörmäyssuojissa

Valkoinen Docol-logo

AUTON SIVUTÖRMÄYSSUOJISTA TULEE TURVALLISEMPIA, KEVYEMPIÄ JA KUSTANNUSTEHOKKAAMPIA

 

 

Gestamp on kansainvälinen konserni, joka suunnittelee, kehittää ja valmistaa metallikomponentteja ja rakenteita autoteollisuudelle. Gestamp Automotion noudattaa tuotannossaan korkeimpia laatu- ja turvallisuusstandardeja ja edellyttää alihankkijoiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan kuten SSAB:lta samaa.

Osana tuotevalikoimaansa Gestamp valmistaa ainutlaatuisia, 1200 MPa:n myötölujuuden omaavasta kylmävalssatusta teräksestä valmistettuja sivutörmäyssuojia eräälle tunnetulle autonvalmistajalle. Yhteistyössä SSAB:n kanssa Gestamp suoritti kokeilun Docol® 1400 M-EG -teräksellä samassa käyttökohteessa. Mikä oli tulos?

Docol® 1400 M-EG -terästä käytettäessä sivutörmäyssuoja vastaa samoja teknisiä ja laadullisia standardeja mutta on keveyempi ja kustannustehokkaampi. Valmistusprosessi sujui ilman ongelmia samalla suorituskyvyllä ja samoin asetuksin kuin kylmävalssatulla 1200 MPa -teräksellä. Docol® 1400 M-EG-teräksen käyttöönotto ei vaatinut investointeja.

 


Huipputulokset törmäystesteissä puolella aiemmasta painosta

Kehittyneen Docol®-korkealujuusteräksen ainutlaatuinen lujuus lisää mahdollisuutta saavuttaa paras mahdollinen törmäystestitulos ajoneuvon painon vähentyessä. Luokkansa paras energian absorptiokyky ja verraton lujuus tuovat mukanaan myös monia ympäristöetuja. Tämän päivän markkinoilla tämä merkitsee parempaa kilpailukykyä ja suurempaa myyntiä.

Suunnitteletpa sitten teräslaatujen vaihtamista tai kehittyneen Docol®-korkealujuusteräksen käytön aloittamista, voit saavuttaa jopa 50 prosentin painon vähennyksen. Ohuempia teräslaatuja käyttämällä voit myös pienentää materiaalinkulutusta ja kustannuksia.

Tässä muutamia syitä, miksi Docol®-teräs on ihanteellinen materiaali sivutörmäyssuojiin:

  • Kehittyneen Docol®-korkealujuusteräksen myötölujuus nousee noin 150 MPa tai enemmän muokkaus- ja lämpölujittumisen seurauksena.
  • Kehittyneessä Docol®-korkealujuusteräksessä esiintyy muodonmuutosnopeuteen liittyvää lujittumista. Suurilla muodonmuutosnopeuksilla, joita törmäyksissä esiintyy, tämä lujittuminen vastaa noin 100 MPa:n kasvua.
  • Vaihtoehtoisten materiaalien kuten alumiinin käyttäminen voi vaatia jopa kolminkertaisen paksuuden ennen kehittyneen Docol®-korkealujuusteräksen lujuuden saavuttamista.

Kustannussäästöjä kehittyneellä Docol®-korkealujuusteräksellä

Näin voit alentaa kustannuksiasi kehittyneellä Docol®-korkealujuusteräksellä:

  • Käytä vähemmän materiaalia – ohuempaa terästä, sama lujuus
  • Käytä kylmämuovausta kalliin kuumamuovattavan booriteräksen sijaan
  • Korvaa alumiini ja muut materiaalit paremman kustannustehokkuuden saavuttamiseksi
  • Yksinkertaista tuotantoprosesseja
  • Pidä nykyiset tuotantokoneesi
  • Kierrätä materiaaleja
  • Pienennä lopputuotteen kokonaiskustannuksia

Lisätietoja Docol®-tuotteista

Muut tuotteet

Katsaus autoteollisuuden maailmaan -uutiskirje

Tilaa maksuton, kerran kuukaudessa julkaistava Katsaus autoteollisuuden maailmaan -uutiskirjeemme, joka sisältää ajankohtaisia ja yksityiskohtaisia liiketoimintaasi vaikuttavia asioita käsitteleviä artikkeleita.

 

Tilaa